Aktiivista opiskelua

Opintojaksoissa tuntuu olevan joskus enemmän asiaa kuin etäopetuksen kontaktitunneilla ehditään ”käydä läpi”. Silti olisi oppimistulosten ja opiskelijoiden jaksamisen kannalta tärkeää opiskella myös muuten kuin kuuntelemalla luentoa. Oppiminenhan tapahtuu vuorovaikutuksessa. Syksyllä KTAMK:ssa olleessa Mussutuskampanjassa tuli opiskelijoilta selkeää palautetta: ”ei kiitos pelkkää luentoa”. Sekä iLincissä että Moodlessa on paljon opiskelijaa aktivoivia työkaluja, ryhmätyötilat (iLinc) ja ryhmät (Moodle) ehkä useimmin käytettyinä.

iLincissä myös Chatti ja Palaute (Feedback) ovat nopeita aktivointi- ja herättelykeinoja. Hyvähän se on välillä varmistaa että kuulijat ovat hereillä. Feedbackillä voi kysellä muutakin kuin äänen kuuluvuutta eli vaikkapa ollaanko samaa mieltä, missä ollaan tehtävän teossa menossa, onko väite oikea vai väärä. Ohjeita iLincciin löytyy täältä.

Moodlesta aktivointityökaluja löytyy myös useita, kun napsauttaa muokkaustilan päälle ja klikkaa lohkon Aktiviteetti-alasvetovalikon auki. Moodlen ohjeita löytyy täältä.

Tai miten olisi välillä vaikka aivoriihi tai roolipeli?

Kun kaikkea ei voi kirjoittaa

Välillä tulee tilanteita, että ajatuksia ei saa millään tuotua esille kirjoittamalla. Joskus muutaman lauseen tuottaminen vie luvattoman paljon aikaa ja verenpaine kohoaa turhautumisen myötä. Tällöin ääninauhuri tuo usein helpotusta tilanteeseen.

Moodlessa on upotettuna NanoGong-tallennin, jolla voi näppärästi nauhoittaa muutaman minuutin pituisia äänitiedostoja. NanoGong on helppokäyttöinen ja sitä voi käyttää esim. keskustelualueella yhdistäen puhetta ja tekstiä.

Kielten opiskelussa puhuminen on tärkeää ja opiskelijat voivat suorittaa monenlaisia tehtäviä NanoGongin avulla. Opettajatkaan eivät aina halua antaa palautetta kirjallisena. Muutama kannustava sana puhuttuna lämmittää kummasti opiskelijoiden mieltä.

Alla esimerkki NanoGongin käytöstä Moodlessa
Moodle Audio Forum with NanoGong

My Moodle password does not work!

If you try to log in to Moodle with your correct username, but your password is refused, there are three possibilities:

  1. Moodle or a Moodle administrator have secretly changed your password.
  2. You have forgotten your Moodle password
  3. You have not changed your school network password in time. Read more »

Electronic Communication Concerns

Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Blogs, Google docs, etc; electronic communication is no longer restricted to merely SMS and email. The new communication channels are used by millions to reach out to millions more. However, many of these millions make this communication more bothersome by not observing some basic rules of online communication, such as conciseness, information density, privacy and punctuation. Unless certain rules of engagement are observed, meaningful communication may get lost in the tidal wave of spam and idle chit chat that is awash on the Internet. Read more »

Suullinen tentti verkossa

Yliopisto-opintojeni alussa, vajaat 14 vuotta sitten siis, ensimmäinen tenttini oli suullinen ryhmätentti ja aiheena psykologian ja sosiaalipsykologian perusteet. Kyseinen tentti on edelleenkin yksi parhaimmista oppimiskokemuksistani formaalin koulutuksen saralla. Muistan vieläkin suuren osa niistä aiheista, joita tuolloin vastauksessa käsiteltiin ja mieleeni piirtyy edelleenkin ne vaihtelevat tavat, joilla tenttivastaukset annettiin. Esitysmuotoina oli ainakin sanallista esitystä, laulua ja näytelmää. Read more »

Missä se tarkempi tieto luuraa?

Google on hyvä hakuväline – mutta se ei aina riitä. Tiedonhakutaitojaan voi harjoittaa kuten muitakin taitoja. Kirjastot ja oppimiskeskukset sekä niiden www-sivut antavat hyviä ohjeita ja välineitä entistä edistyneempään tiedonhakuun. Tiedonhaun oppaita on koottu mm. Kemi-Tornion kirjasto- ja tietopalvelun sivuille.
Jos tarvitset tietoa vaikka olemassa olevista sähköisistä oppimateriaaleista, mistäpä silloin etsit? Nelli-portaalista löytyy mm. vapaasti verkossa käytettäviä e-kirjoja, e-lehtiä, sanakirjoja ja tietosanakirjoja. Verkosta löytyy myös tietosanakirjoja vaikkapa yksittäisten termien tarkistamiseen, kuten Fakta -tietosanakirjapalvelu, jossa on myös englannin ja ruotsin sanakirjat sekä mm. kuvagalleria ja tietopelejä (eli nettioppimisen ei tarvitse olla myöskään tylsää). Kannattaa myös käyttää hiukan aikaa lähdekritiikin pohtimiseen tietoja etsiessään.

Lisää vinkkejä tehokkaaseen etsimiseen ja verkkoresurssien käyttöön Lappian Wikissä sekä Tietokoneet kaikille-projektin blogissa.