Palaa Neuropsykiatriset

Aktiivisuus ja tarkkaavaisuus

ADHD on neuropsykiatrinen häiriö, jonka ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Oireet voivat näkyä ja painottua eri tavoin ja niiden luonne voi myös muuttua iän myötä. Tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyviä vaikeuksia voivat olla esimerkiksi keskittymis- ja aloittamisen vaikeudet, päivittäisten asioiden unohtamiset, yksityiskohtien huomiotta jättäminen, haasteet ajanhallinnassa ja suunnitelmallisuudessa sekä häiriöherkkyys. Ylivilkkauteen ja impulsiivisuuteen liittyvät oireet voivat näyttäytyä esimerkiksi jatkuvana levottomana olona, nopeana kyllästymisenä, kärsimättömyytenä, nopeana päätöksentekona tai stressiherkkyytenä.


Kuntotussäätiön video oppiminen ja tarkkaavuden vaikeudet


ADHD ja opiskelu

Opiskelun sujuvuuden näkökulmasta haasteita voi luoda korkeakouluopiskelussa odotettu itseohjautuvuus. Opiskeluviikkojen rytmit vaihtelevat ja opiskelijan tulee suunnitella melko itsenäisesti omaa opiskeluaan ja ajankäyttöään. Suunnittelun taitoja ja tehokkaita opiskelutapoja voi kuitenkin kehittää ja oman opiskelun suunnitteluun ja oppimiseen on mahdollista saada myös tukea. Tärkeää on löytää itselle soveltuvat tavat ja suunnitelma, joka tukee korkeakouluopinnossa eteenpäin. Myös kokemuksia ja hyväksi havaittuja toimintatapoja jakamalla voi saada sekä ymmärrystä että tukea omaan opiskeluun. Sivun lopusta löydät linkin ADHD- opiskelijan tarinaan.


Kuvassa henkilö istuu pöydän ääressä ja katselee ulos ikkunasta.

Tutustuttavaksi


​​Lähteet

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö), Lääkärikirja Duodecim.

 


 

Opiskelijan tarina

  Minulla on ADHD, se versio siitä, joka ei näy yliaktiivisuutena ulospäin. Ne lukemattomat hamsterin juoksupyörät rullaavat taukoamatta pään sisällä. Olen siis tyypillinen hiljainen haaveilijatyttö, joka ei häiriköi tunnilla ja suoriutuu kaikesta siten, ettei se herätä huomiota. Diagnoosin sain kuitenkin, tai juuri tuosta syystä, vasta reilusti opiskelujeni jälkeen. ​Opiskelijan polkuni on siis melko keskiverto, peruskoulussa ei huipputuloksia, mutta ei heikoimmastakaan …