Hahmottaminen

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Hahmotusvaikeudet voivat tarkoittaa vaikeuksia, jotka liittyvät visuaalisen (näköhavaintoihin pohjautuvaa) ja spatiaalisen (tilan ja tilasuhteiden tunnistamiseen) tiedon käsittelyyn. Hahmotusvaikeudet ilmenevät usein näönvaraisen tunnistamisen ja erottelun vaikeuksina tai avaruudellisen tilan, suhteiden ja liikkeen käsittelyn vaikeuksina. Hahmotusvaikeudet voivat näkyä myös sosiaalisen viestinnän tulkintahaasteina, koska iso osa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta on ei-kielellistä vuorovaikutusta. Arjessa hahmotusvaikeus voi näyttäytyä esimerkiksi:

  • tarkkaavuuden haasteina ja motorisena kömpelyytenä,
  • vaikeuksina matematiikassa, käsitöissä ja liikunnassa,
  • tilan hahmottamisen vaikeuksina,
  • vaikeutena arvioida etäisyyksiä, nopeutta tai liikettä tai
  • asioiden ja osien välisten suhteiden hahmottamisen vaikeutena.

Lisätietoa hahmotusvaikeudesta

Hahmottamisen kuntoutus (Hahku) -hankeen sivuilta löytyy videomateriaalia hahmottamisesta, hahmotushäiriöistä sekä erilaisista kuntoutusvaihtoehdoista. Videoiden kesto on yhteensä noin 40 minuuttia. Hahku – hankkeessa on tuotettu muutakin videomateriaalia mm. kokemustoimijoiden kertomuksia arjesta ja selviytymiskeinoista. Tutustu videoihin:

Hahmotusvaikeus ja opiskelu

​Erilaiset opiskeluun liittyvät apuvälineet sekä esteettömät tilat ja materiaalit voivat sujuvoittaa opiskelua. Avoimessa ja kannustavassa ilmapiirissä voi rohkeasti lähteä myös kokeilemaan ja harjoittelemaan itselle haasteellisia asioita. Opetus- ja opiskelukäytänteitä koskeviin tarpeisiin on mahdollista saada myös tukea korkeakouluopiskelun aikana.

Hahmola

Hahmola on verkkopohjainen oppimisympäristö, joka sisältää hahmottamisen harjoitteita erilaisiin arkisiin pulmatilanteisiin. Se on suunniteltu aikuisille itsenäisesti käytettäväksi. Käyttö on ilmaista, mutta edellyttää rekisteröitymisen. Verkkoharjoittelun jälkeen tilanteita voi harjoitella todellisessa toimintaympäristössä joko itsenäisesti tai mentorin tuella. Mentorina voi toimia esimerkiksi järjestön vapaaehtoistoimija tai kokemusasiantuntija, joka on käynyt mentorointikoulutuksen. Tutustu Hahmolan oppimisympäristöön.


Lähteet