Opintojen yksilölliset järjestelyt Lapin AMK

Opiskelun yksilöllisten järjestelyiden taustalla ovat yksilölliset ja erilaiset tarpeet, kuten fyysinen tai psyykkinen sairaus, vamma, jännittämisongelmat, neuropsykiatriset haasteet, oppimisvaikeus, elämänhallinnan haasteet, erilaiset kriisitilanteet ym. Opiskelija voi kartoittaa tarvetta yksilöllisille järjestelyille opinto-ohjaajan, kuraattorin tai saavutettavuusyhdyshenkilön kanssa.

Järjestelyissä on tärkeää opiskelijan kokemusten ja mahdollisten asiantuntijalausuntojen huomiointi. Hakemuksen hyväksyy osaamispäällikkö.  Päätöksen myötä opiskelija saa saavutettavuuspassin, jonka mukaiset toimet huomioidaan opetuksessa. Näitä voivat olla esim. lisäaika, erillinen tila tai tietokoneen käyttömahdollisuus tentissä, apuvälineiden käyttömahdollisuus, mahdollisuus tentin suulliseen täydentämiseen. Ohjeet yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen löytyvät Lapin ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.