Opetusmateriaalit

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

​Opetusmateriaalien laatimisessa tulee huomioida niiden saavutettavuus. Se tarkoittaa, että digitaalisten materiaalien ja verkkosivujen käyttö on  mahdollisimman helppoa. Saavutettavien materiaalien kautta huomioidaan ihmisten erilaisuus ja moninaisuus. Tutustu Lapin korkeakoulujen Saavutettavuus -sivuston materiaaleihin ja koulutusnauhoitteisiin.

Saavutettava opetusmateriaali tarkoittaa monien eri tekijöiden huomioon ottamista. Syksyllä 2020 toteutettiin Lapin korkeakoulujen henkilöstölle koulutuksia saavutettavuudesta. Näihin koulutuksiin liittyvät nauhoitteet löytyvät edelleen Lapin korkeakoulujen  Saavutettavuus- sivustolta Henkilöstökoulutukset saavuttavuudesta.

Tallenteiden teemat:

  • Mitä saavutettavuus on?
  • Pysyvästi julkaistavien materiaalien saavutettavuus (yli vuoden käytössä oleva oppimateriaali)
  • Työssä/arjessa syntyvät materiaalit ja ympäristöt (Power Point, Word, videot, nauhoitteet, ohjeistukset sekä Moodle-työtilat)
  • Saavutettavuus digitaalisessa ohjauksessa, viestinnässä ja asioinnissa (Viestintä, ohjaus, sähköiset lomakkeet)

Helsingin kaupungin työntekijöille laaditussa oppaassa Saavutettava sisältö, Opas suunnitteluun ja sisällöntuotantoon löytyy ohjeita erilaisten sisältöjen tuottamiseen niin, että ne ovat mahdollisimman hyvin käyttäjien saavutettavissa. Linkki oppaan pdf-versioon.

Vinkkejä selkeään tehtäväksiantoon löydät myös Hyvinvointia korkeakouluopintohin hankkeen Hoksaakko- verkkosivujen Selkeä oppimistehtävä- videolta.


Lähteet

​​