eOppimiskeskuksen henkilöt toivovat…

Tavanomaiset Jouluepäillyt (Click to make bigger))

Tuemme myös 2013!

Pää pilvissä – jalat maassa

Tietotyöläisen arki on muuttunut muutaman viime vuoden aikana. Työskentelystä on tullut hajautuneempaa, tiimien välistä työskentelyä. Tiimien työskentely-ympäristöt saattavat sijaita eri organisaatioissa, maantieteellisestikin kaukana toisistaan. Lisäksi toimintaympäristöt voivat olla monellakin tapaa erilaisia riippuen tiimin jäsenten työn luonteesta. Osa tiimiläisistä tekee työnsä aina organisaation sisällä, kun taas osa on osa- tai täysiaikaisesti etätyöntekijöitä. Tiiminä työskenteleminen sekä tiedon- ja osaamisen jakaminen nopeasti ja tehokkaasti asettavat uudenlaisia vaatimuksia työskentely-ympäristöihin. Olisiko pilvipalveluista apua nykyaikaisen tietotyöläisen arkeen?

Pilvipalveluita tutkimaan uudella hankkeella

Pilvipalvelut hajautetun työympäristön työhuoneena ja oppimisympäristönä (PiHaTTo) -hankkeessa keskitytään tarkastelemaan työelämässä/työssä oppimista hajautetusti toimivassa työyhteisössä ja organisaatiossa, joissa tietotyöläiset työn luonteesta johtuen tekevät lisäksi työtä eri paikoissa. Projektilla Read more »

A Modest Proposal for Support Requests

The eLearning Centre of Kemi-Tornio University of Applied Sciences serves all the schools associated with the Lapland University Consortium and with the Lappia Municipal Education and Training Consortium. Users of the learning environments in use at these organisations regularly convey requests for technical and/or pedagogical support to us. They can do this in person at the eOK office in the Minerva building in Tornio, or via telephone, or email, or the Moodle messenger, or some other channel depending on their need and the urgency of the issue at hand. We at eOK receive the requests and often assign them to the best person for the task, so as to use our (wo)man power in the most efficient way. Hence, users often get a response from someone else than the eOK staff member they initially contacted. In very busy times of the year we also practice triage, that is, less pressing matters are put aside for later consideration, so as to allow us to spend time on the most serious issues first. Nevertheless, we strive to take up and hopefully solve every support request that reaches us in the most expedient manner.

Read more »