Monthly Archives: September 2011

Living Lab ennakoinnin apuna

Living Lab toiminnan yksi pääperiaatteista on, että käyttäjät pyritään nostamaan aktiivisiksi ja tasavertaisiksi toimijoiksi muiden toimijoiden rinnalle. Tämä on mahdollisuus yhä syvemmän käyttäjätiedon tuottamiseen esimerkiksi ennakointia varten. Wikipedian mukaan ennakointi tarkoittaa tulevaisuuden luotausta ja sillä on keskeinen rooli innovaatioiden syntymisessä. … Continue reading

Posted in Living Lab, Yhteiskehittäminen | Tagged , , , | Comments Off on Living Lab ennakoinnin apuna

Kaikki mukaan ideoimaan alueen brändiä!

Alkuviikosta Marika Saranne pohti blogitekstissään käyttäjälähtöistä aluekehitystä. Nykyaikaisen aluekehitystyön perustana on eri toimijoiden välinen yhteistyö, minkä kautta kehittämistoiminta löytää uusia muotoja. Käyttäjien osallistaminen ja yhteiskehittäminen ovat Living Lab -toiminnan ydinelementtejä. Iloksemme huomasimme, että myös muut kehittäjätahot ovat löytäneet uusia toimintamalleja. … Continue reading

Posted in Living Lab, Rajalla, Yhteiskehittäminen | Tagged , , , , | Comments Off on Kaikki mukaan ideoimaan alueen brändiä!

Aluekehitystä ja yhteistyötä

Aluekehitys vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. Muuttuva maailma edellyttää uudenlaisia menetelmiä ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan osallistaa eri toimijoita aluekehitystyöhön. Aluekehitystyön lähtökohtana ovat alueen tarpeet. Sen yleisenä tavoitteena on parantaa elämisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä asukkaiden näkökulmasta. Tähän liittyy oleellisesti alueen vahvuuksien … Continue reading

Posted in Elävä Lappi, Living Lab, Ounasvaara, Rajalla, Yhteiskehittäminen | Tagged , , , , , , | Comments Off on Aluekehitystä ja yhteistyötä

Living Lab – malli, menetelmä, ympäristö vai verkosto?

  Kun kyseessä on niinkin tuore ja monimuotoinen toimintatapa kuin Living Lab, on selvää, että käsitteen määrittelykin on vielä kesken. Alun perin käsite on lanseerattu Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT), jossa arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun professori William “Bill” Mitchell tutkimusryhmineen etsi … Continue reading

Posted in Elävä Lappi, Living Lab, Yhteiskehittäminen | Tagged , , , , , | Comments Off on Living Lab – malli, menetelmä, ympäristö vai verkosto?

Asiakaslähtöisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä

Elävä Lappi -hankkeessa kehittämisen kohteena oleva Living lab -toiminta asetetaan helposti synonyymiksi asiakaslähtöisyydelle.  Asiakaslähtöisyyteen (-läheisyyteen) sillä varmasti vastataankin.  Kuitenkin Living Lab edustaa lähinnä yhtä menetelmällistä ratkaisua, jossa asiakas toimii osallisena tuotekehityksessä.  Näin ollen se toimii parhaiten tuotekehityksen menetelmänä kuin asiakkaiden … Continue reading

Posted in Living Lab, Ounasvaara, Yhteiskehittäminen | Tagged , , , , | Comments Off on Asiakaslähtöisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä