Opintojen yksilölliset järjestelyt Lapin AMK

Lapin ammattikorkeakoulussa on mahdollista hakea yksilöllisiä järjestelyitä opiskelun tueksi.  Yksilölliset järjestelyt voidaan myöntää koko opintojen ajalle tai niin kauan kuin tarvetta on. Niissä huomioidaan opiskelijan tarpeet sekä opiskelu- ja elämäntilanne.

Opiskelun yksilöllisten järjestelyiden myöntämisen taustalla ovat kunkin opiskelijan erilaiset tarpeet, kuten fyysinen tai psyykkinen sairaus, vamma, jännittämisongelmat, neuropsykiatriset haasteet, oppimisvaikeus, elämänhallinnan haasteet, erilaiset kriisitilanteet ym. Opiskelija voi kartoittaa tarvetta yksilöllisille järjestelyille opon, kuraattorin tai saavutettavuuvyhdyshenkilön kanssa.

Yksilölliset järjestelyt voivat liittyä esimerkiksi opetus- ja ohjaustilanteisiin, oppimisympäristön järjestelyihin tai tenttitilanteisiin. Ja ne voivat esimerkiksi olla yksilöllisiä opetusjärjestelyjä, erilaisia opetusmateriaaleja tai apuvälineiden käyttömahdollisuutta.

Päätöksen yksilöllisistä järjestelyistä tekee opetuspäällikkö. Myönnetyt järjestelyt tulee ottaa huomioon opetuksessa.  Ohjeet järjestelyiden hakemiseen löytyvät Lapin ammattikorkeakoulun Saavutettavuus verkkosivulta.