Palaa Neuropsykiatriset

Autismin kirjo

Autismi tarkoittaa yhdistelmää synnynnäisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen, miten ihminen viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Sekä myös siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Autismin kirjon oireyhtymän ilmeneminen on hyvin yksilöllistä. Siten sen aiheuttamat toimintarajoitteet ovat myös yksilöllisiä ja vaihtelevia. Jotkut pystyvät elämään hyvin itsenäisesti. Toiset taas voivat tarvita vahvaa tukea läpi elämänsä. Autismikirjon henkilöiden käyttäytymisessä on kuitenkin nähtävissä yhteisiä piirteitä:

   • aistisäätelyyn liittyviä erityispiirteitä, kuten yli- ja aliherkkyyksiä ääniin, valoon, kosketukseen, hajuihin, makuihin ja väreihin,
   • ajattelua tai käytöstä, joka vaikuttaa jäykältä tai toistavalta,
   • vaikeutta ymmärtää sosiaalista vuorovaikutusta,
   • keskittymisvaikeuksia,
   • epätavallista tiedonkäsittelyä sekä
   • erityistä stressiherkkyyttä.

Autisminkirjon henkilöiden vahvuuksia ovat mm.

   • ​hyvä yksityiskohtien havaitseminen,
   • keskittymiskyky erityisiin mielenkiinnon kohteisiin,
   • keinoja epätavalliseen ongelmaratkaisuun,
   • taitoa huomata virheitä, jotka voivat jäädä muilta huomaamatta sekä
   • hyvä oikeudentaju

Autisminkirjo ja opiskelu

Moni autisminkirjoinen opiskelija voi tarvita tukea sekä arjen perusasioissa, että opiskelussa. On kuitenkin muistettava, että tuen tarve on yksilöllistä. Tämän vuoksi on tärkeää kuulla opiskelijan toiveet ja kartoittaa hänen tarpeensa yhdessä opiskelijan kanssa.

Useimmilla liittyminen opiskeluyhteisöön ja uusien ystävien saaminen voi olla haastavaa, joten tähän olisi syytä panostaa. Koska ajattelun ja toiminnan joustavuus voi olla rajallista sääntöjen ja rutiinien tarve korostuu. Myös muutoksiin sopeutuminen on vaikeaa ja kynnys tehtävien aloittamiseen, mutta myös lopettamiseen voi olla korkea. Tällöin korostuvat mm. opiskelusuunnitelman tärkeys sekä tuki tehtävien aloittamisessa, mutta myös palauttamisessa. Autisminkirjon opiskelija tarvitsee siis erityisesti tukea opintojensa alussa, uusissa ympäristöissä sekä muuttuneissa elämäntilanteissa.

Autisminkirjon henkilöt kokevat usein enemmän stressiä. Jopa pieni muutos aikatauluissa tai järjestelyissä voi lisätä stressiä huomattavasti.  Selkeä rakenne, lukujärjestys ja suoritusvaatimukset auttavat opiskelussa. Aistiyliherkkyys taas voi vaikeuttaa keskittymistä ja kuullun ymmärtämistä. Esimerkiksi meluisat ja kaikuvat tilat sekä kirkkaat valot ja voimakkaat tuoksut häiritsevät herkästi keskittymistä.


Kuvassa henkilö istuu aurinkolasit päässä ja kuulokkeet korvillaan.

Tutustuttavaksi


Lähde

Opiskelijan tarina

Terve! Mie olen Niki Saarinen ja minulla on aspergerin syndrooma. Haluaisin kertoa siitä, miten syndroomani on vaikuttanut opintoihini Lapin ammattikorkeakoulussa ja antaa yhdenlaisen version siitä, millainen henkilö asperger-ihminen on. Minulla aspergerin syndrooma vaikutta siten, että olen sosiaalisesti kömpelö, sosiaaliset tilanteet uuvuttavat minut helposti, minulla on yliherkkä kuulo ja ilmaisen itseäni sekä tunteitani välillä vaikeaselkoisesti. Lukion …