Palaa Opettajalle

Opetusmateriaalit

​Materiaalin laadinnassa on hyvä huomioida sen esteettömyys ja saavutettavuus. Materiaalien laadinnassa on hyvä kiinnittää huomiota mm. kieli- ja ulkoasuun. Tälle sivulle on koottuna muutamia huomioitavia seikkoja.


Käytä tiivistä ja selkeää yleiskieltä

 • Ilmaise asiat riittävän lyhyesti.
 • Tee dokumentille toimiva rakenne, käytä kuvaavia otsikoita ja riittävää väliotsikointia.
 • Esitä asiat loogisessa järjestyksessä.
 • Jaa teksti kappaleisiin.
 • Sisällytä yksi asia yhteen lauseeseen.
 • Hyödynnä listoja selkeyttämään asioita.

Huomioi tekstin ulkoasun esteettömyys

 • ​Käytä selkeitä fontteja kuten Arial ja Verdana.
 • Käytä wordissa vähintään fonttikokoa 12.
 • Käytä powerpointissa vähintään 24 pisteen tekstiä.
 • Vältä isoilla kirjaimilla kirjoittamista.
 • Käytä kursivoinnin tai alleviivauksen sijaan tekstin lihavointia.
 • Muista riittävät rivivälit (vähintään 1,5).
 • Tasaa teksti vasemmalle.
 • Muista tasaiset sanavälit.
 • Käytä riittäviä reunuksia tekstin molemmilla puolilla.
 • Erota kappaleet tyhjällä rivillä.
 • Käytä teksti- ja sisältömalleja powerpointissa.
 • Käytä luettelomerkkejä, taulukoita ja palstoja enterin, tavuviivan tai tabulaattorin sijaan.
 • Vältä kuvioituja taustoja.
 • Nimeä hyperlinkki sisältöä kuvaavaksi.
 • Näytä valmiita otsikkotyylejä (”heading 1”).
 • Päätä listoja käyttäessä jokainen kohta välimerkkiin.
 • Tee valittavissa olevista elementeistä riittävän suuria ja selkeästi erottuvia (esim. lomakkeissa olevat valintaruudut).

​Huomioi värien käytössä

 • Käytä väreissä riittävää kontrastia suosien perusvärejä.
 • Huomioi, että sisällön merkitys perustuu myös muuhun kuin pelkkään väriin.
 • Lisää luettavuutta ”pehmentämällä” taustan sävyä.
 • Suosi samaa väriä kaikissa dioissa.
 • Käytä tummaa tekstiä vaalealla taustalla, jos kyseessä on kirkas huone ja vaaleaa tekstiä tummalla taustalla, jos kyseessä hämärä huone.

​Taulukot, kuvat ja videot

 • ​Käytä harkiten ja selkeitä taulukoita.
 • Vältä välkkyviä kuvia ja tekstejä.
 • Tue tekstiä kuvilla, symboleilla, videoilla tai ääninauhoitteilla-
 • Käytä riittävän isoja ja selkeitä kuvia.
 • Käytä videoissa tekstitystä tai mahdollista ainakin videon sisältö luettavana tekstinä.
 • Laadi kuville tekstivastineet.

Muuta huomioitavaa

 • Älä rajaa ajalla materiaaliin tai sisältöön tutustumista.
 • Tallenna pdf –tiedosto sähköiseen jakeluun tarkoitetussa muodossa.
 • Tallenna dokumentti .doc-muodon lisäksi pelkässä tekstimuodossa (.txt).
 • Anna tiedostolle kuvaava nimi.
 • Tarkista word –dokumentin saavutettavuus. Valitse Tiedosto-valikosta kohta Tiedot ja kohta Tarkista ongelmien varalta. Valitse Tarkista helppokäyttöisyys.
 • Tarkista PowerPoint-esityksen helppokäyttöisyys. Avaa Tiedosto-valikon Tiedot-kohdasta Tarkista ongelmien varalta -valikko ja käynnistä toiminto Tarkista helppokäyttöisyys.

Tutustuttavaksi


Kuvassa pino kirjoja.

Lähteet

​​