Alumnitoiminta on väylä elinikäiseen oppimiseen

Katja Mattila, tradenomi YAMK, suunnittelija, alumnitoiminta, korkeakoulupalvelut, Lapin ammattikorkeakoulu

Lataa PDF

 

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet alumnit ovat tärkeitä työelämäyhteistyön ja korkeakoulutoiminnan kehittäjiä sekä yhteistyökumppaneita. Korkeakoulujen keskeinen tehtävä on edistää elinikäistä oppimista ja kouluttaa osaajia työelämän muuttuviin tarpeisiin. Alumnien kautta ammattikorkeakoulut pitävät suoraa yhteyttä työelämään ja alumnien kautta saadaan myös arvokasta palautetta työelämästä esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittämiseen ja tutkintojen työelämävastaavuuden vahvistamiseen. Korkeakoulujen alumnitoiminnan tavoitteina ovat mm. työelämäyhteistyön vahvistaminen opetuksessa, osaamisen kehittäminen sekä konkreettinen, kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyö.

Alumnien näkökulmasta alumnitoiminta on ensisijaisesti oman osaamisen kehittämistä ja oman alan tietouden päivittämistä eli elinikäistä oppimista. Lapin ammattikorkeakoulun matkailupalveluiden osaamisalan YAMK-alumnin, Lotta Longan (2017), mukaan toimimalla yhteistyössä korkeakoulun kanssa, alumnit saavat uutta tietoa alansa kehityksestä sekä uusia ajatuksia ja ideoita omaan työhön tai yrityksen käyttöön. Nuoret, innovatiiviset opiskelijat tarjoavat yrityksille uudenlaisia ja tuoreita näkökulmia ja tuovat alumneille tietoutta uusista alan työkaluista ja ohjelmistoista.

Kuva 1. Matkailupalveluiden osaamisalan YAMK-alumni Lotta Lonka alumnivideon kuvauksissa keväällä 2018.  Kuva: Katja Mattila

Arja-Leena Autio (2017), hyvinvointipalveluiden osaamisalan YAMK-alumni, näkee tärkeäksi sen, että alumnit saavat mahdollisuuden olla vaikuttamassa tulevaisuuden tekijöiden koulutuksen sisältöihin ja osaamiseen opetussuunnitelmien kehittämistyön, opiskelijoiden toimeksiantojen, harjoittelun ohjaamisen tai suoran luennoimisen kautta. Samalla alumnit ovat mukana edistämässä oman tutkintonsa tunnettuutta ja arvostusta.

Alumnitoiminnan kautta alumnit voivat luoda työelämän kannalta arvokkaita kontakteja, saada uusia asiakkaita tai työntekijöitä omalle yritykselle sekä verkostoitua ja tuoda esille omaa osaamistaan. Verkostossa jaetaan omaa osaamista muille ja samalla opitaan itse. Alumnit saavat korkeakoulun kautta viimeisintä tietoa jatko-, lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksista. Alumnitoiminta on alumneille myös virkistystoimintaa ja yhteydenpitokanava entisiin opiskelukavereihin.

Kuva 2. Alumnitapaamisissa kuulee alansa viimeisimmät kuulumiset. Kuva: Katja Mattila

Opiskelijan näkökulmasta alumnit tuovat tietoa ja osaamista suoraan työelämästä. Lapin ammattikorkeakoulun kuvataiteen opiskelijan Paula Pasasen (2018) mukaan alumnit tarjoavat mielenkiintoisia toimeksiantoja opiskelijoiden toteutettavaksi sekä tuovat virkistävää vaihtelua opetukseen jakamalla omaa osaamistaan. Alumnien kautta opiskelijat saavat arvokasta kokemusta oikeasta työelämästä ja alumnit tarjoavat mahdollisuuksia työharjoittelupaikkojen, kesätyöpaikkojen tai opinnäytetöiden aiheiden löytämiseen.

Alumnit toimivat myös vertaistukena ja mentoreina korkeakoulun opiskelijoille. Opiskelijoiden oppiminen tapahtuu kuin vaivihkaa; työelämässä kokeneemman alumnin ohjauksessa. Alumnitoimintaan osallistuminen auttaa opiskelijaa työnhaussa ja auttaa luomaan työelämäsuhteita jo opintojen aikana. Alumnin kautta voi opiskelijalle löytyä myös oma ammatillinen kiinnostuksen kohde, johon suuntautua jo opintojen aikana.

Ammattikorkeakoulujen alumnitoiminta on muovautunut korkeakoulun eri aloilla oman näköiseksi työelämäyhteistyöksi, jota toteutetaan alan omista tarpeista lähtien. Yrittäjien ja työelämän sitouttaminen alumnitoimintaan on hektisen työelämän keskellä haasteellista, mutta antoisaa ja opettavaista kaikille osapuolille. Työelämän muutos haastaa kuitenkin tällä hetkellä korkeakoulujen alumnitoimintaa myös monialaiseen yhteistyöhön, sillä kilpailuetua ei voida saavuttaa kovin kapeilla osaamisalueilla. On verkostoiduttava monialaisesti ja oltava avoin myös kokonaan uusille ammateille ja osaamisalueille. Tämä koskettaa sekä alumneja, että korkeakoulun opiskelijoita. Monialaisissa verkostoissa toimiminen voi olla avartava kokemus ja luoda mahdollisuuksia aivan uusiin ammatillisiin avauksiin ja oman osaamisen kehittämiseen. Alumnitoiminta on loistava väylä sekä alumneille elinikäiseen oppimiseen, että opiskelijoille työelämäläheiseen oppimiseen.

Lähteet:

Autio, A-L., Alumnihaastattelu 2.10.2017.
Lonka, L., Alumnihaastattelu 5.10.2017.
Pasanen, P., Opiskelijahaastattelu 31.1.2018.

 

Asiasanat: Alumni, alumnitoiminta, verkostoituminen, verkostot, työelämäyhteydet, työelämälähtöisyys, oppiminen, elinikäinen oppiminen