Asiakkaat tositoimissa! “Hän oli kiireinen ja vilkuili taakseen.”

Yhteistyökumppaneiden toiveesta tutkimustoiminnalle haetaan jatkuvuutta, joten viime vuotiseen tapaan myös tänä syksynä liiketalouden opiskelijat on voinut bongata kaupungilta haastattelemasta tai kauppakeskuksen asiakkaita havainnoimasta. Tavoitteena oli Tornio-Haaparanta -raja-alueen asiakkaiden ostoskäyttäytymisen ja ostos-kokemusten ymmärtäminen. 

Haastatteluja tehnyt tiimi tutki ihmisten mielikuvia raja-alueesta koostamalla kuvapareja erilaisista piirteistä ja ominai-suuksista. Kuvaparien avulla ihmisten oli helpompaa kertoa mielikuvistaan. Ihmiset kokevat Tornio-Haaparannan houkutte-levaksi ja moderniksi. Täällä on laajat valikoimat ja paljon tilaa. Alue koetaan kaupunkimaiseksi, vaikkakin soraääniäkin löytyi. “Ei yksi kauppakeskus kaupunkia tee” kuului erään vastaajan perustelut. Lataa raportti haastatteluista tästä.

Monet paikalliset varmaan huomasivat lokakuussa nimikylttien kanssa kauppakeskuksessa liikkuneet opiskelijat – he olivat havainnoimassa asiakkaiden toimintaa. Tutkimus nosti esiin mielenkiintoisia tarinoita kauppakeskuksen asiakkaista ja todisti myös konkreettisella tavalla jo aiemmin esille tulleen toiveen: kauppakeskuksessa tulisi olla enemmän palveluita myös miehille ja lapsille. Eräs vaimoaan odotellut mies oli kävellyt pelkästään galleriakäytävän ympäri yhteensä viisi kertaa! Jos muut havainnot kiinnostavat, lue raportti kokonaan tästä.

Kolmas tiimi tutki laajemmin paikallisten ihmisten ostoskäyttäytymistä pyytämällä ihmisiä pitämään päiväkirjaa ostoskokemuksistaan. Päiväkirjassa ihmisten tuli tarkastella hyviä ja huonoja kokemuksia sekä jättää kehittämisideoita. Kooste päiväkirjoista löytyy tästä.

Ehkä hämmästyttävintä tässä tutkimuksessa oli se, että ihmiset toivat monella tavalla esille iloisen ja ystävällisen asiakaspalvelun. Ihmiset ovat yllättyneet nähdessään myymälässä hymyilevän kassatyöntekijän tai myyjän! Kannattaisiko tähän satsata ja tehdä hymystä jokapäiväistä? Mukava työntekijä on saanut peräti 70% vastaajista hymyilemään.

Tarkempi raportti markkinatutkimuksen kokonaisuudesta on ladattavissa tästä. Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille!

Marjo Pohjanen, Rajalla Living Labin kehittäjä ja palvelumuotoilun asiantuntija


This entry was posted in Elävä Lappi, Living Lab, Opetuksen integrointi, Palvelumuotoilu, Rajalla and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Asiakkaat tositoimissa! “Hän oli kiireinen ja vilkuili taakseen.”

  1. Pingback: Miten sinä helpottaisit arkeasi? | Elävä Lappi – Living Lab

Comments are closed.