Tornio Atlas -sovelluksen käyttäjätutkimus

Syksyllä 2017 Lapin ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opiskelijat ovat tehneet käyttäjätutkimusta Tornio Atlas -sovellusdemosta. Syksyn lukukausiprojektin teeman oli Digitaalinen asiakaskokemus ja käyttäjätutkimuksen lisäksi he ovat tuottaneet myös kehittämisideoita ja markkinointimateriaalia jatkoa varten. Ensin kuitenkin keskitymme käyttäjätutkimukseen, joka on toteutettu lehtori Mika Saloheimon ohjauksessa.

Käyttäjätutkimukseen osallistui paljon torniolaisia, kaiken ikäisiä miehiä ja naisia. Kiitokset osallistuneille!

Käyttäjätutkimuksen aineisto on kerätty henkilökohtaisissa haastatteluissa, sähköisellä verkkokyselyllä sekä yhdessä ideointityöpajassa. Opiskelijat toteuttivat 135 haastattelua eri puolilla Torniota – kirjastossa, Rajalla kauppakeskuksessa sekä Elämystehdas Lapparilla. Sähköinen verkkokysely oli auki muutaman viikon ajan ja siitä kerrottiin sosiaalisessa mediassa sekä haastattelupisteillä. Vastauksia kyselyyn saatiin 71 kappaletta.

Ideointityöpaja pidettiin ammattikorkeakoululla järjestetyn teknologia-aamupäivän yhteydessä. Ideointityöpajaan osallistui noin 35 henkilöä. Käyttäjätutkimukseen osallistuneissa henkilöissä on melko tasapuolisesti sekä naisia että miehiä ja eri ikäryhmien edustajia. Ylipäänsä sovelluksista käytössä on hakukoneet, some-palvelut ja pikaviestimet.

Torniolaisten toiveita omalle mobiilisovellukselle

Haastatteluissa ja työpajassa opiskelijat toimivat pienryhmissä keskittyen eri vapaa-ajan teemoihin: liikunta, kulttuuri, shoppailu, viihde ja ravintolat. Yhteenveto on koottu kaikkien näiden tuloksista. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että suhtautuminen torniolaisten mobiilisovellukseen oli positiivinen! Mielenkiintoa sovellusta ja sen kehittämistä kohtaan löytyy ja sovellus myös koetaan tarpeelliseksi.

Haastattelupiste Elämystehdas Lapparilla 3.10.2017.

Tärkeimmäksi toiveeksi sovelluksen osalta nousi lopulta tapahtumat ja niiden tiedotus. Ihmiset kokevat, ettei oikein mistään löydä tietoa alueen tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Tornio Atlaksesta toivottaisiin paikkaa josta voi tarkistaa, mitä tapahtuu tänään, huomenna ja ensi viikolla. Olisi hyvä, jos tapahtumia voisi suodattaa ja rajata omien kiinnostusten mukaan. Esille tuli myös ajatus, että tulevia kiinnostavia tapahtumia voisi merkitä itselleen muistiin ja sovellus sitten muistuttaisi lähestyvistä tapahtumista käyttäjää. Tapahtumat ja tapahtumakalenteri nousivat esille kaikkien pienryhmien (liikunta, kulttuuri, shoppailu, viihde ja ravintolat) tuloksissa.

Myös kartat ja eri kohteiden paikkatieto nousi tarpeelliseksi ominaisuudeksi. Ihmiset haluavat nähdä palveluita ja kohteita kartalla eri kategorioiden mukaan; esimerkiksi millaisia kahviloita täällä on, missä voi lenkkeillä tai missä on kulttuuritarjontaa. Sijaintitiedon lisäksi haluttaisiin myös muuttuvia tietoja eri kohteista; ruoka- ja lounaslistat, ajankohtaiset aukioloajat ja käynnissä olevat tarjoukset. Tarjoukset ja alekupongit nousi esille myös Oulun nuorisopalveluiden sovelluskehittämisen yhteydessä.

Ylipäänsä kaikkia sovelluksen sisältöjä halutaan luokitella, suodattaa ja rajata omien kiinnostusten mukaan. Sovelluksen lähettämät viestit koetaan häiritsevinä ellei niiden lähettämiseen voi itse vaikuttaa. Käyttäjät ovat siis valmiita vastaanottamaan tilaamiaan ilmoituksia halutuista aiheista.

Käyttäjätutkimuksen myötä nousi esille myös muutamia uusia toiveita, joita sovelluksen kehittämisessä ei ole tähän asti juurikaan huomioitu. Yksi asia oli seurakunnan tapahtumat ja tiedotus, joille toivottiin omaa paikkaansa sovelluksessa. Myös joukkoliikenne nousi esille muiden aiheiden ohi – sovelluksesta haluttaisiin nähdä kattavasti alueen julkisen liikenteen aikataulut sekä reaaliaikaista tietoa eri linja-autojen sijainnista ja kulkemisesta.

Sovellusdemon ulkoasu herätti myös keskustelua, koska nykyisellään se koetaan lähinnä liian tavalliseksi ja tylsäksi. Ulkoasu ei kuitenkaan ole sovelluksen häiritsevin asia vaan ensisijaista olisi kehittää sisältöä käyttäjien esittämien suuntaviivojen mukaan. Myöhemmin tulevaisuudessa sovellus haluttaisiin laajentaa koko Meri-Lapin ja jopa Haaparannan palveluiden kattavaksi. Lahdessa LahtiMOB on kehitetty nimenomaan kaupungin tarjoamien palveluiden tiedotuskanavaksi, mutta Tornio Atlaksesta halutaan käyttäjätutkimuksen mukaan selkeästikin sovellus, jossa esillä ovat niin julkiset kuin yritysten ja kolmannen sektorin palvelut.

Alla vielä linkki käyttäjätutkimuksen tuloksista koottuun diaesitykseen:

Tornio Atlas käyttäjätutkimus 2017, tulokset

This entry was posted in Living Lab, Opetuksen integrointi, Rajalla, Työpajat, Yhteiskehittäminen and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.