”Get Real Education” – ajatuksia koulutuksen kehittämisestä

Lataa PDF-tiedosto

Heidi Kaihua, lehtori, Vastuulliset palvelut, MTI, Lapin ammattikorkeakoulu

Petra Paloniemi, YTM, lehtori, Vastuulliset palvelut, MTI, Lapin ammattikorkeakoulu

 

Lapin AMK on arktisen alueen osaajien merkittävä kouluttaja. Matkailu on Lapissa kasvava ala ja työllistäjä. Matkailualan koulutusta on alati kehitettävä vastaamaan sekä elinkeinon että opiskelijoiden tarpeita. Arktisella alueella työelämään tulee kouluttaa työntekijöitä, joilla on kykyä ja osaamista kehittää vastuullisesti ja kokonaisvaltaisesti matkailutoimintaa. Restonomikoulutuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä huomioidaan Lapin AMKin strategia, erityisesti pohjoisuus ja arktinen olosuhdeosaaminen. Tavoitteena on toimia vastuullisesti sekä kouluttajana että tukea opiskelijoiden vastuullisuuden oppimista. Artikkelissamme heijastelemme ajatuksia koulutuksen kehittämisestä inspiroituneena kansainvälisen EMCup-kilpailun mukanaan tuomista kokemuksista.

EMCup on vuosittain järjestettävä vieraanvaraisuusalan kansainvälinen kilpailu, joka yhdistää alan opiskelijoita, työnantajia ja opettajia lukuisista maista. Kilpailun teemana keväällä 2019 oli ”Get Real Education” ja kilpailuun osallistui 36 joukkuetta ympäri Eurooppaa. Tehtävänä joukkueilla oli ideoida korkeakoulutuksen kehittämistä vastaamaan paremmin uusien sukupolvien tarpeita. Kilpailun aikana käydyissä keskusteluissa ilmeni selkeästi, että koulutuksen uudistaminen on kansainvälisesti ajankohtainen aihe. Muuallakin on tarve oman koulutuksen kehittämiseen ja uudistamiseen paremmin uusille sukupolville sopivaksi. Uudet sukupolvet janoavat monimuotoista, merkityksellistä ja elämyksellistä elämää, jossa koulutuksella on rooli oman potentiaalin löytämisen tukemisessa ja vahvistamisessa.

Lapin AMKin joukkue ”Northern Stars” kehitti kilpailutehtävässään uudenlaisen kansainvälisen opiskelualustan, joka yhdistää työelämässä tehtävät projektit ja virtuaalisesti toteutettavat opintojaksot. Mallissa korostuu opiskelijan henkilökohtainen opiskelupolku, muuttuvien elämäntilanteiden huomioiminen ja oman intohimon seuraaminen, jotta opiskelija kokisi opiskelun itselleen merkitykselliseksi ja osaksi elinikäistä oppimista. Opiskelijoiden ideassa keskeistä oli, että vastuullisuus toimisi koko tutkinnon kantavana teemana. Northern Star -joukkueen idean mukaisesti vastuullisuus olisi hyvä huomioida vahvasti läpi koulutuksen. Koska vastuullisuus perustuu tiedonhankintaan ja tiedon soveltamiseen käytäntöön, on ammattikorkeakoululla vastuu valmistuttaa elinkeinoon osaajia, jotka omalla toiminnallaan edistävät vastuullisuutta yrityksissä ja koko matkailualalla.

Koulutusta voisi joukkueen idean mukaisesti rakentaa moduuleiksi, jotka mahdollistavat monimuotoisen opiskelun. Moduulit voisivat koostua työelämäläheisistä projekteista, virtuaalikursseista sekä työn opinnollistamisesta. Moduuleista opiskelija pystyisi oman elämäntilanteensa huomioiden ja omaa intohimoaan seuraten rakentamaan henkilökohtaista opiskelupolkuaan. Jos opiskelija on työelämässä, hän voisi suorittaa työskentelyn ohella opintojaksoja virtuaalisesti, edistääkseen opintojaan. Välillä opiskelija voisi suorittaa teemoja intensiivisesti yrityksiin tehtävissä projekteissa yhteistyössä elinkeinon kanssa. Jos opiskelija kokee jo omaavansa vahvaa osaamista joihinkin opintojen teemoihin liittyen, hän voisi kerryttää opintopisteitään antamalla työssään näyttöjä osaamisestaan. Näin koulutus toimisi ikään kuin siltana työelämän ja henkilökohtaisen elämän välillä.

Toteutuakseen tällainen malli vaatisi satsauksia erityisesti opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen ohjaukseen koko opintojen ajan. Opiskelijoita tulisi tukea oman potentiaalinsa tunnistamisessa ja intohimon seuraamisessa. Tällainen toimintatapa vahvistaisi vastuullisen koulutuksen ajatusta ja tuottaisi parhaimmillaan positiivisia opiskelu- ja työntekijäkokemuksia.

EMCup-joukkue ”Northers Stars” pärjäsi hyvin kilpailussa ideallaan vastuullisuutta korostavassa opiskelijalähtöisestä opiskelualustasta. EMCup tarjosi meille opettajille tilaisuuden verkostoitua työelämän edustajien ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Käydyissä keskusteluissa saimme uusia ajatuksia, mutta myös vahvistuksia omiin näkökulmiimme matkailualan koulutuksen kehittämisestä, joita arktisissa oloissa menestyminen ja hyvinvointi edellyttävät.

Kirjoittajat toimivat EMCup-joukkueen ”Northern Stars” valmentajina.

Kuva 1. Northern Stars –tiimi

Kuva 2. Team Northern Stars valmentajineen: Heidi Kaihua, Johanna Wiens, Aino Takkula,  Jamie Le Anh, Philipp Gossmann ja Petra Paloniemi

 

Lähteet:

EMCup. 2019. Competition brochyre. Get Real Education. Viitattu 27.2.2019. https://servicecenter4h.com/wp-content/uploads/2018/06/EMCup-Brochure-2019.pdf

Kaihua, H. & Paloniemi, P. 2017. Tulevaisuuden matkailuammattilainen seuraa sydäntään. Alakertakirjoitus.  Lapin Kansa.

Lapin AMK strategia. Viitattu 27.2.2019. https://www.lapinamk.fi/fi/Esittely/Lapin-AMKin-strategia

Lapin liitto. 2015. Lapin matkailustrategia 2015 – 2018. Viitattu 27.2.2019. http://www.lappi.fi/c/document_library/get_file?folderId=2265071&name=DLFE-25498.pdf
Veltenaar, R. 2019. Esitys EMCup -kilpailussa 18.2.2019.

Visit Finland. Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään. Vastuullisen matkailuyrityksen käsikirja. Viitattu 27.2.2019. http://www.visitfinland.fi/wpcontent/uploads/2019/01/Tyokaluja_vastuullisuusviestintaan_a5_web_21012019.pdf?dl

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.