Lukivaikeus

Lukivaikeus voi ilmetä monella eri tavalla. Lukivaikeudella on neurobiologinen tausta ja se on usein perinnöllinen. Toiselle opiskelijalle voi olla haasteellista lukeminen, kun taas toiselle kirjoittaminen. Keskeisenä piirteenä lukivaikeudessa pidetään vaikeutta hahmottaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää tietoa. Kyse ei siis ole ymmärtämisen vaikeudesta. Lukivaikeus voi näyttäytyä esimerkiksi:

  • ​lukemisen hitautena tai vaikeutena,
  • luetun ymmärtämisen haasteina,
  • oikeinkuulemisen vaikeutena,
  • kirjainten tai numeroiden sekoittumisena,
  • kirjoittamisen hitautena,
  • liiallisina tai liian vähäisinä kirjaimina tai sanojen puuttumisena.

Lukivaikeuteen voi liittyä lyhytkestoisen muistin haasteita ja lukivaikeuden yhtäaikainen esiintyminen muiden erityisvaikeuksien, kuten matematiikan tai tarkkaavuuden ongelmien kanssa, voi olla mahdollista. Kielellisen muistin vaikeudet voivat lisätä osaltaan vieraiden kielten oppimisen vaikeuksia. Lukivaikeus voi näkyä opiskelussa esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen hitautena, jolloin tehtävien tekoon saattaa kulua enemmän aikaa. Myös mahdolliset työmuistin haasteet voivat näyttäytyä vaikeuksina ongelmanratkaisussa tai haasteena luetun ymmärtämisessä, kun yksittäisen sanan ymmärtämisen ohella tulisi pitää mielessä luetun tekstin sisältö. Jos haluat saada ymmärrystä lukivaikeudesta Ylen verkkosivuilla on artikkeli, jossa voit testata miten itse pärjäisit lukivaikeuden kanssa: Testaa miten pärjäisit lukivaikeuden kanssa -artikkeli

Jos epäilet lukivaikeutta, voit pohtia asiaa Kuntotussäätiön Lukivaikeuden tunnistuslistan avulla. Listassa on 22 kysymystä, jotka liittyvät lukivaikeuteen tai yleisemmin oppimisvaikeuksiin. Muistathan, että kysymyslista on suuntaa-antava ja sen tarkoituksena on helpottaa oppimisvaikeuden tunnistamista. Tutustu: Lukivaikeuden tunnistuslista.

Lukivaikeus todetaan lukitestillä ja korkeakouluopiskelijat voivat kääntyä testausasiassa YTHS:n puoleen: YTHS:n Yhteystiedot

Lukivaikeus ja opiskelu 

Oppimista ja opiskelua voi tukea erilaisilla lukutavoilla, luetun jäsentämisen tekniikoilla sekä erilaisilla muistiinpanotekniikoilla ja kertaamisella. Kirjoittamista voi tukea erilaisilla tavoilla jäsentää tekstiä sekä erilaisilla apuvälineillä. Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskuksen sivuilla on tietoa erilaisista lukemista, kirjoittamista, keskittymistä ja oppimista tukevista apuvälineistä ja menetelmistä. Sivuilta löytyy erilaisia oppimisen tueksi saatavia perinteisiä sekä digitaalia oppimisvälineitä ja erilaisia oppimisen strategioita ja keinoja. Lisätietoa: Apuvälinekeskuksen sivut

Tutustu myös Celia-kirjaston äänikirjoihin. Celian kautta korkeakouluopiskelija, jolla on todettu jokin oppimisvaikeus, kuten lukivaikeus, voi lainata saavutettavia kurssikirjoja ilmaiseksi. Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi voit liittyä omassa korkeakoulukirjastossasi. Korkeakoulukirjastosi neuvoo sinua myös lainaamiseen, kirjojen kuunteluun ja laitteiden käyttöön liittyvissä asioissa. Lisätietoa

Tenttitilanteissa ja oppimistehtävissä voi opiskelun sujuvuutta tukea esimerkiksi lisäaika, oma rauhallinen tila, erilaiset opiskelumateriaalit ja apuvälineet. Lukivaikeus kannattaakin ottaa puheeksi ja miettiä opiskelun yksilöllisiä järjestelyitä. Lisätietoa löydät korkeakoulujen verkkosivuilta:

Neuvoa ja tukea

Erilaisten oppijoiden liiton kautta on mahdollista saada lisää tietoa oppimisvaikeuksista, oppimista ja työtä tukevista välineistä tai muista mieltä askarruttavista kysymyksistä liittyen erilaiseen oppijuuteen. Yhteistiedot ja palveluajat Neuvontapuhelimeen, Erityisopettajan neuvontapuhelimeen, Oppimisen apuvälinekeskuksen neuvontapalveluun sekä Nettineuvojaan löydät Erilaisten oppijoiden Neuvontapuhelin – verkkosivun kautta.

Myös Kuntotussäätiön oppimisen tuen keskus tarjoaa ohjausta ja tukea oppimisvaikeuksiin liittyen. Heidän chatissa voi jutella vapaamuotoisesti oppimisvaikeuksiin perehtyneen asiantuntijan kanssa. Voit kysyä oppimisvaikeuksista ja saada tukea ja ohjausta oppimisen hankaluuksiin. Kuntoutussäätiö tarjoaa myös etävalmennusta sekä ryhmämuotoista tukea. Tutustu Kuntoutussäätiön palveluihin Oppimisen tuen keskuksen Tukea-sivulta.


Lähteet