Palaa Opettajalle

Opintojen yksilölliset järjestelyt Lapin AMK

Opiskelun yksilöllisten järjestelyiden taustalla ovat yksilölliset ja erilaiset tarpeet, kuten fyysinen tai psyykkinen sairaus, vamma, jännittämisongelmat, neuropsykiatriset haasteet, oppimisvaikeus, elämänhallinnan haasteet, erilaiset kriisitilanteet ym. Opiskelija voi kartoittaa tarvetta yksilöllisille järjestelyille opon, kuraattorin tai esteettömyysyhdyshenkilön kanssa.

Järjestelyissä on tärkeää opiskelijan kokemusten ja mahdollisten asiantuntijalausuntojen huomiointi. Hakemuksen hyväksyy osaamispäällikkö ja päätös järjestelyistä tulee opiskelijalle ja opinto-ohjaajalle, jotta järjestely huomioidaan myös tarvittaessa henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.

Päätöksen myötä opiskelija saa saavutettavuuspassin, jonka mukaiset toimet huomioidaan opetuksessa. Näitä voivat olla esim. lisäaika, erillinen tila tai tietokoneen käyttömahdollisuus tentissä, apuvälineiden käyttömahdollisuus, mahdollisuus tentin suulliseen täydentämiseen. Ohjeet järjestelyiden hakemiseen löytyvät Lapin ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.


Kuvassa henkilö lukee kirjaa.

Lisätietoa esteettömyydestä

        • ESOK -hankkeen oppaat
        • Villa, T. & Kivisalmi, S. 2016. Korkeakoulujen saavutettavuus – Katsaus korkeakoulujen sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen saavutettavuuteen opiskelijoiden näkökulmasta. Otus 53/2016.