Rajalla Living Labin toiminnan käynnistäminen

Rajalla Living Labin toiminta käynnistyi syksyllä 2010, kun hankkeen ensimmäisessä vaiheessa liiketalouden opiskelijat Markkinatutkimuksen kurssilla toteuttivat perustutkimuksen koskien pilottikohde Rajalla Kauppakeskusta. Perustutkimuksella kartoitettiin kehittämistarpeita ja etsittiin kehittäjiä mukaan Living Lab –toimintaan.

Opiskelijat jalkautuivat kauppakeskukseen haastattelemaan asiakkaita, jotka saivat vas- tata sähköiseen kyselyyn omatoimisesti tai kehittäjien kanssa keskustellen kehittäjien kirjatessa vastaukset. Haastatteluissa tutkit- tiin kauppakeskuksessa asiointia, asioinnin elämyksellisyyttä, kehittämiskohteita, osal- listamismenetelmiä sekä aloitettiin kehittä-jäkäyttäjäverkoston luominen. Käyttäjien lisäksi myös kauppakeskuksen yrityksiä, Tornion kaupungin päättäjiä sekä alueen matkailutoimijoita lähestyttiin perustutkimuksen puitteissa. Tutkimuksen kautta kartoitettiin esimerkiksi eri näkökulmia kauppakeskuksen kehittämiseen sekä osallistamis- ja palkitsemismenetelmiin.

Perustutkimuksen myötä saavutettiin laaja-alaista perspektiiviä tutkittaviin asioihin. Rajalla Kauppakeskus tuo vetovoimaisuutta koko raja-alueelle ja on vilkastuttanut aluetta. Kauppakeskuksen sijaintia, aukioloaikoja, ilmapiiriä ja imagoa kehuttiin erittäin hyviksi. Työympäristönä kauppakeskus sai myös kiitosta. Yhteistyö liikkeiden kesken toimii hyvin. Tulevaa Living Lab –kehitystyötä silmällä pitäen erityisen hyvää oli se, että yhteistyö K-TAMK:n kanssa koettiin toimivaksi. Perustutkimuksen raportin voit ladata tästä.

Esille nousi myös tärkeitä kehitysteemoja, jotka antavat suuntaviivoja tulevalle toiminnalle. Suurimpina kehitysteemoina nousi esille palveluiden laadun, asioinnin elämyksellisyyden ja myymälämiljöön viihtyisyyden parantaminen. Yksittäisenä kehityskohteena mainittiin Ruotsin puoleisen ympäristön rakentaminen ja Rajatorin kehittäminen ihmisten ajanvietto- ja tapaamispaikaksi.

Rajatori casen työstäminen on käynnistynyt ja lauantaina 19.3. klo 10-14 Rajalla Kauppakeskuksessa asiakkaat saavat vapaasti heitellä ideoita, ehdotuksia ja ajatuksiaan Rajatorista. Kaikki ideat kerätään talteen ja niiden kehittäminen jatkuu 22.3. klo 17 Kauppakeskuksen LiikeIkkunassa yhdessä asiakkaiden, kaupunginarkkitehdin ja kauppakeskuksen edustajien kanssa. Tervetuloa mukaan!

This entry was posted in Elävä Lappi, Living Lab, Opetuksen integrointi, Rajalla, Työpajat, Yhteiskehittäminen and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *