2012-2013

Keväällä 2013 liiketalouden aikuisopiskelijaryhmä suoritti verkkokurssina Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta -opintojakson. Kurssin puitteissa toteutettiin käytännön toimeksianto ideoiden uusia palvelukonsepteja Rajalla På Gränsen -kauppakeskukselle. Toimeksiannon teemana oli ”kauppakeskus verkossa”, ja palveluita kehitettiin kuuden eri kehittämisongelman ympärille, joita olivat:

Kehittämisongelmat pohjautuivat Elävä Lappi -hankkeen ja Rajalla Kauppakeskuksen asiakas- ja käyttäjätutkimuksiin, ja niiden parissa työskenneltiin neljän kuukauden ajan työstäen uusia liiketoimintakonsepteja. Kuudessa ryhmässä luotiin suunnitelmallisen innovaatioprosessin tuloksena kuusi erilaista palvelukonseptia, joilla vastataan tulevaisuuden asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Keväällä 2012 kerättyjen Kesämarkkina-ideoiden pohjalta nousi esiin tapahtumakonsepteja, joiden jatkokehittämiselle oli tilausta. Tammi-maaliskuussa 2013 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun liiketalouden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat
ideoivat Markkinoinnin perusteet -opintojaksolla elämyksellisiä tapahtumia Tornioon. Kehittämistehtävä toteutettiin yhteistyössä Tornion Elävä Kaupunkikeskusta ry:n kanssa.

Opiskelijat suunnittelivat uusia tapahtumia 7 eri teeman mukaan:

  • opiskelijat_1Raja –> Suomi–Ruotsi
  • Uusi vuosi
  • Lasten kesätapahtuma
  • Lasten talvitapahtuma
  • Peräpohjola Western-Country
  • Harrastaminen & harrastukset
  • Taiteiden yö rajalla

Tapahtumien käytännön järjestelyiden suunnittelu ja projektisuunnitelman laatiminen toteutettiin kevään 2013 aikana Tehokas projektityöskentely -opintojaksolla.

Kaksi tapahtumakonsepteista testattiin ja vietiin käytäntöön: Twin City Festivalsin yhteydessä 17.-20.7.2013 järjestettiin Twinkids rieha. Country & Western maalaismarkkinat -tapahtuma puolestaan järjestettiin Tornion Nordbergin Möljän avajaisten yhteydessä 31.8.2013.

Keväällä 2013 toteutettiin Rajalla På Gränsen -kauppakeskuksessa avoin kehittämistyöpaja, jossa kauppakeskuksen asiakkaita osallistettiin ja aktivoitiin elämyksellisyyden sekä moniaistillisuuden kehittämisessä. Non-stop-tyyppisessä työpajassa vieraili kolmen päivän aikana noin 150 henkeä.

Tarjolla oli erilaisia palvelumuotoilusta tuttuja välineitä ja työkaluja elämyksellisyyden IMG_9459havainnollistamiseen. Asiakkaat pääsivät muun muassa rakentamaan pahvista oman unelmakauppakeskuksensa, ja ideoitaan pystyi jakamaan jo pelkästään karkki-paperiäänestyksessä.

Työpajan järjestämiseen osallistui myös Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun liiketalouden toisen vuosikurssin opiskelijoita osana Asiakkuuksien hallinta ja arvonmyynti -opintojaksoa. Yhteistyössä kehittämistehtävän toteutukseen osallistui lisäksi kansainvälinen IDeALL-hanke, jossa Lapin yliopisto on mukana.

Tornion ja Haaparannan ydinkeskustojen elävyyttä kartoitettiin keväällä 2013 osana Elävät Kaupunkikeskustat ry:n valtakunnallista elävyysmittausprojektia.

Elävyysmittaustutkimuksessa selvitettiin kymmenen eri tutkimustekijää. Tilastollista tietoa kerättiin muun muassa majoituspaikoista, ydinkeskusta-alueen asukasmääristä, julkisista kehittämisinvestoinneista, elokuvissa kävijöiden määristä, kulttuurin istuma- elävyysmittaus_opiskelijat_1ja seisomapaikoista sekä lähijoukkoliikennetuesta.

Tämän lisäksi ydinkeskusta-alueella selvitettiin ravintoloiden ja kahviloiden asiakaspaikkamääriä, asiakasautopaikkojen määriä sekä yritysten kehittämis-investointeja ja aukioloa lauantaisin.

Kenttätutkimuksen suorittivat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat, jotka jalkautuivat haastattelemaan paikallisia yrittäjiä ja yritysten työntekijöitä. Elävyysmittaus integroitiin osaksi Liikesuhteet ja verkostot -opintojaksoa.

Yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa elävyysmittauksen osalta jatketaan myös tulevina vuosina.

Artikkeli elävyysmittauksen toteuttamisesta julkaistiin Lounais-Lappi-lehdessä 8.8.2013, s. 14.

 

Keväällä 2013 aikana valmistui kaksi opinnäytetyötä, jotka toteutettiin yhteistyössä Elävä Lappi -hankkeen ja Rajalla På Gränsen -kauppakeskuksen kanssa. Molempien tutkimusten kohderyhmänä olivat kauppakeskuksen käyttäjäasiakkaat.

Liiketalouden opiskelijat Miia Miettunen ja Johanna Mäkelä toteuttivat käyttäjälähtöisen tutkimuksen, jossa tarkastelun kohteena oli Rajalla På Gränsen –4kauppakeskuksen imago. Imago-tutkimus toteutettiin laadullisesta näkökulmasta, ja sitä varten haastateltiin helmikuussa 2013 kauppakeskuksessa 30 asiakasta. Haastattelun yhteydessä oli erilaisia visuaalisia materiaaleja, esimerkiksi valokuvia, ajatuspilviä seinällä sekä lämpömittari, jonka avulla sai antaa oman arvionsa kauppakeskuksen imagosta.

Kauppakeskuksen asiakasprofiilitutkimuksen toteuttamisesta vastasivat liike-talouden opiskelijat Jenni Kangas ja Heidi Pikkuhookana. Tutkimusote oli määrällinen, ja syksyn 2012 sekä kevään 2013 aikana haastateltiin kauppakeskuksessa yli 300 asiakasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen on Rajalla På Gränsen -kauppakeskuksen tyypillinen asiakas, sekä tuottaa tietoa asiakkaiden asiointikäyttäytymisestä.

Miia Miettunen ja Johanna Mäkelä (2013): Kauppakeskus Rajalla På Gränsen: Imagotutkimus

Jenni Kangas ja Heidi Pikkuhookana: Rajalla På Gränsen – kauppakeskuksen asiakasprofiilitutkimus

Artikkeli opinnäytetöistä ja yhteistyöstä kauppakeskuksen kanssa julkaistiin Lounais-Lappi-lehdessä 11.7.2013, s. 18-19.