Rikasta Pohjoista – Rikasta verkostoa!

Aslak Siimes, insinööri (AMK), Käynnissäpidon tutkimuksen tiiminvetäjä ja projektipäällikkö, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Arja Kotkansalo, insinööri (YAMK), projektipäällikkö, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, käynnissäpidon tutkimus, Lapin ammattikorkeakoulu

Lataa PDF-tiedosto

 

Rikasta Pohjoista -seminaarin juuret ovat jo varhaisen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ajoissa. Tarkoituksena oli Digipolis Oy:n järjestämien Oktoberfestien vastapainoksi järjestää myös keväisin teemallinen seminaari.

Ensimmäinen seminaari järjestettiin 2010, ja sen teemoitus perustui kunnossapitotiimin silloisten projektien tulosten julkaisemiseen kunnossapitoon liittyvästä strategisesta, taktisesta ja operatiivisesta tiedonkeruusta, sen analysoinnista ja hyödyntämisestä käyntivarmuuden hallinnassa. Pääsääntöisesti osallistujina olivat projektissa mukana olleet yhteistyöyritykset, runsaat parikymmentä asiantuntijaa. Seminaari sai kuitenkin sen verran vaikuttavan arvioinnin, että muuta vaihtoehtoa ei ollut kuin järjestää jatkossakin uusi tapahtuma. Sovitusti seuraava toteutus oli kahden vuoden kuluttua vuonna 2012, ja teemana oli silloin kunnossapitotoiminnan muutos käynnissäpitotoiminnaksi. Seminaarin helmenä oli dosentti Jorma Järviön maalaama visio kunnossapidon tulevaisuudesta globaalissa viitekehyksessä. Osallistujien määrä kasvoi selvästi, ja havaittiin, että tämän tyyppiselle tilaisuudelle voisi olla jopa vuotuinen tarve. Päivän anti ja seminaarin aikana käydyt keskustelut osoittivat suoranaisen hyödyn, kun tietoa jaetaan yritysten sekä ammattikorkeakoulun kesken.

Seuraavana vuonna paikalliset suuryritykset pääsivät ääneen pienempiäkään unohtamatta, teemana edelleen ollessa käynnissäpito. Visioita maalaili tällä kertaa Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen, jonka viesti koski alueemme teollisuuden tulevaisuutta ja itse ammattikorkeakouluun liittyvää uudistusta, yhdistymistä Rovaniemen AMKin kanssa.

Yhdistyminen Rovaniemen AMKin kanssa tapahtui virallisesti vuoden 2014 alussa ja sen jälkeen on toimittu Lapin ammattikorkeakoulun nimissä. Muutos sinällään ei tuonut lisähaasteita, pikemminkin leveämmät hartiat seminaarien järjestelyille. Lisämauste kuitenkin tuli kaivostoiminnan rajusta kasvunäkymästä Lapin maakunnan alueella. Silloinen materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä oli ajatellut järjestää kaivososaamiseen liittyvän seminaarin, joka yhteisymmärryksessä päätettiin integroida Käynnissäpitoseminaarin yhteyteen. Lähinnä kunnossa- ja käynnissäpitoon liittyvä seminaari sai rinnalleen kaivostoiminnan ja materiaalien käsittelyyn liittyvän kokonaisuuden, joka entisestään rikastutti teemojen ja kävijöiden osalta seminaarin laajuutta. Ensimmäistä kertaa tapahtuma oli kaksipäiväinen ja ohjelmaan molemmille päiville, oli kirjattu verkostoitumiseen liittyvä osakokonaisuus. Kaivospäivänä huomio keskittyi lähinnä tulevaisuuden visiointiin ja koulutuksen muutokseen myös kaivostoimintaa tukevaksi, josta maamerkit takoi Lapin AMKin vararehtori Reijo Tolppi. Käynnissäpito-osuudessa seuraavana päivänä huomio oli henkilöstön- ja käynnissäpidon johtamisessa. Muutoksesta johtamisessa, teollisuuden näkökulmaa valaisi tulosyksikön päällikkö Kalevi Rantala Efora Oy:stä varsin johdonmukaisesti ja tulevaisuutta maalaillen. Rantalan arviot, näin jälkikäteen arvioiden, olivat sen suuntaisia, että niiden voidaan katsoa toteutuneen.

Vuonna 2015 suuri muutos oli visuaalisen ilmeen muuttuminen yhtenäiseksi ja yhteisen tapahtumabrändin aikaansaaminen. Kätilönä edellä mainitussa toimi Heli Lohi Lapin AMKista. Syntyi Rikasta Pohjoista -foorumi, jonka alla kyseisen vuoden ja tulevienkin vuosien seminaaripäivät järjestettiin ja järjestetään jälleen huhtikuussa. Samalla päivien yhteyteen lisättiin iltatapahtuma, jossa pääpaino oli edelleen verkostoitumisen lisääminen hieman kevyemmässä ilmapiirissä. Kaksipäiväinen toteutus mahdollisti myös siis aihepiirien lisäämisen sekä osallistujien kutsumisen myös laajemmalta alueelta. Vuonna 2015 seminaarissa saatiin jopa tuulahdus hallituksen taholta asti, kun silloinen elinkeinoministeri Jan Vapaavuori kävi tuomassa valtiovallan tervehdyksen.

Mainittavaa on, että ASM-tiimin (aiemmin Materiaalien käytettävyys) mukaan tulo on elävöittänyt Rikasta Pohjoista -foorumia ja useat osallistuvatkin molempiin päiviin, vaikka aihepiirit voivat olla kovin erilaisia. Vuosien varrella odotettuja luentoja ovat olleet jo legendoiksi kohonneet geologi kullankaivaja Antti Peroniuksen matkakertomukset, jotka ovat olleet värikkyydessään vertaansa vailla.

Kuva 1. Antti Peronius puhumassa seminaarin ”täydelle tuvalle”

Alun alkujaan tarkoituksena oli saada merkittäviä talousalueen sekä myös valtakunnallisia vaikuttajia ja yrittäjiä luennoimaan lähinnä paikallisia toimijoita kiinnostavista asioista. Erilaisten teemojen käsittely, runsaat keskustelut aiheista ja erityisesti illan vapaamman tapahtuman aikana syntyneet kontaktit olivat ja ovat sekä järjestävälle osapuolelle että osallistujille merkittäviä asioita. Teemoituksia mietittäessä pyritään löytämään aihepiiriltään sellaisia kohteita, jotka ovat sillä hetkellä ajankohtaisia ja huomioimalla myös edellisten vuosien palautteet.

Luennoitsijoita on vuosien varrella käynyt kymmeniä ja kuulijoita satoja. Aihepiirit ovat sopivasti vaihdelleet ja monet osallistujista ovatkin käyneet useissa tilaisuuksissa. Lisäksi erinomaista on ollut se, että myös virkahenkilöitä on ollut mukana runsaasti tuomassa myös sen puolen osaamista ja verkostoa yrittäjä/yrityspainotteiseen osallistujakuntaan. Myös Lapin AMKin insinööriopiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua tapahtumiin ja siten saada ajantasaista tietoa, mitä teollisuudessa on meneillään.

Mikä parasta, seminaarit jatkuvat. Huhtikuussa 2018 Rikasta Pohjoista saa jatkoa ja teemana Käynnissäpito-päivänä on käyttövarmuus. Foorumi järjestetään kuten ennenkin eli Kemissä. Käynnissäpidon seminaaripäivä on samalla myös Promaintin (ent. Kunnossapitoyhdistys) käyttövarmuuspäivä, joka järjestetään ensimmäistä kertaa näin pohjoisessa.

Kemillä on keskeinen rooli Pohjois-Suomen teollisena keskittymänä suurten teollisuus- ja tuotantolaitosten läheisyytensä vuoksi. Lapin AMKin tutkimusryhmät toteuttavat ja ovat toteuttaneet erilaisia tutkimustoimeksiantoja teollisuudelle. Nyt järjestettävä foorumi/seminaarit ovat oivallinen tapa jakaa uusinta tietoa ja lisätä eri toimijoiden yhteistyötä.

Tapahtuman verkkosivu: http://www.lapinamk.fi/fi/Esittely/Ajankohtaista/Tapahtumakalenteri/Rikasta-Pohjoista

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *