Category: Kolumni

Kirjoittajan tiedot ja kasvokuva.

Synnymme kaikki kokeilijoiksi

Opetellessamme kävelemään, emme vain yhtenä päivänä nouse jaloillemme ja ala kävellä vanhempiemme hämmästykseksi. Sen sijaan kolistelemme päätämme pöydänreunaan, etsimme tukea huonekaluista ja tömähtelemme pyllyllemme. Omaksumme uuden asian kokeilujen kautta.

Kokeilujen tehtävä on olla se vaihe, jossa saa vähän kolauttaa päätä pöydän kulmaan, ottaa tukea ja kompastella.

In English

Kirjoittajan tiedot ja kasvokuva.

Lykkään töitä ja tykkään siitä

Prokrastinaatio on sitä, kun ihminen siirtelee jotakin tehtävää tuonnemmaksi, vaikka tietää siirtelyn olevan itselleen haitallista. Liitämme viivyttelyn selkärangattomuuteen, laiskuuteen ja alavireisyyteen tai joskus, suorastaan apatiaan. 

Kuitenkin jos kurotetaan riittävän etäälle ihmiskunnan kulttuurihistoriaan, löydetään toinenkin, suorastaan käytännöllinen ulottuvuus viivyttelylle. Asioiden lykkääminen lähelle viimeistä takarajaa ei olekaan niin tuhoon tuomittavaa kuin moni ajattelee. Päinvastoin.
In English

Kirjoittajan perustiedot ja kasvokuva.

Tekoäly ja ihmisyyden illuusiot

Tietokone ei ymmärrä meitä lainkaan. Tekoälysovellus on tietokonesovellus, joka tekee vain sitä, mitä sen kehittäjät haluavat sen tekevän.

Jos tekoäly on jonkinlainen uhka ihmiskunnalle, se ei johdu tekoälyteknologiasta vaan ihmisistä. Tästä syystä me tarvitsemme lisää yleistajuista tietoa ja ymmärrystä, jotta voimme itse käyttää näitä välineitä hyödyllisesti, vastuullisesti ja kestävästi.

In English

Kirjoittajan tiedot ja kasvokuva.

Maapallon kokoinen niukkuus

Kestävyyssiirtymässä kyse on taloudesta ja talousmallin muutoksesta – siirtymä pois lineaaritaloudesta kohti kiertotaloutta.
Jos saamme koko talousjärjestelmän toimimaan kiertotaloudessa ja jatkamaan käyttöön otettujen resurssien hyödyntämistä, voimme vähentää myös neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. 
In English

Teemme virheen, jos jättäydymme pois aikuiskoulutuksen taloudellisia vaikutuksia koskevasta keskustelusta 

Uskon vahvasti jatkuvan oppimisen sivistystehtävään ja näen, että aikuiskoulutuksen hyödyt ulottuvat paljon taloudellisia hyötyjä laajemmalle. Aikuiskoulutukseen investoimisen vaikuttavuudesta keskustellaan aina kun kaavaillaan säästöjä tai lisäresursseja ja on tavattoman tärkeää, että olemme siinä keskustelussa mukana.

Teksti kolumni ja Sanna Ryynäsen kasvokuva.

(Työ)yhteisöllisyyttä koronan aikaan

Pakotetut kohtaamiset eivät rakenna yhteisöä. Jos vain suoritamme kokouksesta toiseen, työyhteisöillemme käy pian samoin kuin filosofi Martha Nussbaumin huolessa tehokkuuteen panostavasta koulutuksesta, joka unohtaa humanistiset aineet ja luovuuden: meistä tulee tehokkaita koneenosia, joilta katoaa sielu – ja yhteinen nauru.
In English

Kompleksisuusjohtajuus korostaa yhteistyötä

Usein organisaatiot pyrkivät suitsimaan kompleksisuutta lisäämällä hierarkiaa ja kontrolloivaa johtajuutta. Sallivatko maamme hyvinvointiorganisaatioiden johtamisjärjestelmät aidon tiimityöskentelyn? Miten organisaatioiden kannattaisi toimia selviytyäkseen ja menestyäkseen tämän päivän kompleksisessa maailmassa?
In English

Lapin elinkeinoelämä tarvitsee uusia tekijöitä – muuttuviin osaamistarpeisiin löydetään yhdessä ratkaisuja

Lapin talous nojaa metsään, teräkseen, matkailuun, kauppaan ja kaivannaistoimintaan. Osaamistarpeet muuttuvat mm. uusien tuotteiden ja palveluiden, kansainvälistymisen ja digitalisaation johdosta. Muutokset koskettavat sekä työntekijöitä että yrityksiä ja yrittäjiä.
In English