Pyörä on jo keksitty!

Osa opettajista ja kouluttajista on tottunut hiellä ja tuskalla vääntämään omat opetusmateriaalinsa mm. sopivan kirjallisuuden puuttuessa. Verkon käyttö valmiin opetusmateriaalin löytämisessä ja käyttämisessä helpottaa urakkaa. Esimerkiksi opetushallitus käyttää paljon Eu-rahaa materiaalien teettämiseen ja niitä saa käyttää opetuksessa vapaasti. Read more »

Mä mistä löytäisin sen viestin?

Opiskelijoita kannustetaan yhä enemmän käyttämään Moodlen keskustelualueita opintojaksoihin liittyvässä viestinnässä. Keskustelu ja vuorovaikutus ovat tärkeä osa onnistunutta verkkokurssia. Tämän vuoksi on tärkeää perustaa kurssiympäristöön riittävän monta keskustelualuetta käyttötarkoituksen mukaan ja otsikoida ne siten, että opiskelijat tietävät nimen perusteella, mistä asioista alueella on tarkoitus keskustella. Jos kurssilla on vain yksi keskustelualue, mitä käytetään ahkerasti, tärkeät viestit hukkuvat helposti viestitulvan syövereihin.

Keskustelualueiden sijoitteluun kannattaa kiinnittää huomiota ja johdantoon on hyvä vielä täsmentää, mitä alueella tehdään. Opiskelijoiden kanssa kannattaa käydä viestinnän pelisäännöt läpi kurssin alussa ja opettajan pitäisi sopivan aktiivisesti osallistua keskusteluihin.

keskustelualueet

Esimerkkikuvassa on neljä keskustelualuetta ja viestien seuranta on päällä. Seuranta helpottaa uusien viestien löytämistä.

Verkkoyhteisöt opetuksen, opiskelun ja oppimisen tukena – esimerkkinä Facebook

Tekniikka muuttuu koko ajan käyttäjäystävällisemmäksi, eikä sosiaalista mediaa hyödyntävien kirjoittajien tarvitsen enää olla ”tietokoneammattilaisia”. Tässä blogikirjoituksessa keskityn verkkoyhteisöjen (lähinnä Facebookin) hyödyntämiseen opetuksessa. Tarmo Toikkasta lainaten, tarkkaan ottaen oikeampi nimitys yhteisöille olisi sosiaalinen verkostopalvelu, sillä yhteisöistä voidaan puhua vasta sen jälkeen, jos sen käyttäjät muodostavat pitkäaikaisen yhteisön, jolla oma toimintakulttuurinsa, vaihtuva jäsenistö ja omat tavoitteensa. Sosiaalisista verkostoista puhutaan kuitenkin yleisesti yhteisöinä ja yhteisöpalveluina. Yleisten yhteisöjen kaksi suurta nimeä ovat MySpace ja Facebook.

Read more »

Tuplatehokasta työskentelyä virtuaaliluokassa

Opetuksen tai kokouksen pitäminen virtuaaliluokassa on tehokasta jo pelkästään matkustamiseen käytettävän ajan säästymisen vuoksi, mutta voisiko tehokkuutta vielä lisätä?

Kyllä voi, hyödyntämällä erilaisia osallistavia työskentely- ja oppimismenetelmiä työskentelyn “runkona” on mahdollista päästä parempiin tuloksiin. Mitä nämä osallistavat menetelmät sitten ovat? Kyseessä voi olla esimerkiksi koti-vieraryhmä –työskentely, learning café tai vaikkapa Innotiimin kehittämä OPERA-menetelmä. Read more »