Protoilua Living Labeissa

Elävä living lab

Jotta living lab voi olla olemassa, pitää neljän ydinelementin yhdistyä kehitystoiminnassa: käyttäjälähtöisyys, avoin innovaatio, ekosysteemi ja tosielämän ympäristö. 1. Käyttäjälähtöisyys tarkoittaa käyttäjän aktiivista ja tasa-arvoista osallistumista innovointitoimintaan. 2. Avoin innovaatio toteutuu silloin, kun tietoa, osaamista ja parhaita käytäntöjä voidaan jakaa helposti ja tehokkaasti toimijoiden kesken. 3. Ekosysteemin eli yhteistyöverkoston rooli on osallistaa käyttäjiä, tutkijoita, asiantuntijoita, yrityksiä ja julkisia toimijoita työskentelemään yhdessä. 4. Tosielämän ympäristö tarkoittaa sitä, että tuotetta tai palvelua käytetään normaalissa arjessa tai testausympäristössä, joka on rakennettu osaksi käyttäjän arkea. Käytöstä kertyneet kokemukset suuntaavat tuotteen tai palvelun muotoilua.

Protoilu

Menetelmänä prototypointi voi hyvin tukea living lab -toimintaa. Service Innovation Corner (SINCO) on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan toteuttama hanke, jossa rakennetaan prototypointiympäristö palvelumuotoilun ja vuorovaikutussuunnittelun tarpeisiin. Hahmomallit ja prototyypit ovat monelle tuttuja tuotekehitysmaailmasta, mutta niitä voidaan rakentaa myös palveluista. Palveluprototyyppi koostuu kuvista tai videoista, jotka taustaheijastetaan valkokankaille, äänistä, valaistuksesta, mahdollisesti jopa hajuista. Keskeinen osa palveluprototyyppejä ovat myös vuorovaikutustilanteiden läpi käyminen draaman keinoin sekä palveluun tarvittava fyysinen rekvisiitta.

Prototyyppi on malli, esitys tai visualisointi palvelusta tai tuotteesta ennen kuin se on oikeasti olemassa tosielämässä. Palveluiden prototypointi mahdollistaa konseptien nopean lavastamisen, testaamisen ja kehittämisen jo suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa. Prototyyppi on myös havainnollinen tapa esittää ratkaisumahdollisuuksia yhteistyöverkoston toimijoille, koska idea voidaan visualisoida ja siitä voidaan rakentaa elämys, jota kuka tahansa voi testata.

Living lab + protoilu = mukavaa yhdessäkehittämistä

SINCOn ja palvelumuotoilun menetelmiä tullaan käyttämään myös Elävä Lappi -hankkeessa, jossa tarkoituksena on parantaa ja kehittää pilottikohteisiin liittyviä palveluita käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. SINCO-menetelmän tavoite on visualisoida ja konkretisoida palveluita ja palvelukonsepteja palvelumuotoilun työkaluja hyödyntäen. Sen kantavana ideana on, että prototyyppejä pitää pystyä rakentamaan ja muuntelemaan nopeasti ja helposti, jotta ideat voidaan konkretisoida ja kehitystyössä päästään mahdollisimman vaivattomasti eteenpäin.

Essi Kuure

Kirjoittaja työskentelee Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa ja toimii Elävä Lappi – hankkeessa palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen asiantuntijana.

This entry was posted in Living Lab, Palvelumuotoilu, Yhteiskehittäminen and tagged , , . Bookmark the permalink.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.