Miten sinä helpottaisit arkeasi?

Palvelumuotoilua, Living Labia, innovaatioita, käyttäjälähtöisyyttä. Elävä Lappi –hanke sisältää paljon hienoja sanoja, mutta näiden sanojen taakse kätkeytyy hyvinkin yksinkertainen periaate: asiakkaille pyritään luomaan mahdollisimman miellyttävä palvelukokemus ja palveluita tuottavalle yritykselle asiakkaita miellyttävä konsepti.

Niin, kukapa ei haluaisi saada hyvää palvelua nopeasti ja tehokkaasti. Mutta kuinka moni on lopulta valmis uhraamaan arvokasta aikaansa, jos palkkiona on vain sujuvampi ja kokonaisvaltaisempi ostoskokemus – ja sekin ehkä vasta tulevaisuudessa. ”Kaikkimullehetinyt”-aikakaudellamme vaikuttaa siltä, että pienistäkin teoista pitäisi saada palkkio ja mieluiten välittömästi.

Muista hymyillä!

Elävä Lappi -hankkeen puolesta asiakkaita on pyritty osallistamaan yritysten palveluiden kehittämiseen muun muassa syksyllä 2011 Rajalla På Gränsen -kauppakeskuksessa toteutetun markkinatutkimuksen avulla. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat selvittivät ostoskäyttäytymistä ja mielikuvia raja-alueesta haastatteluin, havainnoimalla ja asiakkaiden itsedokumentoinnin keinoin.

Olin itse kesällä 2011 mukana tekemässä NorthRULLin CrossBorder-ostosmatkailututkimusta, jossa pyrittiin selvittämään laajemminkin, minkälaisiin seikkoihin asiakkaat kiinnittävät huomiota ostosmatkalla ollessaan. Tutkimusta varten haastateltiin noin 150 Tornio-Haaparannan alueella vieraillutta henkilöä, niin paikallisia kuin ulkopaikkakuntalaisiakin.

On hyvin mielenkiintoista, että molemmat tutkimukset osoittivat, että asiakaspalvelun alttius, iloisuus ja asiantuntemus ovat palvelukokemuksessa lähes yhtä tärkeitä seikkoja kuin tuotevalikoima ja tuotteiden hinta – jos eivät jopa tärkeämpiä! Mitä voikaan saada aikaan yksi pieni hymy…

San’ sääki ny jottain

Vaikka edellä mainitun kaltaiset tutkimukset antavatkin paljon laadullista tietoa, niistä puuttuu jatkuvuus. Palvelumuotoiluun nimittäin kuuluu myös, että yrityksen asiakkaat ovat mukana kehitysprosessissa alusta loppuun. Suurimpia kysymyksiä vaikuttavatkin olevan, miten tavoittaa oikeanlaiset ihmiset ja miten saada heidät sitoutumaan pitkäjänteiseen kehitystyöhön.

Elävä Lappi -hanke kutsuukin sinut mukaan pohtimaan, mikä arkielämässä mättää ja miten arjen vaatimista palveluista saisi tehtyä sujuvampia. Kevään aikana Facebook-ryhmässämme selvitellään, miten omaa elinympäristöä ja erilaisia palveluita saisi sekä asiakkaan että yrittäjän kannalta sujuvammiksi. Alkuvaiheessa tavoitteenamme on saada selville, mikä ylipäätään inspiroisi ihmisiä sitoutumaan kehitystyöhön. Jatkossa pyrimme luomaan aktiivisia ja innovatiivisia ydinryhmiä, joiden jäsenet pääsevät ideoimaan ja siten konkreettisesti kehittämään raja-alueen palvelumahdollisuuksia.

Ellet vielä tykkää Elävän Lapin FB-ryhmästä, niin jo olisi korkea aika! 😉

This entry was posted in Elävä Lappi, Living Lab, Palvelumuotoilu, Rajalla, Sosiaalinen Media and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.