Tag Archives: palvelumuotoilu

Älykästä kaupunkikulttuuria rakentamassa

Yhteiskehittämisen kohteena mobiilisovellus DÄM-hankkeessa älykkäitä digiratkaisuja lähestytään eri näkökulmista, mutta keskiössä on mobiilisovellusten hyödyntäminen kaupunkiympäristöissä. Yhteiskehittämisen nimissä hankkeen toimintaan, niin suunnitteluun kuin arviointiin, osallistuvat kuntalaiset, matkailijat, alueen yritykset ja yhdistykset. Hankkeen päätoimenpiteenä ja -tavoitteena on tuottaa Tornion kaupungille oma mobiilisovellus, … Continue reading

Posted in Living Lab | Tagged , , , | Comments Off on Älykästä kaupunkikulttuuria rakentamassa

Living Lab: Kehitä paikallisesti, kilpaile kansainvälisesti

Asukas. Yritys. Ihminen. Palveluhenkilö. Käyttäjä. Organisaatio. Omainen. Hallinto. Kaikki edellä mainituista joko käyttävät, suunnittelevat tai tuottavat omalta osaltaan tuotteita ja palveluita. Tuotteisiin ja palveluihin liittyy olennaisesti ajatus siitä, kuinka ne suunnitellaan. Näiden osalta voidaan karkeasti erottaa kolme suunnittelutapaa. Ensimmäinen tapa … Continue reading

Posted in Elävä Lappi, Living Lab, Yhteiskehittäminen | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Living Lab: Kehitä paikallisesti, kilpaile kansainvälisesti

Ketterästi kehittäen, vesiputousmallit hetkeksi unohtaen

Ohjelmistokehityksessä ketterä (agile) kehitys on ollut vallalla jo jonkin aikaa. Kun kehitetään ketterästi, ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa tai mallia saavuttaa haluttu lopputulos. On kuitenkin olemassa kokoelma periaatteita, joita noudattamalla syntyy hyvä lopputulos. Sininen Meteoriitti yrityksen sivuilla on listaus … Continue reading

Posted in Palvelumuotoilu | Tagged , , | 1 Comment

Yhteinen ymmärrys, kieli, sävel… – you name it!

Eri toimijoiden yhteistyö tarjoaa yrityksille ja organisaatioille monia kehittymismahdollisuuksia. Erilaisten ajatusten törmäyksessä voi syntyä uusia innovaatioita tai yhteisiä konsepteja ja pakettiratkaisuja. Pelkästään eri alojen asiantuntijoiden yhteistyössäkin on haasteensa, saati sitten kun puhutaan Living Lab –toiminnasta, mikä tuo kehittämistyöhön mukaan myös … Continue reading

Posted in Living Lab, Palvelumuotoilu, Yhteiskehittäminen | Tagged , , , , , | Comments Off on Yhteinen ymmärrys, kieli, sävel… – you name it!

Onko palvelumuotoilussa mitään uutta?

Teollisen muotoilun opintojen alkuvaiheilla, vuonna 2004, muotoilija oli tuotteen tai palvelun suunnittelija. Jokaisessa tuotekehityskirjassa, jonka käsiimme saimme, korostettiin tiimityön, muotoilijan, insinöörin ja markkinoijan, yhteistyön merkitystä. Puhuttiin tuotteiden, palveluiden ja käyttöliittymien suunnittelusta, muotoilun menetelmien soveltamisesta monenlaisiin ja monimuotoisiin suunnittelutehtäviin.  “Muotoilija on … Continue reading

Posted in Palvelumuotoilu, Yhteiskehittäminen | Tagged , , | Comments Off on Onko palvelumuotoilussa mitään uutta?

Asiakkaat tositoimissa! “Hän oli kiireinen ja vilkuili taakseen.”

Yhteistyökumppaneiden toiveesta tutkimustoiminnalle haetaan jatkuvuutta, joten viime vuotiseen tapaan myös tänä syksynä liiketalouden opiskelijat on voinut bongata kaupungilta haastattelemasta tai kauppakeskuksen asiakkaita havainnoimasta. Tavoitteena oli Tornio-Haaparanta -raja-alueen asiakkaiden ostoskäyttäytymisen ja ostos-kokemusten ymmärtäminen.  Haastatteluja tehnyt tiimi tutki ihmisten mielikuvia raja-alueesta koostamalla … Continue reading

Posted in Elävä Lappi, Living Lab, Opetuksen integrointi, Palvelumuotoilu, Rajalla | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Opiskelijat tositoimissa!

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu pitää kärkisijaa opinnoissa suoritettujen TKI-pisteiden määrässä. Erityisesti Kaupan ja kulttuurin toimiala on menestynyt näiden pisteiden keruussa, minkä seurauksena yhä useammat opiskelijat ovat päässeet opinnoissaan suorittamaan käytännön toimeksiantoja yhteistyössä paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Living Lab -toiminnan integrointi opetukseen on mainio … Continue reading

Posted in Elävä Lappi, Opetuksen integrointi, Rajalla | Tagged , , , , | 1 Comment

Kun tavoitteena on asiakasarvon tuottaminen

Toukokuun alussa osallistuimme matkailualan Creative Lapland –ammattilaisseminaariin Rovaniemellä. Seminaarissa pidettiin mielenkiintoisia puheita, joista muotoilijaa inspiroi erityisesti Reima Rönnholmin puheenvuoro asiakasarvosta. Asiakaskokemuksen parantaminen ja asiakasarvon tuottaminen ovat palvelumuotoilun ydintavoitteet, sillä ne tuottavat niitä käyttäville ihmisille parempia palveluita ja sitä kautta myös … Continue reading

Posted in Living Lab, Matkailu, Palvelumuotoilu | Tagged , | 2 Comments

Muotoilu on muutosta

Palvelumuotoilusta puhutaan paljon ja aika monen mielestä se on erityisen hyvä juttukin, mutta miksi ihmeessä sitä kannattaa tehdä tai käyttää. Ensin on tietysti määriteltävä palvelumuotoilu jollakin tavalla, jotta puhumme kaikki samasta asiasta. Se ei olekaan erityisen helppo tehtävä, koska virallista … Continue reading

Posted in Elävä Lappi, Living Lab, Palvelumuotoilu | Tagged | Comments Off on Muotoilu on muutosta

Palvelumuotoilu ja Living Lab yhteen soppii

Living Lab -toimintaa ja palvelumuotoilua yhdistää sama näkökulma, käyttäjälähtöisyys. Palvelumuotoilun menetelmät tukevat Living Labin pyrkimystä ottaa tuotteen tai palvelun loppukäyttäjät mukaan kehitystyöhön. Living Lab -toiminnalle tyypillisesti ihmisiä kannustetaan itse kehittämään mahdollisia ratkaisuja sekä arvioimaan niitä valmiiden ratkaisujen tarjoamisen sijaan. Palvelukokemusten … Continue reading

Posted in Living Lab, Palvelumuotoilu, Yhteiskehittäminen | Tagged , , | Comments Off on Palvelumuotoilu ja Living Lab yhteen soppii