DayGym -palvelua kehittämässä

David Club kuntosali on Tornion vanhin kuntosali ja sijaitsee nykyään Rajalla Kauppakeskuksessa. Ryhmämme sai tehtäväksi uuden päiväkuntosalipalvelun kehittämisen David Club kuntosalille. Tarkoituksenamme oli luoda asiakaslähtöinen DayGym -palvelu sellaisille asiakkaille, jotka eivät tavallisesti käytä kuntosalipalveluja. Esimerkkinä vaikkapa kauppakeskuksessa asioivan perheen mies ja lapset, joilla ei ole siellä juurikaan tekemistä eli ns. “huokailija”.

Järjestimme kuntosalilla kehittämis-tilaisuuden, johon hankimme asiakkaita Elävän Lapin Facebook-sivustojen ja omien verkostojemme kautta. Tämä osoittautui odotettua vaikeammaksi, joten jalkau-duimme myös kauppakeskuksen käytäville haastattelemaan asiakkaita. Ideoita tuli monipuolisesti ja koko palvelu yleensäkin sai paljon positiivista kannatusta.

Kehittämistilaisuudessa ja kauppakesku-ksen asiakkaita haastatellen kerättiin ideoita ja ajatuksia DayGym-palvelun kehittämisen tueksi. Ideoiden keruussa sovellettiin kahta erilaista menetelmää: Palvelupolun avulla ideoita kerättiin yksityiskohtaisesti palvelun jokaiseen vaiheeseen markkinoinnista kuntosalilla olemiseen ja asiakkaan sitouttamiseen. Polun eri vaiheista keskusteltiin pienryhmissä. Pienkeskustelujen jälkeen kaikki osallistujat koottiin yhteen ja negatiivisen aivoriihen avulla muodostettiin mahdollisimman negatiivinen kuntosalipalvelu, jonka avulla saatiin ideoita siitä, millainen palvelu ei missään nimessä saa olla.

Kehittämistilaisuuden tuotok-sena saatiin kiitettävästi ideoita ja palautetta. Toivomme, että työpanoksestamme ja kehittä-mistilaisuudesta oli todellista hyötyä kuntosalin omistajalle ja DayGym-palvelun kehittäminen jatkuu.

Kiitämme lämpimästi kaikkia osallistujia hyvistä ideoista ja toivomme vastaavia toimeksiantoja tulevaisuudessakin! Osallistujien kesken arvottiin ilmainen ohjattu kuntosalikäynti ja onni suosi tällä kertaa torniolaista nuorta miestä.

DayGym -palvelun kehittäjätiimi: Ville Toivanen, Sampsa Wesslin, Noora Kuukasjärvi, Annu Ponkala, Antti Toivoniemi ja Jaana Rissanen.

This entry was posted in Elävä Lappi, Living Lab, Opetuksen integrointi, Rajalla, Työpajat, Yhteiskehittäminen. Bookmark the permalink.

1 Response to DayGym -palvelua kehittämässä

  1. Pingback: Oikean elämän ongelmia ratkomassa | Elävä Lappi – Living Lab

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.