Oppimisvaikeudet

Oppimisvaikeudet ovat synnynnäisiä, keskushermoston toiminnan poikkeavuudesta johtuvia vaikeuksia. Ne ilmenevät lukutaidossa, kirjoitustaidossa ja matematiikan taidoissa. Oppimisvaikeudet ovat usein perinnöllisiä ja pysyviä ja ilmenevät riippumatta henkilön muusta lahjakkuudesta. Oppimisvaikeuksia esiintyy noin 5-10 prosentilla ihmisistä. Jos otetaan huomioon erilaisten oppimisvaikeuksien päällekkäisyys, vaikeuksia esiintyy isommalla joukolla. Oppimiseen vaikuttavat myös vaikeudet kielellisissä taidoissa, hahmottamisen ja motoriikan taidoissa sekä keskittymisen taidoissa.

Oppimisvaikeudet ilmenevät eri tavalla eri elämänvaiheissa. Niiden varhainen tunnistaminen on tärkeää, mutta joskus oppimisvaikeuden jäljille päästään vasta korkeakouluopintojen aikana. Lisätietoa oppimisvaikeuksista löytyy Kuntoutussäätiön Oppimisvaikeus – verkkosivulta.

Lisätietoa oppimisvaikeuksista ja opiskelusta verkkosivuillamme:


Lähteet