iLincin jako – katosiko näkymäsi?

iLinc11:ssa voi yhä paremmin keskittyä opetettavaan asiaan. Opettajan jakaessa materiaalia (sovelluksia) sekä opiskelijoilta että opettajalta katoavat näkyvistä iLincin työkalut, eli hallintaosat, kuten Osallistujalista (Attendees) ja Chatti. Opiskelijalta nämä työkalut katoavat, kun opettaja jakaa sovelluksen, joka on koko näyttö -tilassa eli ohjelma on suurennettu koko näytön kokoiseksi. Jos ja kun opiskelija silti haluaa nähdä vaikka mitä chatissa tapahtuu, hänen pitää viedä hiiri aivan näytön ylälaitaan, jolloin avautuu työkalupalkki ylälaitaan, valita avautuvasta valikosta Exit fullscreen, eli poistua koko näytön tilasta, ja hop, iLincin luokkatila näyttää ihan siltä kuin ennenkin.

opiskelijanpalkki

Opiskelijan työkalupalkki

 

Opettajan työkalujen kadotessa hän voi samalla lailla viemällä hiiren ihan näytön ylälaitaan hakea työkalut käyttöönsä. Opettaja voi valita Containers-”säiliöstä” haluamansa työkalut itselleen tai kaikille muillekin kelluviksi ikkunoiksi.

Opettajan työkalupalkki:

Opettajan yläreuna

Opettajan työkalupalkki

Containers-kuvakkeesta aukeava valikko, josta opettaja voi avata joko itsellee tai kaikille muillekin kelluvia ikkunoita:

Kelluvien työkalujen valikko

Kelluvien työkalujen valikko

  Kokeile itse 😉

Flipped Classroom iLincissä

Oletko tottunut yksisuuntaiseen luennointiin iLincissä? Toivoisitko opiskelijoilta aktiivisempaa osallistumista luennoille? On monia tapoja rakentaa opiskelijoita aktivoivia ja osallistavia iLinc-luentoja. Yksi niistä on ns. flipped classroom.

Flipped classroomin idea on päinvastainen perinteiselle toiminnalle. Se, mikä perinteisesti on kotityötä, tehdään luennon aikana, ja mikä perinteisesti on ollut opetusta, tehdään kotityönä. Voit esimerkiksi tehdä luentomateriaalin valmiiksi etukäteen, ja jakaa sen Optimassa. Opiskelijoiden kotitehtävänä voit pyytää heitä tutustumaan tähän luentomateriaaliin tai antaa orientoivia tehtäviä. Luentomateriaalihan voi olla mitä tahansa aiheeseen liittyvää: PowerPoint-kalvoja, videoita tai esimerkiksi artikkeleja aiheesta. Luentomateriaalia voi käyttää myös PBL:n ”triggerin” tavoin. Ja muistathan, kaikkea materiaalia ei suinkaan tarvitse tehdä itse! iLinc-luennoille varatun ajan voit vastaavasti käyttää yhteiseen keskusteluun aiheesta joko koko luokan kesken tai pienryhmissä. Tällöin opiskelijat pääsevät aktiivisemmin ottamaan osaa opetukseen. He voivat keskustella, esittää ideoita, kysymyksiä ja sitä kautta kehittää ajatteluaan.

Flipped classroom on helppo toteuttaa iLincissä. Se aktivoi opiskelijoita ja rohkaisee heitä keskusteluun. Opettajakin pääsee luennoitsijan roolistaan hetkeksi eroon ja toimimaan opiskelijoita ja heidän oppimistaan ohjaavana toimijana.

/Kristiina

Moodlessa voi säätää, mitä viestejä ympäristöistä tulee ja missä viestit vastaanotetaan

Näin säädät viesti asetuksia:

1. Valitse Asetukset

2. Omat profiiliniasetukseni

3. Viestit

 

4. Valitse avautuvasta ikkunasta sinulle sopivat vaihtoehdot

 

5. Tallenna muutokset

 

 

iLinc 11 – Ei mennyt ihan kuin Strömsössä?

iLinc 11 versio otettiin käyttöön Lapin korkeakouluissa lukuvuoden alusta. Uusi versio toi ennen kaikkea paremman tuen uudistuneisiin käyttöjärjestelmiin sekä paremmat ääni- ja videokoodekit. Tämän olemme tukipalveluissa saaneet havaita ihan konkreettisesti. Äänet toimivat nykyään paremmin ja varsinkin huonojen yhteyksien päässä olevat osallistujat eivät kärsi enää nykyään äänten pätkimisestä tai ”mikkihiiriäänestä” niin paljoa. Toki ohjelma toi uudistuksia myös iLincin käyttöliittymään ja joihinkin työkaluihin, kuten esimerkiksi sovelluksen jakamiseen. Uudistukset on otettu kohtuullisen positiivisesti vastaan, toki elämme uudistusten kanssa vielä ”kuherruskuukautta” 🙂

Toki ongelmiakin on riittänyt. Olen listannut tähän muutaman yleisimmän ongelman ja ominaisuuden, jotka ovat aiheuttaneet runsaastikin keskustelua.

1. Nauhoitteiden koko on kasvanut iLinc 10 versioon verrattuna, johtuen Read more »

Asentajakillan kokemuksia tablet-laitteiden opetus- ja opiskelukäytöstä

Tänään saimme kuulla webinaarina Kiltakouluista Pirkanmaan Asentajakillan kokemuksia tablet-laitteiden käytöstä ammatillisessa koulutuksessa.

Lähtökohtana kehittämistyölle oli käyttää liikkuvaa kuvaa hyödyksi opetuksessa ja oppimisessa. Ensin hankittiin tavallisia videokameroita, mutta ne osoittautuivat liian vaikeiksi käyttää ja videoiden editointiprosessi jäi useimmiten kesken. Koska fokus ei saa olla välineissä, pyrittiin löytämään riittävän helppokäyttöinen väline ja tällaiseksi osoittautui iPad.

Tabletit soveltuvat kokemusten mukaan hienosti esimerkiksi autosähkötekniikan opiskelemiseen tai auton rakenteiden opiskelemiseen. Opiskelijat käyttävät laitteita yleensä pareittain tai pienryhmissä. Yleensä homma etenee siten, että opiskelijat suunnittelevat kuvaustilanteen, kuvaavat, tarvittaessa editoivat, julkaisevat ja lopuksi videot katsellaan vielä yhdessä, jolloin opettaja vielä antaa palautetta työprosessin virheistä ja onnistumisista. Tästähän syntyy samalla kertaa oivaa oppimateriaalia myöhemmin käytettäväksi.

Opiskelijat pitävät videopäiväkirjaa ja kirjoittavat blogia. Blogin kirjoittaminen tehdään koneella, sillä tablet-laite soveltuu huonosti pitkien tekstien kirjoittamiseen. Tästä muodostuu kolmen opiskeluvuoden aikana heidän opinnäytetyönsä. Suomen kielen ja viestinnän opettaja on prosessissa mukana arvioimassa ja antamassa palautetta sisällöstä ja kielestä.  Luonnollisesti opiskelijat käyttävät tableteja paljon myös alakohtaiseen tiedonhankintaan, esimerkiksi hakevat tietoa ammattialan nettitietovarannoista. Tablet-laite on riittävän pieni otettavaksi mukaan työkohteen äärelle, jolloin tieto on saatavissa ihan käden ulottuvilla.

Opiskelijat kokevat laitteiden käytön mielekkääksi ja ennen heidän tylsiksi kokemistaan aineista on tullut jopa hauskoja. Opiskelijat joutuvat miettimään oppimisen kohteen osalta oleelliset asiat suunnitellessaan kuvaamista, joutuvat prosessoimaan asiaa uudelleen kuvatessaan ja vielä palaamaan asiaan videoiden yhteisen katselun ja arvioinnin tiimoilta. Näin väistämättä tapahtuu itsereflektiota ja todennäköisesti myös oppimista.

Lisäksi opettajat käyttävät ryhmänohjauksessa suljettua Facebook-ryhmää, mikä on toiminut hyvin. Nuoret tavoittaa parhaiten sieltä, missä he muutenkin ovat.  Lisäksi Killalla on julkinen Asentajakilta Original Facebook-ryhmä, jossa on mukana  myös työelämän edustajia ja oppilaitoksesta jo valmistuneita. Nuorelle opiskelijalle ammattilaisen tekemällä peukutuksella voi olla todella suuri merkitys.

Olipa kerrassaan hienoa päästä kuulemaan näistä kokemuksista! Emmeköhän etene samaan suuntaan täällä pohjoisessa näiden esimerkkien siivittämänä.

Ja kiitos vielä kerran projektipäällikkö Anu Konkarikoskelle ja Asentajakillan Tapio Hanhilammille, että saimme kuulla kokemuksistanne!

Esittelyssä uusi Jmail lohko

Lappia Moodle:ssa on Pikaviesti lohko, jonka avulla opettajat voivat lähettää sähköpostia ilman/liitteiden kanssa yhdelle tai useammalle opiskelijoille kerrallaan. Valitettavasti Pikaviesti lohkoa on vaivannut vika joka estää opiskelijoita käyttämästä lohkoa. Tämän takia olemme nyt asentaneet uuden Jmail lohkon Moodleen.

Jmail muistuttaa vanhaa Email list lohkoa Moodle 1.9:ssä. Jmail on lohko, joka luo sähköposti järjestelmän kurssin sisälle Saapuneet, luonnos ja lähetetyt -kansion ja roskakorin. Käyttö on helppoa, koska me kaikki tunnemme miten sähköposti toimii. Toisin kuin vanha Email list, Jmail lohko mahdollistaa tilauksen eli käyttäjät saavat kopiot Jmail viesteistä koulun sähköpostiin.

Introducing the all-new Jmail block

Lappia Moodle includes the contributed Quickmail block that allows teachers to send email with or without attachments to one or more students at a time. Unfortunately, the Quickmail block is plagued by a bug that blocks students from using the block. On account of this we have now installed the Jmail block in our Moodle sites.

Jmail is reminiscent of the old eMail list block in Moodle 1.9. It is a block that creates an email system inside a course complete with inbox, draft and sent folders and a trash bin. The basic use speaks pretty much for itself, as all of us are familiar with email. Unlike the old eMail list, the Jmail block allows subscription, i.e. receiving copies of Jmail messages in your school email.

Jmail while composing a new message