Opiskelijat tositoimissa!

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu pitää kärkisijaa opinnoissa suoritettujen TKI-pisteiden määrässä. Erityisesti Kaupan ja kulttuurin toimiala on menestynyt näiden pisteiden keruussa, minkä seurauksena yhä useammat opiskelijat ovat päässeet opinnoissaan suorittamaan käytännön toimeksiantoja yhteistyössä paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Living Lab -toiminnan integrointi opetukseen on mainio tapa työlämäläheisen opetuksen ja aluekehityksen toteuttamiseen.

Jo tänä syksynä opiskelijat Elävä Lappi –hankkeen puitteissa ovat tehneet Meri-Lapin yrityksiä ja kehittäjätahoja kiinnostavia toimeksiantoja osana perusopintojaan. Innovointiin keskittyvällä Kulttuurimaratonilla viestinnän opiskelijat ovat ideoineet asiakaslähtöisiä mainosvideoita Rajalla Kauppakeskukselle teemalla ”Asiakkaan ääni”. Ideat ovat lupaavia ja mikäli ne etenevät toteutukseen asti, tullaan kauppakeskuksen mainoksissa ehkä näkemään asiakkaita ja paikallista väkeä.

Markkinointitutkimuksen kurssilla tutkitaan parhaillaan paikallisten ihmisten kokemuksia, mielikuvia ja ostoskäyttäytymistä raja-alueella. Tutkimuksessa sovelletaan laadullisia, palvelumuotoilun menetelmiä, jotka osallistavat myös loppukäyttäjät tutkimustiedon tuottamiseen. Tutkimus on vielä käynnissä, mutta haastattelujen, havainnoinnin ja päiväkirjojen avulla kerätty aineisto on jo nostanut esiin hyvin konkreettisia asioita ihmisten kokemuksista ja mielikuvista – tietäisittepä, mikä tekee kauppakeskuksesta naisellisen tai minkä vuoksi Meri-Lappi mielletään miehekkääksi alueeksi!

Toimeksiantoja toteuttaneet opiskelijat ovat kiitelleet käytännönläheistä otetta – he ovat päässeet soveltamaan opittuja asioita aidoissa ympäristöissä ja tilanteissa. Yrittäjämäisessä Living Lab -pedagogiikassa oppijat ovat toiminnan keskiössä ja oppiminen tapahtuu arjen ympäristöissä, käytännön kenttätyössä. Oman lisänsä tuo elävien käyttäjien rooli tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Kun toteuttamistapa on mieleinen, oppiminen tapahtuu kuin luonnostaan. Toimeksiantajat ja ohjaajat voivatkin kiitellä opiskelijoiden motivoitumista ja itseohjautuvuutta.

Marjo Pohjanen, palvelumuotoilun asiantuntija Rajalla Living Labissa

This entry was posted in Elävä Lappi, Opetuksen integrointi, Rajalla and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Opiskelijat tositoimissa!

  1. Pingback: Oikean elämän ongelmia ratkomassa | Elävä Lappi – Living Lab

Comments are closed.