Kuntoutus

Kuntoutus voi auttaa, jos sairaus tai vamma vaikeuttaa opiskeluasi tai itsenäistä selviytymistäsi. Kuntoutusta järjesävät Kela tai esimerkiksi julkinen terveydenhuolto, kunnan sosiaalipalvelut ja vammaisjärjestöt. Kuntoutuksen tavoitteena voi olla mm. toimintakyvyn ylläpitäminen tai palauttaminen, opintojen loppuunsaattaminen tai sopeutuminen elämään sairauden tai vamman kanssa. Itse kuntoutus voi olla vaikkapa kuntoutuspsykoterapiaa, koulutusta, kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja tai erilaisia terapioita. Lisätietoa: Kelan kuntoutuksen pikaoppaasta

Lisätietoa erilaisista Kelan tukimuodoista opiskeluun, sairauden tai vamman kanssa elämiseen sekä taloudelliseen tukeen löydät: