DÄM-hanke 2016-2018

Digitaaliset älykkäät mobiiliratkaisut (DÄM) -hankkeen tavoitteena on luoda älykästä ympäristöä olemassa olevien elämys-, kulttuuri- ja muiden palvelujen saavutettavuuden ja markkinoinnin lisäämiseksi.

VÄLKKY-mobiilisovellus on Digitaaliset älykkäät mobiiliratkaisut -hankkeen päätulos. Hanke rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoituksella toimintalinjasta Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2016-30.8.2018.

Yhteisen tekemisen ja kehittämisen kohteena oleva VÄLKKY-mobiilisovellus tarjoaa perustan ja puitteet innovaatioympäristön syntymiselle. Torniolla on erityinen sijainti rajakaupunkina ja Tornion kautta kulkee merkittävä määrä matkailijoita, joiden avulla halutaan sovellusta pilotoida ja kertoa saatavilla olevasta tarjonnasta. Sovelluksen kautta pyritään tavoittamaan kuntalaisten lisäksi myös matkailijoita ja liittämään sovellukseen olemassa olevaa ja uutta sisältöä.

Hankeen tavoitteina ovat:
– Luoda älykästä kaupunkikulttuuria ja toimintatapoja elinkeinoelämän ja luovan alan yhteistyöhön sen eri muodoissaan (tapahtumat, palvelut, tuotteet ja koulutus).
– VÄLKKY-mobiilisovellus olemassa oleville mobiilialustoille.

VÄLKKY-mobiilisovellus

VÄLKKY-mobiilisovellus

Digitaalisuus, asiakaslähtöinen toiminta ja osallistaminen ovat toimintatapoja, joita myös kulttuurin, matkailun ja elinkeinoelämän toimijat tarvitsevat voidakseen kehittää toimintaansa. Toimintatavan tuloksena kuntalaisia, yrityksiä ja muita sidosryhmän edustajia osallistuu yhteisöllisiin työpajoihin ja syntyy monialaista toimintaa.
Lisäksi kuntalaiset, yhdistykset ja yritykset ovat mukana toimenpiteissä ja arviointityössä (Lappari elämyspuisto, TornioHaparanda matkailutoimisto, Tornionlaakson maakuntamuseo ja Elävä kaupunkikeskusta ry).

DÄM-hankkeessa kehitetään älykästä kaupunkikulttuuria sekä tapahtuma- ja palvelutarjoomien uudenlaisia kehittämis-ja markkinointitapoja, jotka nykyisellään ovat sirpaleisia ja puutteellisia. Hyödyntäjien, mahdollistajien, kehittäjien ja käyttäjien aktivointi läpi hankkeen on tärkeää tiedon keruun ja palautteen näkökulmasta.

Laajempana tavoitteena on tukea älykkäiden kaupunkiympäristöjen toimintakulttuurien kehittymistä ja alueen elinvoimaa: toimintaa, joilla alueille saadaan houkuteltua ihmisiä, investointeja ja innovaatioita. Odotamme, että kaikki hyötyvät yhteisestä kehittämisestä, sillä tavoitteena on tukea alueen elinkeinoelämää TKI-yhteistyön avulla ja luoda
älykkäitä käyttäjälähtöisiä palveluita. Yrityksille haetaan uudenlaisia tapoja yhdistää yritystoiminta, elämys- ja kulttuurialojen monipuolinen tarjonta ja uudentyyppiset teknologiat ja viestintätavat: samalla kehitetään myös yritysten
omaa osaamista. Tällä odotetaan olevan myönteisiä vaikutuksia alueelle.