Autismikirjo

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Autismi tarkoittaa yhdistelmää synnynnäisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen, miten ihminen viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden kanssa, sekä myös siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Autismikirjon oireyhtymän ilmeneminen on hyvin yksilöllistä. Myös sen aiheuttamat toimintarajoitteet ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia. Jotkut pystyvät elämään hyvin itsenäisesti. Toiset taas voivat tarvita vahvaa tukea läpi elämänsä. Autismikirjon henkilöiden käyttäytymisessä on kuitenkin nähtävissä yhteisiä piirteitä:

 • aistisäätelyyn liittyviä erityispiirteitä, kuten yli- ja aliherkkyyksiä ääniin, valoon, kosketukseen, hajuihin, makuihin ja väreihin,
 • ajattelua tai käytöstä, joka vaikuttaa jäykältä tai toistavalta,
 • vaikeutta ymmärtää sosiaalista vuorovaikutusta,
 • keskittymisvaikeuksia,
 • epätavallista tiedonkäsittelyä sekä
 • erityistä stressiherkkyyttä.

Autismikirjon henkilöiden vahvuuksia ovat mm.

 • ​hyvä yksityiskohtien havaitseminen,
 • keskittymiskyky erityisiin mielenkiinnon kohteisiin,
 • keinoja epätavalliseen ongelmaratkaisuun,
 • taitoa huomata virheitä, jotka voivat jäädä muilta huomaamatta sekä
 • hyvä oikeudentaju

Autismikirjo ja opiskelu

Moni autismikirjoinen opiskelija voi tarvita tukea sekä arjen perusasioissa, että opiskelussa. On kuitenkin muistettava, että tuen tarve on yksilöllistä. Tämän vuoksi on tärkeää kuulla opiskelijan toiveet ja kartoittaa hänen tarpeensa yhdessä opiskelijan kanssa.

Useimmilla liittyminen opiskeluyhteisöön ja uusien ystävien saaminen voi olla haastavaa, joten tähän olisi syytä panostaa. Koska ajattelun ja toiminnan joustavuus voi olla rajallista sääntöjen ja rutiinien tarve korostuu. Myös muutoksiin sopeutuminen on vaikeaa ja kynnys tehtävien aloittamiseen, mutta myös lopettamiseen voi olla korkea. Tällöin korostuvat mm. opiskelusuunnitelman tärkeys sekä tuki tehtävien aloittamisessa, mutta myös palauttamisessa. Autismikirjon opiskelija tarvitsee siis erityisesti tukea opintojensa alussa, uusissa ympäristöissä sekä muuttuneissa elämäntilanteissa.

Autismikirjon henkilöt kokevat usein enemmän stressiä. Jopa pieni muutos aikatauluissa tai järjestelyissä voi lisätä stressiä huomattavasti.  Selkeä rakenne, lukujärjestys ja suoritusvaatimukset auttavat opiskelussa. Aistiyliherkkyys taas voi vaikeuttaa keskittymistä ja kuullun ymmärtämistä. Esimerkiksi meluisat ja kaikuvat tilat sekä kirkkaat valot ja voimakkaat tuoksut häiritsevät herkästi keskittymistä.

Lisätietoa:

Askel aikuisuuteen -projekti

Jatko-opintoihin siirtyminen toisen asteen opintojen jälkeen voi olla haasteellisita autismikirjon nuorille. Tähän muutoksen kohtaan liittyy usein myös muutto omaan asuntoon ja vastuun ottaminen omasta arjesta. Nuoret tarvitsevatkin erilaisia taitoja ja valmiuksia, kun he itsenäistyvät ja hakevat jatko-opintoihin. Autismiliiton Askel aikuisuuteen projekti on tehnyt verkkosivuston, joka sisältää tietoa ja materiaalia autismikirjon nuorille, heidän vanhemmilleen ja ammattilaisille. Lue lisää: Askel aikuisuuteen verkkosivut


Lähteet