Verkkopalveluiden kehittämistä verkossa

Keväällä 2013 liiketalouden aikuisopiskelijaryhmä suoritti verkkokurssina Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta -opintojakson. Kurssin puitteissa toteutettiin käytännön toimeksianto ideoiden uusia palvelukonsepteja Rajalla Kauppakeskukselle. Koska opiskelijat ovat verkossa ja kehittämistyön piti tapahtua siellä, oli luontevaa, että myös kehittämiskohteena olivat verkkopalvelut. Toimeksiannon teemana oli “kauppakeskus verkossa” ja palveluita kehitettiin kuuden eri kehittämisongelman ympärille.

Suunnittelukohteet olivat: blogit asiakkaiden aktivoinnissa, innostava verkkopalaute, virtuaalinen lapsiparkki, virtuaalinen miesparkki, sosiaalinen media kauppakeskukseSSA sekä kauppakeskuksen verkkokauppa. Kehittämisongelmat pohjautuvat Elävä Lappi -hankkeen ja Rajalla Kauppakeskuksen asiakas- ja käyttäjätutkimuksiin ja niiden parissa työskenneltiin neljän kuukauden ajan työstäen uusia liiketoimintakonsepteja. Konseptit suunniteltiin Rajalla Kauppakeskusta silmällä pitäen, mutta ne ovat sovellettavissa myös muihin kauppa- ja ostoskeskuksiin.

Toimeksiantojen toteutukseen kuului pienten käyttäjätutkimusten toteutus erilaisina verkkokyselyinä ja -keskusteluina. Kyseiset verkkotehtävät ovat nähtävillä Elävä Lappi Facebook-sivulla maaliskuun päivitysten yhteydessä sekä Elävä Lappi -sivustolla “Ideoi ja kehitä” -osiossa. Verkkokyselyt ja -keskustelut mahdollistivat käyttäjätiedon ja ideoiden keruun, ja tätä aineistoa opiskelijat hyödynsivät toimeksiantoja toteuttaessaan.

Kuudessa ryhmässä luotiin suunnitelmallisen innovaatioprosessin tuloksena kuusi erilaista palvelukonseptia, joilla vastataan tulevaisuuden asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Yksi ryhmä kehitti toimintamallin kauppakeskuksen ylläpitämälle blogille, joka lisäisi kauppakeskuksen tunnettuutta ja mahdollistaisi monipuolisemman markkinoinnin. Asiakaspalautteeseen keskittynyt ryhmä tuotti palvelunkonseptin, jolla asiakas voi antaa ostosten yhteydessä palautetta älypuhelinta ja QR-koodia soveltaen.

Kauppakeskuksen virtuaalisena lapsiparkkina voisi toimia juna, joka tarjoaisi mahdollisuuden 3D-elokuvien katseluun ja -pelien pelaamiseen. Virtuaalinen miesparkki puolestaan voisi olla älypuhelimella ja QR-koodeilla toteutettu aarteenetsintä, joka tarjoaisi yhteistä ajanvietettä eri-ikäisille pojille ja miehille. Sosiaalinen media mahdollistaisi shoppailuun suunnitellun sovelluksen, jolla kuka tahansa voisi pitää omaa muotiblogia ja kertoa tutuilleen shoppailuistaan Rajalla. Kauppakeskuksen verkkokauppa myisi yhdellä maksulla ja toimituksella kaikkien liikkeiden tuotteita keskittyen esimerkiksi sesonkituotteiden loppuunmyyntiin jne.

Rajalla Living Labin kehittäjä Marjo Jussila

kuplarivi

This entry was posted in Living Lab. Bookmark the permalink.