Neuropsykiatriset

Aktiivisuus ja tarkkaavaisuus

​ADHD on neuropsykiatrinen häiriö, jonka ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Oireet voivat näkyä ja painottua eri tavoin ja niiden luonne voi myös muuttua iän myötä. Tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyviä vaikeuksia voivat olla esimerkiksi keskittymis- ja aloittamisen vaikeudet, päivittäisten asioiden unohtamiset, yksityiskohtien huomiotta jättäminen, haasteet ajanhallinnassa ja suunnitelmallisuudessa sekä häiriöherkkyys. Ylivilkkauteen ja impulsiivisuuteen liittyvät oireet …

Autismin kirjo

Autismi tarkoittaa yhdistelmää synnynnäisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen, miten ihminen viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Sekä myös siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Autismin kirjon oireyhtymän ilmeneminen on hyvin yksilöllistä. Siten sen aiheuttamat toimintarajoitteet ovat myös yksilöllisiä ja vaihtelevia. Jotkut pystyvät elämään hyvin itsenäisesti. Toiset taas voivat tarvita vahvaa tukea läpi elämänsä. Autismikirjon …

Tourette

Touretten oireyhtymä on useimmiten lapsuudessa tai nuoruudessa alkava neuropsykiatrinen oireyhtymä. Sen tunnusomainen piirre ovat ns. tic-oireet. Oireissa voi olla kuitenkin suurta vaihtelua ja valtaosalla oireet lievenevät aikuisiällä. Tahdottomat lihasnykäykset ja äännähdykset perustuvat liikkeitä säätelevien hermoverkkojen toiminnan häiriöön, eikä kyseessä ole psykiatrinen tai psyykkisiin ongelmiin perustuva häiriö. Stressi ja jännittyneisyys voivat kuitenkin lisätä oireiden voimakkuutta. Motorisia …