Vie PowerPoint esitykset iLincin Contentiin

Ilincin ominaisuuksiin kuuluu Content, minne opettaja voi koostaa iLinc istuntojen aikana tarvitsemaansa materiaalia. Contentia vaivannut ongelma PowerPoint esitysten kuvien katoamiseen on nyt ratkaistu. Tässä muutama syy, miksi PowerPoint esitykset kannattaa viedä Contentiin.

1. Säästä aikaasi ja helpota työskentelyäsi

PowerPoint esityksiä voidaan edelleenkin esittää iLincin sovelluksenjaon kautta. Opetustilanteessa on kuiten huomattavsti helpompaa avata esitys Contentista. Samalla iLincin ulkoasu säilyy ja työvaiheet vähenevät sovelluksen jakoon nähden. Contentiin viedyt materiaalit myös säilyvät siellä tulevaa käyttöäsi varten. Voit itse poistaa materiaalia Contentista milloin näet poistamisen tarpeelliseksi. Ohjeen Contentin käytöstä löydät ohjevideosta tai Opettajan oppaan sivulta 37.

2. Säästä Internetin kaistankäyttöä

Vaikkakin iLincin sovelluksenjako on optimoitu käyttämään mahdollisimman vähän osallistujien internetyhteyden kaistaa, säästää PowerPointin esittäminen Contentista kaistaa vieläkin enemmän. Yleensä iLincissä esittäminen ei ole nykyään mikään ongelma, mutta edelleen joillakin osallistujilla yhteydet voivat olla niin huonot, että kaikki mahdollinen kaistansäästö on tarpeen. Mikäli tiedät, että joku osallistujistasi kärsii useasti huonoista yhteyksistä, käytä silloin ehdottomasti Contentiin vietyjä PowerPoint esityksiä.

3. Voit pienentää nauhoitteiden kokoa

PowerPoint, mikä on viety Contentiin ja avattu sieltä esitettäväksi, kasvattaa huomattavasti vähemmän iLinc nauhoitteen kokoa, kuin esityksen esittäminen iLinc sovelluksenjaon kautta. Pienentyneet nauhoitteet tarkoittavat nauhoitteiden lyhentyneitä latausaikoja ja sen myötä nauhoitteiden miellyttävämpää käyttöä. Contentista avattujen esitysten graafinen laatu on myös parempi nauhoitteissa.

4. Mitä muuta Contentiin voi viedä?

Tutustu Opettajan oppaan tai ohjevideon avulla myös muun tyyppiseen sisältöön, mitä voit iLincin Contentiin viedä. Oletko jo hyödyntänyt esimerkiksi Youtube videoita opetuksessasi? Entäpä Polling kyselyitä?

 

 

Moodle@Lapin amk – matkakertomusta (osa 2)

LapinAMK siirtyy kuluvan lukuvuoden aikana kaikilla osaamisaloilla käyttämään oppimisalustana Moodlea. Aiemmin Rovaniemellä amkin käytössä ollut Optima poistuu käytöstä vaiheittain marraskuun 2014 lopussa (teollisuuden ja luonnonvarojen oa.) sekä kesällä 2015 (matkailupalveluiden, kaupan ja kulttuurin sekä hyvinvointipalveluiden oa:t.) Siirtymä uuteen oppimisympäristöön on Rovaniemen kampuksella ollut vauhdikkaimmillaan nyt syyskuussa. Matkailupalveluiden sekä kaupan ja kulttuurin osaamisalojen opiskelijoiden ja opettajien lisäksi iso joukko hyvinvointipalveluiden opiskelijoita ja opettajia aloittivat Moodlen käytön. Kaikki opintonsa tänä syksynä aloittaneet opiskelijat, osaamisalasta riippumatta, käyttävät Moodlea heti opintojen alusta asti.

Uuteen oppimisympäristöön siirtymistä on tuettu opettajille ja opiskelijoille eOppimispalveluiden toimesta järjestetyillä käyttäjäkoulutuksilla. Opettajat ovat käyttäneet vähintään 8 tuntia uuteen ympäristöön perehtymiseen ja omien opintojaksojen ohjattuun tuottamiseen. Opiskelijoille on järjestetty ryhmittäin 2 tunnin käyttäjäkoulutukset. Koulutusten lisäksi eOppimispalveluiden tukihenkilöt ovat opastaneet sekä opettajia että opiskelijoita esiin nousseiden kysymysten kanssa.

Alkusyksyn käyttäjäkoulutukset loppusuoralla – lokakuussa vielä avoimia perehdytyksiä

Käyttäjäkoulutuksissa Moodle otettiin sekä opettajien että opiskelijoiden taholla peruspositiivisesti vastaan. Opettajat ovat osallistuneet aktiivisesti järjestettyihin käyttäjäkoulutuksiin ja hyödyntäneet tukihenkilöitä ns. vieritukena. Osassa kevään 2014 opiskelijaperehdytyksiä osanottajamäärät olivat välillä pieniä. Syitä voi tietenkin olla monia. Oliko vapaaehtoinen koulutus synkimmän talven aikana kurjasti ajoitettu vai oliko tilaisuuksista tiedotettu huonosti? Ehkäpä yksi syy löytyy kevään koulutusten kanssa samaan aikaan aikaan olleista jääkiekon MM-kisoista 🙂 Syksyllä 2014 opiskelijaperehdytyksissä osallistujia oli runsaammin ja aloittavat ryhmät pääsivät heti hyvään alkuun oppimisympäristön käytön kanssa. Mikäli olet vielä vailla oppimisympäristön käyttöopastusta, seuraile tiedotusta, sillä lokakuussa on tarjolla lisää alasta riippumattomia perehdytystilaisuuksia. Lisäksi valmistelemme syksyn aikana lyhyitä ohjevideota Moodlen eri toiminnoista.

”Tuunataan” yhdessä –ota ja anna palautetta

Suurin osa Rovaniemen kampuksen opiskelijoista ja opettajista on siis nyt Moodlen kanssa tuttuja. Uuteen oppimisympäristöön siirtyminen on ollut samanaikaisesti raskasta mutta myös antoisaa. Käyttöönoton yhteydessä on käyty paljon keskustelua erilaisista opetusmenetelmistä ja -ratkaisuista. Syntyneet ahaa-elämykset välittyvät uskoakseni opiskelun arkeen uusina toimintatapoina. Toivonkin, että jatkossa ”tuunaamme” Moodlea yhdessä rakentavassa hengessä ja pitäisimme ääntä erityisesti ”onnistuneista jutuista”. Annetaan palautetta toisillemme ja tehdään asioita paremmin.

Vinkki: Omat materiaalit talteen

Kuten aina, eVinkkiin kuuluu vinkki. Tämän matkakertomuksen vinkki on suunnattu erityisesti Optimaa opintojensa aikana käyttäneille opiskelijoille. Nyt on aika miettiä, onko sinulla Optimassa materiaalia jota tarvitset myöhemmin opintojen edetessä, mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä? Kuluvan syksyn aikana kannattaa huolehtia kaikki tarpeellinen materiaali Optimasta talteen hyvissä ajoin ennen käyttöoikeuden päättymistä. Työtä tietenkin helpottaa, jos on jo aiemmin muistanut huolehtia oppimistehtävien yms. tärkeiden materiaalien turvakopioista ja tiedostojen tallentamisesta omalle kotikoneelle tai muualle oppimisympäristön ulkopuolelle.

Ja lopuksi kaikille yhteisesti muistutus. Moodlen osoite on muuttunut kesän aikana, kirjoitathan jatkossa selaimen osoiteriville https://moodle.eoppimispalvelut.fi/ Muista päivittää osoite myös internet-selaimiesi kirjanmerkkeihin tai pikakuvakkeisiin.

Katsaus virtuaalikampukseen

Lapin ammattikorkeakoulun etä- ja verkko-opetuksen kehittämistyö on koottu Virtuaalikampus-sateenvarjon alle.

Keväällä käytiin kaikkien osaamisalojen ja tukipalveluiden kanssa lävitse verkko-opetuksen nykytila SWOTin kautta ja nimettiin keskeisiä kehittämiskohteita. Tälle kierrokselle osallistui reilut 60 ihmistä. Opiskelijoiden näkökulman kuuleminen tapahtuu nyt syksyllä. Kevään kierroksen pohjalta nousi esille selkeitä kehittämiskohteita, joista muutamista lyhyesti.

Verkko-opintotarjonnan kehittämisessä akuuteimmaksi asiaksi nousi nk. non-stop verkkokurssitarjonnan luominen. Tarjontaan luodaan opintojaksoja, joita opiskelija voi suorittaa milloin vain. Tällä halutaan tarjota joustavuutta opintopolkuihin. Jatkossakin verkko-opintojen pääpaino tulee olemaan toteutuksissa, joissa on vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijoiden välillä. Lisäksi pohditaan mahdollisuutta toteuttaa MOOC eli avoin massakurssi verkossa.

Verkko-opetustarjonnan kehittämisen tiimoilta nousivat esille myös yhteisopettajuus ja yhteistä oppimateriaalituotantoa tukevat ratkaisut. Tämä kulkee työnimellä ”opettajatiimikohtainen materiaalisalkku”. Yksi askel ajattelussa eteenpäin onkin sitten Open Educational Resources ja kyllä sellaisia tämän kokoisessa organisaatiossa pitäisi syntyä.

Yhtenä isona kokonaisuutena on oppimisprosessia tukevien (ryhmätuutorit, opot ja opintotoimistot) ohjauspalveluiden kehittäminen. Toimimme kolmella kampuksella ja esimeriksi opintotoimistojen tarjoamiin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin tullaan hakemaan aivan uuden tyyppisiä toimintatapoja ja välineitä. Tähän kokonaisuuteen liittyvät myös uudet ratkaisut organisaation ”pukata” ja opiskelijalla tilata opiskeluihin liittyvää informaatiota kännyköihin. Näiden mobiilisovellusten tarvemäärittely on työn alla.

Tarve edelleen kehittää aikuiskoulutuksen koulutuskohtaisia toteutusmalleja ja henkilöstön osaamista on jatkuva. Keskeisin haaste on ehkä lisätä monipuolisuutta menetelmiin ja opiskelijoita aktivoivien työtapojen käyttöä. Henkilöstön osaamisen kehittymisen tueksi tarjotaan koulutusta sekä tarvelähtöisenä ”vieritukena” että perinteisempänä koulutuksena. Koulutussuunnitelmien laatiminen on juuri työn alla.

Tämä oli vain pintaraapaisu kaikesta meneillään olevasta, myöhemmin lisää kuulumisia.

Aloittaa alusta!

Kouluvuosi on alkanut ja monet opettajat Lapin AMK:ssa käyttävät nyt oppimisympäristö Moodle:a ensimmäistä kertaa. Jotkut voivat olla myös muistin virkistyksen tarpeessa, joten tässä olisi ohjeita Moodlen käyttöön.
Kurssit luodaan e-oppimiskeskuksessa käyttämällä eri ryhmiä (päivä opiskelijat, Englanti, Suomi, jne). Jotta voimme auttaa sinua luomaan kurssin, voisitko ystävällisesti lähettää seuraavat tiedot meille.
1. Kurssin tilaaminen e-oppimiskeskuksesta

  • Kerro kurssin nimi
  • SoleOPS kurssin koodi
  • Opiskelijaryhmän/ryhmien numero

Näillä tiedoilla (löydät tiedot SoleOPS:ista) voimme luoda kurssin ja pistää sen oikeaan kategoriaan. Opettajana voit myös mainita, ketkä muut opettajat tarvitsevat muokkaus oikeuksia kurssi materiaalille (voit myös itsekin lisätä oikeudet). Jos käytät viikkonäkymää tavallisen aihe näkymän sijasta, ilmoita myös kurssin alkamispäivä. Oletuksena kurssin ilmoittautumisavain luodaan meidän puolesta, mutta halutessasi voimme vaihtaa sen.

2. Kurssiavaimen tarkistus

Näin saat esille kurssiavaimen

kurssiavaimen tarkistus

Kirjaudu moodleen, avaa kurssin sisältö jonka kurssiavaimen haluat nähdä. (esim, Englanti bit 14)-> Asetukset palkki-> kurssin ylläpito->käyttäjähallinta-> osallistujien lisäämistavat->itserekisteröityminen-> kohdassa ”kurssiavain” paina ”näytä” nappulaa, joka paljastaa salasanan valkoisessa tekstikentässä.
Jos haluat vaihtaa kurssiavaimen, muista tallentaa muutokset!

A Fresh Start!

The school year has started and many teachers in the new Lapland University of Applied Sciences will be using Moodle for the first time, whereas others may need a refresher. A good opportunity therefore to list some simple but useful instructions:

1. Requesting a course in Moodle

Courses are made by the eLearning Services using different templates to create the right course for the student group (English or Finnish, Adult or Daytime students, etc.). To serve you best the eLearning Services need the following information, all of which can be found in SoleOPS:

  • The name of the course
  • The SoleOPS code for the course
  • The name of the student group (or groups)

With these we can create the course and put it in the right category. You as teacher may also mention the names of additional teachers who need access to the course (although you can also add them yourself) and perhaps a starting date (important only if you use the ”weekly” course format). You can also suggest an enrolment key, if you prefer to have your own rather than the key that the eLearning services will create.

2. Checking the enrolment key in your course

Sometimes, you may have forgotten the enrolment key to your course, or you may want to change it. In that case you can check it via the Course settings in the Administration block.

Check enrolment key

In the left column on the screen, in your Administration block-> press Course administration-> Users-> Enrollment methods-> Self enrolment -> now find the “Enrolment key” and unmask it to see your course enrolment key.
If you change the enrolment key, do not forget to Save changes!