Palaa Oppimisvaikeudet

Hahmottaminen

Hahmotusvaikeudet voivat tarkoittaa vaikeuksia, jotka liittyvät visuaalisen (näköhavaintoihin pohjautuvaa) ja spatiaalisen (tilan ja tilasuhteiden tunnistamiseen) tiedon käsittelyyn. Hahmotusvaikeudet ilmenevät usein näönvaraisen tunnistamisen ja erottelun vaikeuksina tai avaruudellisen tilan, suhteiden ja liikkeen käsittelyn vaikeuksina. Hahmotusvaikeudet voivat näkyä myös sosiaalisen viestinnän tulkintahaasteina, koska iso osa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta on ei-kielellistä vuorovaikutusta. Arjessa hahmotusvaikeus voi näyttäytyä esimerkiksi:

   • ​tarkkaavuuden haasteina ja motorisena kömpelyytenä,
   • vaikeuksina matematiikassa, käsitöissä ja liikunnassa,
   • tilan hahmottamisen vaikeuksina,
   • vaikeutena arvioida etäisyyksiä, nopeutta tai liikettä tai
   • asioiden ja osien välisten suhteiden hahmottamisen vaikeutena.

Hahmotusvaikeus ja opiskelu

​Erilaiset opiskeluun liittyvät apuvälineet sekä esteettömät tilat ja materiaalit voivat sujuvoittaa opiskelua. Avoimessa ja kannustavassa ilmapiirissä voi rohkeasti lähteä myös kokeilemaan ja harjoittelemaan itselle haasteellisia asioita. Opetus- ja opiskelukäytänteitä koskeviin tarpeisiin on mahdollista saada myös tukea korkeakouluopiskelun aikana.


Kuvassa henkilö istuu ja neuloo. Neule on epätasainen.

Tutustuttavaksi


​Lähteet