ADHD

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on kehityksellinen, neuropsykiatrinen häiriö, jonka ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Oireet voivat näkyä ja painottua eri tavoin ja niiden luonne voi myös muuttua iän myötä.

Tarkkaavuuden vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi:

  • ajatusten harhailuna
  • asioiden unohtamisena
  • häiriöherkkyytenä ympäristön äänille
  • ylikeskittymisenä mielenkiintoisiin asioihin, jolloin tärkeimmät asiat jäävät tekemättä
  • huolimattomuusvirheinä

Yliaktiivisuus ja impulsiivisuus voivat näkyä esimerkiksi:

  • jatkuvana liikehdintänä
  • levottomuutena ja kärsimättömyytenä
  • nopeana päätöksentekona
  • nopeana kyllästymisenä asioihin
  • suorapuheisuutena

ADHD:n liittyy olennaisesti toiminnanohjauksen vaikeuksia, jolla tarkoitetaan haasteita oman toiminnan suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Haasteet näkyvät esimerkiksi aloittamisen vaikeutena, ajan hallinnan haasteina, asioiden kesken jättämisenä tai tekemisen poukoiluna; vaikeutena keskittyä olennaiseen toimintaan.

On tärkeä muistaa, että ADHD -henkilön aivot toimivat eri tavalla – kyse ei missään nimessä ole tyhmyydestä, laiskuudesta tai saamattomuudesta.

ADHD ja opiskelu

ADHD vaikuttaa opiskeluun hyvin yksilöllisesti. Se voi tuoda opiskeluun mukanaan haasteita, mutta myös vahvuuksia! Korkeakouluopinnoissa edellytetään melkoisesti itseohjautuvuutta, joka usein haastaa ADHD henkilön opiskelun sujumista. Opintojen kokonaishallinta voi olla vaikeaa, kun omaa opiskelua sekä ajankäyttöä pitää suunnitella itsenäisesti. Ajanhallinta ja aikataulut lipsuvat aloittamisen ja priorisoinnin vaikeuksien vuoksi. Tarkkaavuuden haasteet voivat vaikuttaa tentteihin lukemiseen tai hankaloittaa luentoihin keskittymistä, jolloin opittava asia ei jää mieleen.

ADHD voi näkyä opiskelussa myös rohkeutena heittäytyä uusiin haasteisiin ja kykynä käyttää luovuutta hyödyksi opintojen edistämisessä. Omat vahvuudet kannattaakin tunnistaa ja valjastaa voimavaraksi opiskelun polulle.

ADHD ja korkeakouluopiskelu ei missään nimessä ole mahdoton yhtälö: itsetuntemusta, suunnittelun taitoja ja tehokkaita opiskelutapoja voi kehittää. Oman opiskelun suunnitteluun ja oppimisen helpottamiseen on mahdollista saada myös tukea. Tärkeintä on löytää itselle soveltuvat keinot ja konstit, jotka tukevat korkeakouluopinnossa etenemistä. Tutustu esimerkiksi kuraattoripalveluiden Padletiin, jonne on koottu infoa ADHD:sta ja vinkkejä opiskelun tueksi. Oppimisvaikeus -sivustolta löydät vinkkejä tarkkaavuuden ja keskittymisen tueksi.

Myös kokemuksia ja hyväksi havaittuja toimintatapoja jakamalla voi saada sekä ymmärrystä että tsemppiä omaan opiskeluun. Tutustu muiden opiskelijoiden kokemuksiin sekä heidän opiskeluvinkkeihin:

Opiskelijan tarina: Hiljainen haaveilija

Opiskelijan tarina: Opiskelua erilaisilla aivoilla

Tutustuttavaksi


​​Lähteet