Rajakahakka-ohjelmakonseptin kehittäminen

Käynnistimme Elävä Lappi -hankkeen Rajakahakka-tapahtuman kehittämisen huhtikuun alkumetreillä. Tarkoituksena oli saada asiakkaat mukaan Rajalla På Gränsen Kauppakeskuksen Rajakahakka-tapahtuman kehittämiseen.  Osallistujia haettiin sosiaalisessa mediassa Elävä Lappi -hankkeen Facebook-sivustolta sekä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskeli-joiden omien verkostojen kautta. Parhaiten osallistujia tavoitettiin opiskelijoiden omista verkostoista. Asiakaskokemuksia kerättiin kaikkiaan 40 osallistujalta jokaiselta Rajakahakan päivältä 20.4.–22.4.2012 ja niiden avulla tapahtumaa arvioitiin.

Arviointilomakkeen avulla kartoitettiin Rajakahakka-tapahtuman vetovoimaisuutta, markkinointia, tarjouk-sia ja tapahtuman tunnelmaa yleisesti. Jokainen osallistuja täytti lomaketta käyntipäivän kokemuksien mukaan, arvioiden niiden liikkeiden tarjouksia ja palvelua, joissa asioi. Rajakahakka-tapahtuman ohjelmaan kiinnitettiin myös huomiota; oliko ohjelma asiakkaan kokemuksen mukaan juuri hänelle sopivaa, kiinnostavaa tai olisiko asiakas halunnut tapahtumaan jotain muuta mielenkiintoista ohjelmaa. Osallistujalla oli mahdollisuus myös tuoda esiin oma näkemyksensä tapahtumasta ja antaa kehitysehdotuksia tulevia tapahtumia varten.

Rajakahakka -tapahtuman viimeisenä päivänä, sunnuntaina 22.4., järjestettiin kehittämistilaisuus, johon jokainen osallistuja sai halutessaan tulla. Tarkoituksena oli koota yhteen asiakkaiden kokemuksia sekä parannusehdotuksia tapahtumasta.  Keskustelun antina saimmekin rutkasti ideoita ja kehitysehdotuksia tulevia Rajakahakka -tapahtumia ajatellen. Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille!

Kirjoittajina Rajakahakka-tiimi; Jenni Kangas, Heidi Pikkuhookana, Johanna Mäkelä, Saara Siikavirta, Jenni Ylitalo & Miia Miettunen

This entry was posted in Elävä Lappi, Living Lab, Opetuksen integrointi, Rajalla, Työpajat, Yhteiskehittäminen and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.