Mitä kuuluu verkko-opintojen kehittämiselle vuonna 2016?

Lupasin jo ennen joulua kollegoille, että raapustan tänne pari riviä vuodelle 2016 asetetuista tavoitteista koskien verkko-opintojen kehittämisestä. Hieman viivähti tämä tänne kirjoittaminen, parempi kai kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan.

Lapin ammattikorkeakoululla on käynnissä mittava opetussuunnitelmatyö, OPS2017. Uusien opetussuunnitelmien lähtökohtana on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Muita keskeisiä valintoja ovat yhteisopettajuus ja kehittävä arviointi. Arjen tasolla käytännössä OPSin toteuttamisen rungon muodostavat ”semesterikohtaiset” oppimisprojektit. Olemme siis ottamassa aikamoista tiikerin loikkaa pois sirpalemaisuudesta, opettajalähtöisyydestä ja yksin tekemisestä. Miten tämä sitten vaikuttaa verkko-opintojen kehittämiseen? Siten, että edellä kuvatut lähtökohdat ja toimintatavat on kyettävä toteuttamaan myös kokonaan verkossa. Me eOppimispalveluissa olemme mukana yhdessä osaamisalojen kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa mahdollisimman mielekkäitä tapoja toteuttaa semesteriprojekteja, oppijalähtöisiä menetelmiä ja kehittävää arviointia verkossa. Tässäpä haastetta meille kaikille!

Mitäpä muuta. Uuden OPSin toteuttaminen edellyttää henkilöstön osaamisen kehittämistä ja tarvelähtöisesti räätälöityjä opettajien koulutuksia toteutetaan eri koulutuksissa. Yhtenä uutena asiana on GoogleAppsforEducation (GAFE) –palvelun käyttöönotto ammattikorkeakoulussa. Tähän saakka palvelua on lähinnä pilotoitu YAMK-koulutuksissa. GAFE tuo tarpeellisia toiminnallisuuksia oppijalähtöisten menetelmien hyödyntämisen avuksi ja esimerkiksi käänteisen luokkahuoneopetuksen soveltamiseen.

Ei sovi myöskään unohtaa työtä, jota tullaan tekemään opintotoimistojen verkko-ohjausvalmiuksien ja opettajatuutoreiden verkko-ohjauskäytänteiden kehittämiseksi, labrojen virtualisoimiseksi ja opiskelijoiden käyttöön suunnatun mobiilisovelluksen loppuun saattamiseksi. Nämä ovat enemmän ja vähemmän vielä kaikki aluillaan.

Olipa kehittämiskohteita sitten 10 tai 20,  tekemistä ja haasteita riittää. Ollaanpa kuulolla näiden proggisten etenemisestä!