Author Archives: Marika Saranne

Verkostoissa on voimaa

Elämme verkostoyhteiskunnassa työskennellen verkosto-organisaatioissa ja asiat tapahtuvat verkostoissa. Työtä tehdään hyödyntäen erilaisia verkostoja. Verkostoissa toimii joukot. Verkostojen yhteydessä puhutaan nykyään joukkoälystä, joukkotuotannosta, joukkorahoituksesta, joukkoistamisesta, yhdessä tekemisestä, jne. Tähän kaikkeen liittyy ajatus mosaiikkimaisista verkostoista, joissa yhdistyy virtuaali- ja reaalimaailma, luovuus, kulttuuri, … Continue reading

Posted in Living Lab | Tagged , , , | Comments Off on Verkostoissa on voimaa

Hybridit tulevat

Kuluttajat kaipaavat monimuotoisempia elämyksiä. Tähän liittyen palvelukulttuurilla, tuotteiden ja palveluiden ja elämysten hybrideillä tulee olemaan kysyntää. Kulutuksen osuus vapaa-ajankäytöstämme on lisääntynyt ja sitä myöten kaipuu monimuotoisiin elämyksiin. Kuluttajayhteisöllisyys ja kokonaisten perheiden yhteisesti viettämä aika kulutuksen parissa kasvaa. Kuluttajayhteisöllisyys rakentuu elämysten, … Continue reading

Posted in Living Lab | Tagged , , , , | Comments Off on Hybridit tulevat

Living Lab: Kehitä paikallisesti, kilpaile kansainvälisesti

Asukas. Yritys. Ihminen. Palveluhenkilö. Käyttäjä. Organisaatio. Omainen. Hallinto. Kaikki edellä mainituista joko käyttävät, suunnittelevat tai tuottavat omalta osaltaan tuotteita ja palveluita. Tuotteisiin ja palveluihin liittyy olennaisesti ajatus siitä, kuinka ne suunnitellaan. Näiden osalta voidaan karkeasti erottaa kolme suunnittelutapaa. Ensimmäinen tapa … Continue reading

Posted in Elävä Lappi, Living Lab, Yhteiskehittäminen | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Living Lab: Kehitä paikallisesti, kilpaile kansainvälisesti

Täällä asiakas 2.0

Liiketoimintaympäristöt muuttuvat ja siinä samalla myös asiakkaat. Aiemmin Asiakas 1.0 tyytyi tuotettuihin palveluihin ja tuotteisiin, tekemättä sen suurempaa numeroa omista arvostuksen kohteistaan tai tarpeistaan. Mutta, millainen on tulevaisuuden Asiakas 2.0? Asiakas 2.0 on teknisesti osaavampi ja tämä pätee eri-ikäisiin asiakasryhmiin, … Continue reading

Posted in Elävä Lappi, Living Lab, Yhteiskehittäminen | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Aluekehitystä ja yhteistyötä

Aluekehitys vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. Muuttuva maailma edellyttää uudenlaisia menetelmiä ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan osallistaa eri toimijoita aluekehitystyöhön. Aluekehitystyön lähtökohtana ovat alueen tarpeet. Sen yleisenä tavoitteena on parantaa elämisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä asukkaiden näkökulmasta. Tähän liittyy oleellisesti alueen vahvuuksien … Continue reading

Posted in Elävä Lappi, Living Lab, Ounasvaara, Rajalla, Yhteiskehittäminen | Tagged , , , , , , | Comments Off on Aluekehitystä ja yhteistyötä

Mikä ihmeen SoMe?

Keskiviikkona 11.5.2011 Kauppakeskus Rajalla På Gränssenillä ”tweettailtiin” ja ”peukutettiin” ahkerasti. Moni voisi ajatella, että mistähän ihmeestä tässä nyt oli kyse. Vastauksena kaikille ihmettelijöille, kyseessä oli ”Asiakas SoMessa”-tapahtuma, joka oli suunnattu alueen yrityksille. Elävä Lappi -hankkeen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toteuttaman … Continue reading

Posted in Elävä Lappi, Living Lab, Opetuksen integrointi, Rajalla, Sosiaalinen Media | Tagged , | Comments Off on Mikä ihmeen SoMe?

Joukoissa on voimaa

Käyttäjäkeskeinen ajattelu- ja toimintamalli sisältää ajatuksen erilaisista toimijoista, jotka yhdessä, joukolla tekevät jotain yhteisen tavoitteen eteen. Puhutaan joukkoistamisesta eli crowsourcingista. Joukkoistaminen tarkoittaa sitä, että ihmiset osallistuvat verkon välityksellä organisaation toimintaan. Kun on joukko, niin joukossa on myös älykkyyttä. Joukkoäly perustuu … Continue reading

Posted in Elävä Lappi, Living Lab, Yhteiskehittäminen | Tagged , , | Comments Off on Joukoissa on voimaa