Opiskelijalle

Opiskelu haltuun

Pyöriikö mielessäsi kysymys siitä, saatko kaiken tehtyä ja muistatko tehdä kaiken sen, mitä pitää? Jos näin on, niin kannattaa lähteä lisäämään hallinnan tunnetta suhteessa omiin opintoihin. Hallinnan tunnetta voi lisätä suunnittelemalla omaa opiskelua. Kun tiedät mitä tehdä ja milloin, pystyt rauhallisin mielin keskittymään juuri tällä hetkellä tehtäviin töihin. Ota avuksi seuraavat askeleet. Tuumaustauolla liikkeelle ​Ihan …

Sujuvuutta oppimiseen

Ajalla on väliä Oletko miettinyt, milloin olet tehokkaimmillasi? Heti aamutuimaan vai käynnistytkö iltapäivän puolella? Valitettavasti emme voi useinkaan valita työskentelyaikaa, mutta paljon keskittymistä vaativat työt kannattaa sijoittaa päivän virkeimpään hetkeen. Paikalla on merkitystä Kannattaa myös miettiä, onko kotisohva todellakin se paras paikka työskennellä. Kotona villakoirat huutavat tarttumaan imuriin ja juuri nyt on tärkeää tiskata tiskit …

Oppimisen apuvälineitä

​Sujuva lukeminen edellyttää riittävää teknistä lukutaitoa, jotta pystymme lukemaan kirjainten ja sanojen muodostamat virkkeet. Lisäksi tarvitaan kykyä ymmärtää luettujen sanojen merkitys, jotta voimme muodostaa käsityksen koko tekstin merkityksestä. Lukivaikeus on yksi tekijä, joka voi haitata lukemista. Sujuvaa ja ymmärtäväa lukutaitoa voi kuitenkin harjaannuttaa lukemalla. Lisäksi tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja keskittymistä. Vinkkejä keskittymisen tueksi löytyy Muisti ja …

Muisti ja keskittyminen

Jotta muistaisimme, meidän täytyy ensin havaita asia ja se vaatii keskittymistä. Oletko löytänyt itseäsi koskaan tilanteesta, jossa istut luennolla ja kuuntelet luennoitsijaa ja samanaikaisesti juttelet ystäväsi kanssa illan suunnitelmista? Kumpi todennäköisemmin jää mieleesi, luennoitsijan kertomat asiat vai illanviettoon liittyvät asiat? Vai käykö niin, ettei kumpikaan, koska huomiosi on jakaantunut kahteen suuntaan? Keskittymisen avuksi Keskittymistä häiritsevät …

Opiskelukykyä ja mielentaitoja

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä. Se vaikuttaa opintojen sujumiseen, tuloksiin sekä opiskelijan ja yhteisön hyvinvointiin. Tutustu opiskelukykyvideoon. Ajatukset ja tunteet ​Erilaiset haasteet opiskelussa ja arjenhallinnassa kuluttavat voimavaroja. Usein ne vaikuttavat mielen hyvinvointiin ja opinnoissa jaksamiseen. Mielialan lasku ilmenee usein kielteisinä ajatusmalleina ja välttämiskäyttäytymisenä. Ja voi heijastua myös opiskeluintoon. ​Ajatuksemme, tunteemme, keholliset reaktiomme ja toimintamme ovat yhteydessä …

Sosiaaliset suhteet

Sosiaalisilla suhteilla ja niiden kautta saatavalla tuella on yhteys hyvinvointiimme.  Ajatusten ja kokemusten jakaminen muiden kanssa ja sitä kautta ymmärretyksi tuleminen tuovat voimia arkeen. Samankaltaisten kysymysten kanssa puntaroivat ihmiset voivat myös auttaa jaksamaan. Yhdessä pohtien moniin pulmatilanteisiinkin löytyy erilaisia ratkaisumalleja. ​ Meillä jokaisella on omanlainen sosiaalinen verkostomme. Toisilla se voi olla erittäin laaja ja toisilla …

Opintojen yksilölliset järjestelyt Lapin AMK

Opiskelun yksilöllisten järjestelyiden taustalla ovat yksilölliset ja erilaiset tarpeet, kuten fyysinen tai psyykkinen sairaus, vamma, jännittämisongelmat, neuropsykiatriset haasteet, oppimisvaikeus, elämänhallinnan haasteet, erilaiset kriisitilanteet ym. Opiskelija voi kartoittaa tarvetta yksilöllisille järjestelyille opinto-ohjaajan, kuraattorin tai saavutettavuusyhdyshenkilön kanssa. Järjestelyissä on tärkeää opiskelijan kokemusten ja mahdollisten asiantuntijalausuntojen huomiointi. Hakemuksen hyväksyy osaamispäällikkö.  Päätöksen myötä opiskelija saa saavutettavuuspassin, jonka mukaiset toimet …

Opintojen yksilölliset järjestelyt Lapin yliopisto

Esteettömyys koskee koko korkeakouluyhteisöämme, mutta erityisen tärkeää se on opiskelijalle, jolla on jokin vamma, sairaus tai oppimisvaikeuksia. Opintojen yksilöllisillä järjestelyillä varmistetaan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella.  Opiskelija voi kartoittaa tarvetta erityisjärjestelyille opintopäällikön tai  kuraattorin kanssa. Päätöksen opintojen yksilöllisistä järjestelyistä tekee tiedekunnan opintopäällikkö.  Opiskelijalle annetaan varsinaisen järjestelypäätöksen lisäksi Esteettömyyspassi, jossa määritellään mihin järjestelyihin opiskelija on oikeutettu, mutta …