Living Lab ennakoinnin apuna

Living Lab toiminnan yksi pääperiaatteista on, että käyttäjät pyritään nostamaan aktiivisiksi ja tasavertaisiksi toimijoiksi muiden toimijoiden rinnalle. Tämä on mahdollisuus yhä syvemmän käyttäjätiedon tuottamiseen esimerkiksi ennakointia varten. Wikipedian mukaan ennakointi tarkoittaa tulevaisuuden luotausta ja sillä on keskeinen rooli innovaatioiden syntymisessä. Ennakointitiedon keräämisessä on tärkeää pohtia, mitä tulevaisuudesta halutaan saada selville, millä aikajänteellä ja miten tulevaisuutta halutaan muuttaa? Ennakointi onkin lähellä tulevaisuudentutkimusta, jossa käytetään esimerkiksi skenaariotyöskentelyä, tulevaisuusverstaita ja mind map -työskentelyä eli menetelmiä, jotka ovat käytössä myös Living Lab toiminnassa.

Living Lab toiminnan tavoitteena on tuottaa tietoa, ideoita ja konsepteja yhdessä käyttäjien ja muiden toimijoiden kanssa ja sitä kautta lisätä yritysten ymmärrystä asiakkaistaan. Näkökulma mahdollistaa käyttäjätiedon tuottamisen yhteistyössä sekä tarpeiden huomioimisen kokonaisvaltaisesti innovaatioprosessin eri vaiheissa. Tuote- tai palvelukehityksen vaiheesta riippuen voidaan keskittyä esimerkiksi käyttäjätutkimukseen ja ymmärryksen luomiseen, käyttäjälähtöiseen innovointiin ja ideointiin tai konseptien arviointiin.

Living Lab toiminta perustuu monialaiseen suunnitteluun ja yhteistyöhön, esimerkiksi ihmiskeskeiseen näkökulmaan, tieteiden ja toimialojen väliseen yhteistyöhön ja yritys-oppilaitossynergiaan. Yhteistyön aloittaminen ja ylläpitäminen eivät aina suju mutkattomasti, mutta saman pöydän ääreen istuminen aina silloin tällöin kannattaa, koska se tukee yrityksiä heidän toiminnassaan sekä valintojen tekemisessä.

Hyödyt voivat siis olla suuret, mutta Living Lab toiminnan käyttöönottaminen vaatii yrityksiltä uuden toimintakulttuurin ja ajattelumallin omaksumista. Yhteiskehittäminen ja -suunnittelu yrityksien sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa avaa uuden näkökulman kehittämiseen ja ennakointiin ja mahdollistaa uusien liiketoimintakonseptien, tuotteiden tai palveluiden kehittämisen siten, että ne vastaavat aidosti koko arvoketjun jäsenten tarpeita.

Essi Kuure

Kirjoittaja työskentelee Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa ja toimii Elävä Lappi – hankkeessa palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen asiantuntijana.


This entry was posted in Living Lab, Yhteiskehittäminen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.