Kirjoittajalle

Lumen-verkkolehden tarkoituksena on levittää pohjoista tutkimustietoa ja arktista osaamista.  Julkaisu edistää erityisesti Lapin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten avointa saatavuutta.

Julkaisussa saavat sijansa niin tieteelliset artikkelit kuin yleistajuiset kirjoitukset.

Julkaisu ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Numeroille määritellään pääteemat. Teema-artikkelien ja muiden teemaan liittyvien kirjoitusten lisäksi julkaistaan artikkeleita ja muuta ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminan ajankohtaista sisältöä.

Lehden pääasiallinen kieli on suomi.

Teema-artikkeleiden laatijoiksi voivat tarjoutua myös muut kuin ammattikorkeakoulun asiantuntijat. Kolumnin laatijat edustavat ammattikorkeakoululle läheisiä sidosryhmiä ja heidät kutsutaan erikseen.

1. Avoimuusperiaate

Lumen on avoimesti kaikkien kiinnostuneiden luettavissa.
Creative Commons -lisenssi
Teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Artikkelit rinnakkaistallennetaan Theseus.fi -opinnäyte- ja julkaisutietokantaan.

2. Numeroiden teemat ja päätoimittajat

Päätoimittajuus on kiertävä ja päätoimittajina toimivat lehden toimituskunnan jäsenet kukin vuorollaan. Teemapäätoimittajia voidaan myös kutsua muista ammattikorkeakoulun akateemisesti ansioituneista asiantuntijoista.

Tulevat numerot:

  • Numero 3/2024 ilmestyy lokakuussa. Teema: Vastuullisuus.

Kirjoittajakutsut julkaistaan Lapin ammattikorkeakoulun henkilökunnalle intrassa. Lehden toimittaa viestintäkoordinaattori Heli Lohi.

3. Ohjeet kirjoitusten jättämiseksi

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostoina toimituksen osoitteeseen lumenlehti(ät)lapinamk.fi.

Kirjoitukset voivat olla luonteeltaan jotain seuraavista

Teema-artikkelit

  • Voivat olla joko yleistajuisia tai referee-artikkeleita
  • Tekstien jättö talon sisältä vapaa. Myös yhteisartikkelit, joissa vähintään yksi kirjoittaja on Lapin AMKista, ovat mahdollisia.
  • Ulkopuolisten kirjoituksia julkaistaan kutsusta

Puheenvuorot

  • Liittyvät teemaan
  • Tekstien sisäänjättö vapaa

Muut artikkelit

  • Voivat olla joko yleistajuisia tai referee-artikkeleita
  • Tekstien jättö talon sisältä vapaa

Kirja-arvioinnit ja -esittelyt

  • Tekstien sisäänjättö talon sisältä vapaa

Huomaathan, että lukijoilla on mahdollisuus kommentoida ja jakaa kirjoitustasi vapaasti. Saapuneista kommenteista saat ilmoituksen sähköpostitse.

Tekniset ohjeet

Toimita teksti Word-tiedostona. Lehden oman artikkelimallin käyttöä suositellaan, sillä se helpottaa sekä kirjoittajan että toimituksen työtä.

Kirjoita teksti 1,5 rivivälillä. Fontti Times New Roman. Käytä molempien reunojen tasausta Tekstissä fonttikoko on 12. Ensimmäisen tason alaotsikon pistekoko on 14 ja toisen tason alaotsikko kirjoitetaan vahvennettuna pistekokoon 12.

Erota kappaleet toisistaan tyhjällä rivillä. Jätä otsikoiden edelle 2 tyhjää riviä ja jälkeen yksi tyhjä rivi.

Älä käytä alaviitteitä.

Numeroi taulukot ja kuvat juoksevasti. Toimita taulukot myös erillisenä Excel-tiedostona ja kuvat ja kuviot GIF, TIFF, JPEG tai PNG-tiedostoina. Käytä vain sellaisia kuvia ja videoita, joihin sinulla on tekijänoikeus tai tekijänoikeuksien haltijalta julkaisulupa.

Määrittele artikkelille asiasanat YSO-sanastoa hyödyntäen.

Kirjoittajana vastaat itse siitä ettei tekijänoikeuksien loukkauksia tapahdu.

Julkaisemisen edellytyksenä on, ettei artikkelia ei ole julkaistu aikaisemmin tai ettei sitä ole tarjottu toiseen julkaisuun.

Päätoimittaja arvioi jätetyt kirjoitukset ja tekee toimituskunnalle esityksen numeron sisällöstä. Hän myös organisoi tarvittaessa vertaisarvioinnin ja pitää muutoinkin yhteyttä kirjoittajiin.

Lähetä artikkeliehdotuksesi lehden sähköpostiosoitteeseen lumenlehti(ät)lapinamk.fi.