Moodleympäristö hukassa? iLincissä äänet hukassa?

Hyvät opettajat ja muut Moodlessa pyörivät henkilöt! Onko kurssisi hukassa? Moodleen on nyt perustettu Lost & Found/ Löytötavarakategoria, joka kannattaa käydä tutkimassa mahdollisten omien kadoksissa olevien kurssien vuoksi. Kategoriaan viedään kursseja, joilla ei ole käyttäjiä, eli esimerkiksi opettajaa laisinkaan. Jos opettajaa kurssille ei löydy, ne viedään kierrätykseen ja käytetään ekologisesti uudelleen 😉

Lost and Found Moodlessa

Lost and Found kategoria Moodlessa

Muistutamme vielä, että Moodlen Aktiviteettityökaluista Muistio on poistuva työkalu, niin että ÄLÄ KÄYTÄ SITÄ . Se jo kerran poistettiin näkyvistä mutta koska sillä on vielä muutamia tarvitsijoita, se on vielä jonkin aikaa käytössä. Seuraavassa Moodle-päivityksessä sitä ei enää ole. Samantyyppisenä työkaluna voit käyttää vaikkapa Verkkotekstiä 🙂

Muistathan iLincissä tehdä aina Audio Wizardin (löytyy Controls-valikosta) ja valita Speaker-sivulla Select a different speaker (kuulokkeet/kaiuttimet) –linkistä sekä Microhone-sivulla Select a different microphone-linkistä  ne äänilaitteet, jotka sinulla on käytössä. Audio Wizard kannattaa tehdä myös pienryhmätyöskentelyyn siirryttäessä. Että tämmöisiä muistutuksia tällä erää 🙂

AudioWizard

Controls-valikosta löytyvä Audio Wizard

Five Minutes for Moodle

Good housekeeping requires one to take some time every day to overview our environment, dust off what we still want to use and clear away the trash. Likewise, we should spend some time on a regular basis on the upkeep of our courses in the Moodle learning environment.

Most teachers have only a limited number of courses active at any given time, but that does not mean the other courses under their care should be ignored. In fact, we should be updating and improving our courses while we are not using them instead of during the actual running of the courses. Improving courses while they are on stand by gives us the time to reflect about the best tool for the tasks in the course. Teachers could consider trying something new, like a quiz or a lesson, auto-graded tasks that may help reduce the workload that running the course entails.

In stead of requesting a new copy for each new run of a course, it is more efficient to rename and reset an older version and reuse it. This would help to limit the number of courses on your MyMoodle page as well as the number of of abandoned (“orphaned”) course environments in Moodle. Note that it is possible to import selected course material from one course environment into another, which implies that you could keep one course as a repository of your course materials and draw from that collection for your various running courses.

If a course is really finished and there is no need anymore for either the course or the course materials, please, inform the eLearning Centre and we will recycle the course into a sparkly clean empty environment for new course requests. This is what we will do for any orphaned courses that are not reclaimed by their teachers from our Lost & Found category. Course materials found in said abandoned courses may or may not be saved for future use.

Suunnittele hyvin ja auta opiskelijaa navigoimaan verkkoviidakossa

”….aluksi oli vähän hukassa, menkää iLinciin, Moodlessa tehdään sitä ja tätä….enemmän olisi kaivannut neuvoja ja perehdytystä, että miten ja minne”

Yllä olevan kaltaista palautetta kuulee aina joskus, tänäkin syksynä, sekä vasta aloittaneilta että jo kokeneemmiltakin aikuisopiskelijoilta, jotka suorittavat opintojaan suurelta osin etäopiskeluna verkon välityksellä.

Opiskelijalle tulisi syntyä opintojen alussa sekä jokaisen opintojakson alussa selkeä kuva siitä, että mitä opintojaksolla tullaan opiskelemaan, miten ja missä. Mitä-kysymykseen vastaaminen on helppoa, senhän sanoo pääpiirteissään jo OPS. Miten ja missä ovatkin sitten jo vähän haasteellisempia kysymyksiä, jos toteutustapana on muu kuin perinteinen opettajajohtoinen luokkahuoneopetus.

Verkko-opintojaksolla keskiössä on nimenomaan opiskelijan toiminnan suunnittelu – mitä opiskelija tekee saavuttaakseen tavoitteena olevan osaamisen ja vasta tämän jälkeen opettajan (kuinka opettaja ohjaa prosessia, missä vaiheessa, miten jne.) Opiskelijalle olisi annettava tälle oppimisreitille selkeä suunnitelma/”reittikuvaus”, josta käy ilmi, että mitä tehdään missäkin verkkoympäristössä/-välineellä, miksi tehdään, koska tehdään ja kenen kanssa. Opintojakson toteutussuunnitelma toimii tällaisena reittikuvauksena silloin, kun se on hyvin tehty. Sen voi suunnitella myös yhteistyössä opiskelijaryhmän kanssa, kun opiskelijoilla on jo jonkin verran kokemusta verkossa opiskelemisesta.

Kyseessä on siis opintojakson toteutuksen suunnittelu, johon on olemassa monia malleja ja apuvälineitä. Yhtä niistä olen kuvannut viime keväänä täällä. Suunnitelmaa voi konkretisoida esimerkiksi seuraavilla tavoilla: opintojakson toteutuksen eteneminen visuaalisena rakenteena Moodlessa tai sosiaalisessa mediassa. Tai tekstipohjaisena kuvauksena tai jonkinlaisena visuaalisena esityksenä (ks. alla oleva esimerkki).

”Reittioppaan” laatiminen on saadun opiskelijapalautteen mukaan tärkeää. Entistä tärkeämpään rooliin se astuu, kun perinteisten oppimisalustojen ja virtuaaliluokan rinnalla käytetään, mitä moninaisempia sosiaalisen median sovelluksia. Reittioppaan laatimisessa opettajaa auttavat mielellään verkko-opintojen tukihenkilöt, sillä heillä on laaja asiantuntemus eri verkkovälineiden käyttömahdollisuuksista ja –rajoituksista.

Yksinkertaisimmillaan reittiopas voi näyttää vaikka tältä:

Moodle kurssiympäristön tilaaminen

Kun tarvitset uuden moodle kurssiympäristön,  lähetä kurssipyyntö  aina osoitteeseen eoppimiskeskus(at)tokem.fi  Näin pystymme tarjoamaan mahdollisimman nopean palvelun. Kurssiympäristö olisi hyvä tilata noin viikkoa ennen sen alkamista.

Moodle kurssiympäristöä tilattaessa on hyvä ilmoittaa ainakin seuraavat asiat:

  • kurssiympäristön koko nimi
  • kurssikuvaus (esim. opintopisteiden määrä)
  • ryhmä kenelle kurssi tulee
  • kieli (voit pakottaa opiskelijat käyttämään kurssiympäristöä haluamallasi kielellä)
  • kurssin opettajat

Pyytäessäsi kopiota jo olemassa olevasta ympäristöstä, kerro:

  • kopioitavan kurssin koko nimi (ei lyhyt nimi)
  • uuden kurssin nimi
  • uuden kurssin opettajat

Jos olet saanut luvan kopioida toisen opettajan ympäristön käyttöösi, muista pyytää ympäristön opettajaa laittamaan sähköpostia eoppimiskeskukseen.

You can find these instructions in English in the Moodle Manual.