Virtuaalista innovointia nettityökaluilla

Sosiaalista mediaa voidaan onnistuneesti soveltaa joukkoistamiseen ja kansalaisten ajatusten ja mielipiteiden keräämiseen. Facebookissa kommentoimalla ja tykkäämällä voi nykyään kertoa mielipiteitään asiasta kuin asiasta ja tätä on kokeiltu jo myös Elävä Lappi –hankkeessa, kuten Lounais-Lapin jutusta voit lukea.

Tänä keväänä hankkeen toimeksiantoja on toteutettu myös verkkokurssilla. Liike-talouden aikuisopiskelijat ovat tiimityönä työstäneet kauppakeskuksen tyyppillisistä kävijöistä käyttäjäpersoonia, perustuen tutkimuksissa esille tulleisiin käyttäy-tymismalleihin. Esimerkiksi Tiina Tehoshoppaaja edustaa asiakkaita, jotka kipaisevat parkkihallin kautta pikaisesti Rajalla På Gränsen Kauppakeskukseen, shoppailevat muutaman täsmätuotteen ja jatkaen matkaa pikapikaa. Käyttäjäpersoonat oli toimiva tapa toteuttaa käyttäjälähtöistä kehittämistä verkossa, ne auttoivat tarkastelemaan olemassa olevaa palvelutarjontaa erilaisten asiakkaiden näkökulmasta.

Käyttäjäpersoonien inspiroimana tiimit valitsivat yhden kehittämiskysymyksen, jota yhdessä ratkottiin innovointisessioissa. Tyypillisesti innovointityöpajoissa istutaan ratkaisemaan ongelmia kasvotusten keskustellen ja kehittäen, mutta verkkokurssilla innovointisessiot toteutettiin ilmaisia verkkotyökaluja hyödyntäen.

Tiina Tehoshoppaajalle ja muille luoduille käyttäjäpersoonille ideoitiin uusia palve-luita virtuaalisella korkkitaululla. Jokainen avasi taulun omalla selaimellaan ja teknistä tukea sai tarvittaessa virtuaaliluokassa keskustellen. Työkalu oli helppokäyttöinen ja nopea oppia, ilman rekisteröitymistä jokainen sai kirjoittaa omat ideat seinälle ja kaikki ideat tallentuivat yhteiseen käyttöön.

Ryhmät, joiden jäsenet ovat hajallaan ympäri Suomen ja osa ulkomaillakin, työskentelivät koko kurssin ajan hyödyntäen wikiä, google docsin tarjoamia jaettuja asiakirjoja sekä pitämällä virtuaalitapaamisia. Verkko-opiskelijat ovat tottuneet erilaisiin verkkotyökaluihin, mutta esimerkiksi google docs ja korkkitaulu olivat mielenkiintoisia ja jänniä siinä mielessä, että kaikki käyttivät niitä yhtä aikaa, kertoi opiskelija Riitta Möttönen. “Työkaluja on tullut hyödynnettyä paljon sen jälkeen, kun kurssilla tutustui niihin!”

Marjo Pohjanen, Rajalla Living Labin kehittäjä

This entry was posted in Elävä Lappi, Living Lab, Opetuksen integrointi, Rajalla, Sosiaalinen Media, Yhteiskehittäminen and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.