Neuropsykiatriset

Yleisimpiä neuropsykiatrisia häiriöitä ovat ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö), autismikirjon häiriöt ja Touretten oireyhtymä. Ne ovat kehityksellisiä, aivojen toimintaan liittyiä häiriöitä.

Lisätietoa neuropsykiatrisista häiriöistä verkkosivuillamme:

Osiosta löydät myös opiskelijoiden tarinoita opiskelusta neuropsykiatristen ominaisuuksien kanssa.