Oppia muualta – miten Oulussa kehitetty mobiilisovellusta nuorisotoimelle?

Lokakuisena torstaina 5.10. pidettiin teknologia-aamupäivä Torniossa, Lapin ammattikorkeakoulun Liikehuoneessa. Aamupäivän vieraana oli Jukka Vasama Oulusta. Jukka esitteli Oulun kaupungin osuutta ja kehittämistoimintaa valtakunnallisessa 6aika-hankkeessa. Teknologia-aamupäivä oli jatkoa webinaarille, jossa tutustuttiin Lahden kaupungin käytössä oleviin mobiilisovelluksiin.

6aika-hanketta toteutetaan kuudessa kaupungissa ja kolmella painopistealueella. Jukka Vasama kertoi erityisesti Avoin osallisuus ja asiakkuus -osiosta, jossa hän on mukana. Hankekokonaisuudessa on mukana paljon ihmisiä ja eri toimijoita, ja siinä tuotetaan avoimia toimintamalleja, mitkä mahdollistavat kaupunkiyhteisön osallistumisen kehittämiseen. Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopistealueessa kehitetään parempia palveluita, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja monikanavaisia asiakaspalveluprosesseja.

Konkreettisina kehittämiskohteina Oulun kaupungissa on olleet seuraavat palvelut:

  • lapsiperheiden palvelutarjotin
  • uusien tuotteiden ja palveluiden kokeilupiste Oulun pääkirjastossa
  • Oulu10-alusta yksityisen ja kolmannen sektorin monituottajuuden kehittäminen
  • Mobiilisovellus nuorisopalveluiden käyttöön

Nuoret mukaan kaupungin kehittämiseen

Jukka työskentelee erityisesti nuorisopalveluille kehitettävän mobiilisovelluksen parissa ja hän Torniossa hän olikin esittelemässä nimenomaan sitä. Sovelluksella pyritään tavoittamaan alueen nuoret paremmin ja saamaan heidät mukaan oman kotikaupungin kehittämiseen yhdessä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Kehittäminen edennyt neljässä vaiheessa:

  1. Sovelluksen suunnittelu
  2. Sovelluksen 1. versio valmis, pilotointi ja palautteen perusteella jatkokehitys nopealla aikataululla
  3. Arvioidaan sovelluksen laajempaa hyödynnettävyyttä muiden tarpeisiin
  4. Koulutetaan nuorisopalveluiden henkilökuntaa käyttämään sovellusta hyödyllisenä osana työtään

Toiveita ja tarpeita on kartoitettu mm. laajalla Some ja nuoret 2016 -kyselytutkimuksella, jossa oli viime vuonna mukana myös Jukan ja 6aika -projektin kysymys koskien mobiilisovellusten käyttöä. Kyselytutkimuksen lisäksi on pidetty työpajoja yhdessä kehittäjätahon eli ohjelmointiyrityksen edustajien kanssa.

Toivottuja ominaisuuksia on jaoteltu tärkeyden mukaan. Niin sanotuiksi “must have” -asioiksi on listattu kartta ja sijaintitiedot, tapahtumakalenteri, palautteenantomahdollisuus ja keskustelumahdollisuus. “Kivaa olisi” listalle nousivat paikallisliikenteen aikataulut, uutisvirta, pelillisyys, koulujen ruokalistat ja kauppojen aukioloajat. Yllättävänä tietona tuli esille nuorten toive mainoksiin, tarjouksiin ja alekuponkeihin.

Mobiilisovelluksen kehittämisessä on huomioitu myös nuorten kanssa työskentelevien tahoja ja nuorisotyöntekijöiden tarpeet. Työntekijöiden näkökulmasta keskeistä olisi luoda chat eli keskustelukanava yhteydenpitoon ja vuorovaikutukseen nuorten kanssa. Mobiilisovelluksen kautta halutaan tiedottaa mm. paikallisen Byströmin talon nuorten palveluista sekä kerätä ilmoittautumisia erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 6ika-hankkeen Avoin asiakkuus ja osallisuus -hanke päättyy 31.3.2018, jolloin myös mobiilisovelluksen kehittäminen saadaan päätökseen.

Jukka Vasaman puheenvuoron jälkeen teknologia-aamupäivä jatkui Tornio Atlas -ideointityöpajan merkeissä. Liiketalouden digitalisaatio -opiskelijat olivat valmistelleet pienryhmissä tapahtuvan ideointityöpajan liiketalouden 1. vkn:n opiskelijoille ja muille osallistujille.

This entry was posted in Opetuksen integrointi, Yhteiskehittäminen and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.