2010-2011

Hyvä päivä – tiedonkeruu

Kevään 2011 toteutettiin aikana tiedonkeruun Ounasvaaran hiihtokeskuksen asiakkailta. Tiedonkeruussa haastettiin aikuisia miettimään ja unelmoimaan perheensä hyvästä päivästä. Asiakkaat saivat täyttää 24 tunnin kellon kuvan ja kuvata siihen oman perheensä päivää, jolloin kaikki menisi upeasti. Vastaavasti lapset saivat mahdollisuuden tuoda esille piirtämällä asioita, jotka tekivät heidät iloiseksi. Ounasvaaralla hiihtokeskuksessa asiakkaat olivat kiinnostuneita osallistumaan ja tuloksena oli materiaalia, jota hyödynnettään kehittämisalustan suunnittelutyössä.

Keskustelupalsta käyttäjätiedonkeruussa

Liikuntapalvelun konseptointiin tarvittiin syventävää käyttäjätietoa, jota haimme suomalaisilta keskustelufoorumeilta. Tavoitteena oli saada tietoa, mistä perheet tällä hetkellä puhuvat. Kohderyhmänä olivat  suomalainen lapsiperhe, jossa lapset ovat aktiivisia (5v-16v) ja harrastavat liikuntaa.

Vanhempien suhde lastensa urheiluharrastuksiin määrittyy aika pitkälti sen mukaan, miten urheiluharrastusten tavoitteet on asetettu. Ovatko ne tavoitteellisia vai suhtaudutaanko kilpailuun varauksella. Eroja on luonnollisesti myös eri lajien välillä. Varsinkin taitolajit vaativat lapselta/nuorelta enemmän pitkäjänteisyyttä ja määrätietoisuutta kuin esimerkiksi joukkuelajit.(Nieminen & Räsänen, 2000) Vapaa-ajan liiketoiminnan kohderyhmien näkökulmasta tämä tarkoittaa, että urheilevien perheiden vanhemmat ovat kirjava joukko.

Ensin teimme yleiskatsauksen erilaisiin keskustelupalstoille ja valitsimme keskustelufoorumit aktiivisuuden ja teemojen mukaan. Teemoja olivat nuorten vapaa-aika, perheet ja harrastaminen, urheilu ja hyvinvointi. Emme osallistuneet keskusteluihin vaan kävimme useita keskustelujonoja lävitse ulkopuolisina havainnoitsijoina. Keskustelufoorumeiden viestit on analysoitu sisällön analyysin mukaisesti.

Keskustelufoorumit nostivat esille monia ajatuksia ja ideoita, joista päällimmäiset liikuntapalvelun sopivuutta erilaisille perheille. Kohderyhmä hakee heille räätälöityjä ratkaisuja. Näkökulma tulisi ottaa huomioon tuotteiden paketoinnissa ja tarkastella, kuinka palvelu voidaan personoida asiakkaille.

Kysely liikuntapalveluista

Ramk:n liikunnan ja vapaa-ajan opiskelijat tekivät pienryhmissä syksyn 2011 aikan kyselyn, jolla kerättiin millaisista ympärivuotisista palveluista liikuntaa harrastava perhe on kiinnostunut ja miksi. Kysely suoritetaan suomalaisille urheiluseuran jäsenille. Kyselyn kohderyhmänä olivat suomalaiset lapsiperheet, jossa lapset ovat aktiivisia (5v-16v) ja harrastavat liikuntaa.