Täällä asiakas 2.0

Liiketoimintaympäristöt muuttuvat ja siinä samalla myös asiakkaat. Aiemmin Asiakas 1.0 tyytyi tuotettuihin palveluihin ja tuotteisiin, tekemättä sen suurempaa numeroa omista arvostuksen kohteistaan tai tarpeistaan. Mutta, millainen on tulevaisuuden Asiakas 2.0?

Asiakas 2.0 on teknisesti osaavampi ja tämä pätee eri-ikäisiin asiakasryhmiin, sillä vanhempi sukupolvi ottaa kovaa vauhtia uutta sukupolvea kiinni tässä asiassa.  Asiakas 2.0 käyttää interaktiivisia järjestelmiä ja eikä suostu enää olemaan passiivinen tuotteiden/palveluiden kuluttuja. Asiakas 2.0 haluaa osallistua ja vaikuttaa. Asiakas 2.0 on tottunut viihteeseen ja odottaa sitä myös palveluympäristöistä. Asiakas 2.0 on verkossa ja verkostoissa.

Miksi yrityksen tulisi suunnata katse kohti Asiakasta 2.0?

Asiakkaat näkevät ja kokevat usein yrityksen tuottamat palvelut/tuotteet toisin kuin yritys. Monesti yritys ja sen henkilöstö on liian lähellä omia tuotteitaan ja palveluitaan, jotta se voisi nähdä ne asiakkaan silmin. Me kaikki tiedämme monia juttuja missä yritys ei ole kuunnellut/huomioinut asiakasta. Ja mitä tästä huomiotta jättämisestä seuraa? Ärtynyt asiakas ja huono maine, jotka eivät varmastikaan edistä yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita.

Jokaisen yrityksen tavoitteena on kannattava liiketoiminta. Kannattavaa liiketoimintaa luodaan asiakkaan ympärille monin eri keinoin, tavoitteena on että asiakas viihtyy yrityksen huomassa, tutustuu yrityksen tuotteisiin/palveluihin ja tekee lopulta ostopäätöksen. Mutta miten ihmeessä tähän päästään?

Yrityksen tulee tuntea asiakkaansa ja asiakkaan arvostuksen kohteet. Eräs keino on haastaa Asiakas 2.0 kehittämään yhdessä yrityksen kanssa sen tuotteita ja palveluita. Eli otetaan mukaan juuri ne asiakkaat, jotka ”tuppaavat” antamaan palautetta yrityksen tuotteita tai palveluista.

Käyttäjälähtöinen kehittämistoiminnan avulla käyttäjät (asiakkaat) nähdään aktiivisina toimijoina vaikkapa yrityksen miljöön tai uuden pizza-makuyhdistelmän kehittämisessä. Tässä yrityksen kannalta keskeistä on osallistaa käyttäjä/asiakas. Samalla kun Asiakas 2.0 vaikkapa kehittää/ideoi yritykselle uutta tuotetta, niin yhteistyön kautta saadaan tietoa asiakkaiden tarpeista, joko tiedostetuista tai piilevistä, tai tulevaisuudessa mahdollisesti heräävistä tarpeista.

Käyttäjälähtöinen kehittämistoiminta ja Living Lab alusta tarjoaa yritykselle mahdollisuuden osallistaa ja osallistua, sekä päästä osaksi käyttäjän/asiakkaan maailmaa ja arvostuksen kohteita. Living Lab toiminnassa voidaan kehittää ja toimia joko virtuaalisesti verkossa tai kohdata kasvokkain ”oikeassa” maailmassa.

Yritys, ota Asiakas 2.0 mukaan kehittämään ja ideoimaan yrityksesi tuotteita ja palveluita.

This entry was posted in Elävä Lappi, Living Lab, Yhteiskehittäminen and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Täällä asiakas 2.0

  1. Pingback: Asiakas 2.0 – nyt sinulla on vientiä! | Elävä Lappi – Living Lab

Comments are closed.