Moodle 2: Restrict access and Activity completion

Moodle 2 offers a host of new functionality when compared with version 1.9. One of the options that users have been demanding for a long time is the possibility to make course resources and activities interdependent. That is, course activities become accessible to students only under certain conditions, for example, that they have completed another activity and/or obtained a certain grade for it.

In Moodle 1.9 only the Lesson module had this functionality (i.e. access to a lesson could be made dependent on success in another lesson. Moodle 2 has extended this functionality to all activities and resources in a course. If you want students to read a document before they attempt an assignment, you can make the assignment access dependent on the students having viewed the document. If you have a series of related quizzes in a course, you can stop students from accessing quiz 2, before they have completed quiz 1. And so on.

Restrict access settings in an assignment

As you can see access to an activity can be made dependent on dates and/or a certain grade in another activity and/or completion of another activity or resource.

In the above completion is already mentioned as one of the conditions upon which you can make access to course activities or resources depend. Activity completion is related to the Restrict access function, but can be used independently. The advantage of using activity completion is that students can track their course completion, in a block called Course completion status, i.e. they can see if they have done all the tasks required of them in the course.

Activity completion settings in an assignment

The activity completion settings determine when this particular activity will be considered completed. Do the users merely need to see the task, or do they need to obtain a grade (before a certain date)? And are they allowed to mark the task as complete themselves, or can only Moodle do so?

Does this all look and sound too difficult? No worries, you can then ignore the Restrict access and Activity completion settings whenever you add an activity or resource and it will work normally as in Moodle 1.9.

Moodle 2: File picker

The new version of Moodle is different in certain important ways from the familiar 1.9 structure. One of the main differences is in the way Moodle 2 deals with uploaded files.

The old 1.9 file system worked with course Files, i.e. users would upload files to a course Files area, where they could organise and mange those files, and they could then link to those files from various pages in the course. Moodle 2 largely does away with course Files. Now files are uploaded to the very place where they are shown, i.e. a file shown on the course page is uploaded to the file resource that displays it and nowhere else. This can lead to confusion for those who are used to the old file system, as they will find their files more difficult to overview and manage. However, for most it will be no more complex than the old system.

The old course Files have been retained in Moodle 2 under the name Legacy course files. However, they do not work exactly the same way as before. While it is possible to upload and organise files there and link to them, you cannot update or delete files in the course by updating or removing them from the Legacy course files!

So, why the new file system? Well, first of all, it is much more secure and easier on the server, which pleases the server administrators. From the user’s point of view the new file system opens greatly increased options to use all kinds of online repositories and embed content from those directly in Moodle. In other words, with the new file system you can, for example, link directly to pictures in Flickr or WikiMedia commons or to videos in YouTube or documents in Google docs and so on.

All linking to files is done via one pop-up interface, the File picker, which adapts to the kind of content you want to add (e.g. if you click the Insert image icon in the button bar of the editor and go to upload a file, the file picker will show for example WikiMedia as a repository, but not Youtube, because the latter does not contain any pictures).

The File picker

Note that if you activate the Drag & Drop block in your course, you can bypass the File picker and simply drag files from your computer and drop them in Moodle!

As mentioned in the picture, the File picker gives you access to files in all your courses, so it is possible via the Server files option to browse to a file that you uploaded in a resource in another course and add it to your new course.

Summing up, the new file system in Moodle 2 will be experienced as a challenge by those who are used to the old file system, but it once the users have familiarised themselves with the file picker, the new system offers vastly increased functionality.

As a footnote, we should add that the drag & drop functionality that the eLearning Centre will add to Moodle 2 will enable users to bypass the file picker entirely when they upload files to Moodle. This may for many be a more user-friendly way of putting files in their courses.

Tuottaako etäopetus hyviä oppimistuloksia ja millaista on hyvä etäopetus?

Tämä on hieman poikkeuksellinen Viikon e-vinkki, sillä se ei käsittele mitään yksittäistä opetus-/oppimismenetelmää tai tapaa käyttää jotakin sovellusta mielekkäästi osana opetusta. No, mistä on sitten kyse.

Viime viikolla julkaistiin katsaus etäopetukseen kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Katsauksen tekijöinä ovat professori Erno Lehtinen ja erikoistutkija Minna Nummenmaa Turun yliopistosta. Vaikkakin tavoitteena oli löytää erityisesti perusopetukseen ja yleissivistävään opetukseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta, käytännössä osoittautui, että eniten kirjallisuutta oli etäopetuksen soveltamisesta aikuiskoulutuksessa, työelämän sisäisessä henkilöstökoulutuksessa sekä korkeakouluopetuksessa.

Edelleenkin kuulee säännöllisesti kysymyksen siitä, että eroavatko oppimistulokset lähi- ja etäopetuksessa? Ja aika usein etäopetukseen suhtaudutaan varauksella ja sen arvellaan johtavan heikompiin oppimistuloksiin. Korkeakoulutasoa koskevissa tutkimuksissa ei ole pystytty osoittamaan etäopetuksen ja lähiopetuksen välillä eroja oppimistuloksissa. Selvityksen mukaan ei olekaan keskeistä se, että kumpi on tehokkaampaan etäopetus vai lähiopetus, sillä molemmat ovat niin moninaisia, että tähän kysymykseen ei ole mahdollista saada yksiselitteistä vastausta. Tärkeämpää on se, että kuinka opetus toteutetaan.

Tutkimusten pohjalta voidaan nostaa esiin joitakin opetuksellisia ratkaisuja, joiden on todettu vaikuttavan laatuun. Näistä tärkein on vuorovaikutus. Korkeakouluasteelta saadut tulokset viittaavat siihen, että erityisesti hyvin järjestetyllä opiskelijoiden keskinäisellä vuorovaikutuksella sekä opiskelijoiden ja opetettavan sisällön vuorovaikutuksella on suuri merkitys oppimistuloksiin. Tulokset viittaavat myös siihen, että sellaiset etäopetuksen toteutustavat, joissa opettaja on aktiivisessa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa, tuottavat parempia oppimistuloksia kuin pelkästään materiaalin välittämiseen perustuvat toteutusmuodot.

Tutkimusten mukaan etäopiskelijalta edellytetään erityisesti uskoa oman toiminnan vaikuttavuuteen (minäpystyvyys), vastuunottoa omasta oppimisesta sekä itsesäätelytaitoja. Myös tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitojen on todettu olevan yhteydessä etäkurssilla menestymiseen. Pohdittaessa etäopetuksen ratkaisuja, olisi kiinnitettävä huomiota siihen, millaiset lähtökohdat opiskelijoilla on em. asioihin.

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että etäopetusratkaisut, joissa yhdistellään monia eri vuorovaikutuksen muotoja toimivat parhaiten. Sekä asynkronisia että synkronisia vuorovaikutuksen muotoja sekä sisällön tuottamista (tekstiä, kuvaa, ääntä), joiden avulla opettaja ja opiskelijat voivat olla yhteydessä toisiinsa sekä opetettavaan sisältöön mahdollisimman monipuolisella tavalla.

Kaiken kaikkiaan kirjallisuuskatsaus antaa tukea sille, että on järkevää ottaa käyttöön etäopetuksen tarjoamat mahdollisuudet suomalaista kouluopetusta kehitettäessä. Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna etäopetus voi olla erinomainen ratkaisu. 

Koko Etäopetuksen lumo -katsaus on luettavissa täältä, tekstiosaa on vain reilut 10 sivua eli tiivis paketti, johon on helppo tutustua. Selvitys on tehty osana Etäopetuksen koordinointihanketta.

Yhteisöllistä kirjoittamista Etherpadillä

Mikä ihmeen Etherpad?

Etherpad on Googlen kehittämä yhteisöllisen kirjoittamisen alusta, jonka kehityksen Google on myöhemmässä vaiheessa kylläkin jättänyt innokkaiden harrastajien huoleksi. Syy päätökseen oli varmaankin Googlen keskittyminen Google Docs -toimistosovelluksiin. Nykyisin Etherpad palveluita löytyy maailmalta useita, Suomestakin löydät sen mm. TIEKEn ylläpitämänä.

Etherpadillä pystyt luomaan tekstipohjaisia asiakirjoja yhdessä ja yhtäaikaisesti toisten kirjoittajien kanssa. Kaikki tapahtuu siis reaaliajassa, joten jokainen voi nähdä asiakirjan valmistumisen kirjain kirjaimelta (vaikka yhtäaikaisia kirjoittajia olisi esimerkiksi 15 kpl).

Etherpadin ominaisuuksiin kuuluvat myös mm:

  • kirjoitusversioiden tallennus
  • edellisiin versioihin palaamismahdollisuus
  • vaikka koko asiakirjan luomisen ”läpisoittaminen”
  • chatti-ikkuna osallistujien kesken

Näin saat sen käyttöön

  1. Siirry osoitteeseen http://muistio.tieke.fi
  2. Klikkaa sivulta ”Luo uusi muistio” painiketta
  3. Nyt sinulle avautuu Etherpad sivu, johon voit alkaa kirjoittaa. Jos haluat kutsua muita kirjoittajia, kopioi selaimen osoiteriviltä muistion koko osoite ja lähetä se vaikka sähköpostilla muille kirjoittajille.
  4. Odottele, jotta muut kirjoittajat saapuvat paikalle. Yhdessä kirjoittaminen on aika jännää 🙂

Voit kirjoittaa nimesi Etherpadin oikeassa yläreunassa olevaan <Enter your name> kenttään. Tämä helpottaa kirjoitetun tekstin tunnistamisessa, sekä chatissä.

Muista tallentaa kyseisen padin koko osoite myös itselle talteen, jos haluat palata siihen myöhemmin. Lisää hallittavuutta ja tietoturvaa saat, jos perustat itsellesi ”Ryhmäsivun”. Tämän voit luoda myös Etherpadin aloitussivulta.

Kyllä on helppoa, ei muuta kuin kokeilemaan!

Kuva Etherpad ympäristöstä