Lapin ammattikorkeakoulu entistäkin turvallisemmaksi

Lumen 2/2016 PUHEENVUORO

Lataa PDF-tiedosto

 

Vesa Koivumaa, projektisuunnittelija, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Lapin ammattikorkeakoulu

Arto Vähänikkilä, ylikonstaapeli, Lapin poliisilaitos

 

Lapin ammattikorkeakoulussa on toteutettu oppilaitoksen sisäistä turvallisuustyötä, johon johto on sitoutunut. Turvallisuuden kehittämistä varten on luotu turvallisuuspolitiikka, järjestyssäännöt ja ajanmukaiset pelastussuunnitelmat. Henkilökunnalle ja opiskelijoille on tuotettu käytännön turvallisuusohjeet, kuten turvallisuustoimintaohjeet ja turvaopas, jotka ovat helposti saatavilla.

Toimipisteille on perustettu turvallisuustyöryhmät, jotka voivat puuttua riskeihin mahdollisimman tehokkaasti. Työryhmään kuuluu turvallisuusvastaava ja muutama tärkeä henkilö eri aloilta. Apuna näillä työryhmillä on ylimmän johdon lisäksi viestintäosasto, kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö, kuraattori ja viranomaiset. Tarpeen mukaan eri alan asiantuntijoita voidaan liittää työryhmään.

Toimipisteissä on pidetty turvallisuusinfoja, erilaisia harjoituksia ja perehdytetty henkilöstöä sekä opiskelijoita. Tilaisuuksien aikana on kerätty kehittämisideoita, joita on soveltuvin osin toteutettu konkreettisesti: defibrillaattorit, koulutusmateriaalit, turvallisuustyöryhmät ja turvallisuuden linkittäminen jokapäiväiseen työhön ovat olleet näkyviä muutoksia.

Uhkakuvina on nähty muun muassa liukkaat kulkuväylät, liikenneruuhkat koulujen pihoilla, kiusaamiset, rikollisuus ja matkustamiseen liittyvät riskit. Onneksemme uhkat ovat realisoituneet hyvin harvoin. Poikkeustilanteissa ongelmaksi on muodostunut viestintä henkilökunnan välillä. Tämä ongelma on tosin myös muissa isoissa organisaatioissa. Harjoituksissa on voitu huomata, että tilanteet ovat pysyneet hallinnassa ja niistä on selvitty. Näistä on opittu paljon. Jokainen poikkeustilanne on erilainen, eikä kaikkiin voida laatia selkeää ohjetta.

Tuloksina voidaan pitää turvallisuuskulttuurin kasvamista ja -asenteiden juurtumista organisaatioon. Edellä mainitut asiat ovat aikaa vieviä, mutta tilanne on parantunut pikkuhiljaa. Dokumenttien päivitysten aikana on löydetty yhteinen kuva turvallisuuden nykytilasta ja kehittämistarpeista, jotka ovat nousseet niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden näkökulmista. Kokonaisturvallisuuden kehittyminen edesauttaa turvallisuuden tunteen paranemista ja Lapin ammattikorkeakoulun imagoa turvallisena oppimisympäristönä. Näillä asioillahan on jonkinmoinen merkitys opiskelu- tai työpaikkaa hakeville ihmisille.

Viranomaisyhteistyö on ollut tiivistä lähinnä poliisin suuntaan. Pelastuslaitos on antanut neuvoja ja ohjeita tarpeen mukaan. Pelastuslaitos tekee palotarkastuksen toimipisteisiin vuosittain. Tehty turvallisuustyö on ollut viranomaisten näkökulmasta erinomaista.

Lapin poliisilaitoksen näkökulmasta Lapin ammattikorkeakoulussa tehdään laadukasta ja suunnitelmallista turvallisuustyötä. Lapin ammattikorkeakoulun päivitetyt pelastussuunnitelmat ja turvallisuusohjeistukset luovat perustan hyville oppimis- ja opetusolosuhteille. Turvallisuusinfoilla ja käytännön harjoituksilla oikeat toimintamallit on jalkautettu kätevästi henkilöstölle. Esiin tulleisiin ongelmiin on puututtu ripeästi ja hienotunteisesti.

Yritysyhteistyötä ei olla unohdettu sisäisen turvallisuuden kehittämisen rinnalla. Lapin ammattikorkeakoulu on tehnyt yritysten kanssa eri hankkeissa käytännön harjoituksia, dokumenttien laadintaa ja perehdytyksiä. Näistä saatujen kokemusten perusteella on tuotettu turvallisuuteen liittyvä harjoituskirja, tapahtumaturvallisuuden sähköinen koulutusmateriaali ja matkailun turvallisuusnormisto. Tulevaisuuden ajatuksia on jo leijailemassa ja näitä vastaanotetaan mielellään.

Turvallisuustyö jatkuu edelleen askel kerrallaan!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *