Pää pilvissä – jalat maassa

Tietotyöläisen arki on muuttunut muutaman viime vuoden aikana. Työskentelystä on tullut hajautuneempaa, tiimien välistä työskentelyä. Tiimien työskentely-ympäristöt saattavat sijaita eri organisaatioissa, maantieteellisestikin kaukana toisistaan. Lisäksi toimintaympäristöt voivat olla monellakin tapaa erilaisia riippuen tiimin jäsenten työn luonteesta. Osa tiimiläisistä tekee työnsä aina organisaation sisällä, kun taas osa on osa- tai täysiaikaisesti etätyöntekijöitä. Tiiminä työskenteleminen sekä tiedon- ja osaamisen jakaminen nopeasti ja tehokkaasti asettavat uudenlaisia vaatimuksia työskentely-ympäristöihin. Olisiko pilvipalveluista apua nykyaikaisen tietotyöläisen arkeen?

Pilvipalveluita tutkimaan uudella hankkeella

Pilvipalvelut hajautetun työympäristön työhuoneena ja oppimisympäristönä (PiHaTTo) -hankkeessa keskitytään tarkastelemaan työelämässä/työssä oppimista hajautetusti toimivassa työyhteisössä ja organisaatiossa, joissa tietotyöläiset työn luonteesta johtuen tekevät lisäksi työtä eri paikoissa. Projektilla haetaan ratkaisua mm. mitä ovat toimivat hajautetun työn tekemisen mallit, minkälainen toiminta tukee työssä tapahtuvaa oppimista ja kuinka hajautetun työn tekemistä ja siinä oppimista voidaan tukea yhteisöllisten verkkovälineiden käytöllä hajautetussa korkeakouluorganisaatiossa. Keskeinen kysymys on myös, että kuinka työn tekemistä ja siinä oppimista tuetaan ja johdetaan tämän tyyppisessä työskentely-ympäristössä.

Oppimista tapahtuu jatkuvasti ja kaikkialla. Jatkuvan oppimisen käsite sisältää niin yksilöiden oppimisen näkökulman lisäksi myös laajemmin organisaatioiden, työelämän ja ryhmien oppimisen. Yksilöiden oppimisen muuttuminen yhteisön osaamiseksi ja yhteiseksi oppimiseksi, tarvitaan oikeanlainen toimintaympäristö, jossa uuden tiedon hakemista, oppimista ja osaamisen jakamista voidaan tehdä ja johtaa oikeaan suuntaan.

Jalat maassa vertailemaan ja tutkimaan

Lapin korkeakouluissa tapahtuneet ja tulevat organisaatiomuutokset antavat hyvän mahdollisuuden testata pilvipalveluiden tuomia mahdollisuuksia tietotyöläisen arkeen. Hankkeen aikana pilvipalveluita tullaan pilotoimaan eri ryhmissä ja myös eri pilviplavelualustoilla. Tarkoituksen mukaista olisi löytää mahdollisismman hyvin palveleva ympäristö, jonka työkaluja voitaisiin hyödyntää laajemminkin tulevaisuudessa.

Hankkeen suunnittelun aikana kehiteltiin termi LCS (Low Cost Services). Termi toki saattaa olla jo yleisesti käytössäkin, mutta ainakaan Lappiin se ei ole vielä rantautunut :). Termin mukaisesti pyritään edullisiin ratkaisuihin, jotka joustavat tarpeen mukaan ja mihin voidaan myös integroida muita, jopa maksullisia palveluita tiimien tarpeen mukaan. Tulevaisuutta ajatellen palveluiden integroituminen organisaatioiden tietojärjestelmiin on toki yksi ratkaisun avain. Siis kustannustekijänä ajatellen.

Vaikka pää olisikin pilvissä, tulee jalat pitää silti maassa. Kaiken lähtökohtana tulee olla palvelun kyky palvella substanssia. Lisäksi on monia muitakin syitä tai asioita mitä tulee huomioida, esimerkiksi yksilön tai tiedon kannalta tärkeät juridiset tekijät. Siksi tämäkin artikkeli on kirjoitettu organisaation omaan palveluun, ei siis pilvipalveluun. Tulevaisuudessa tämäkin asia saattaa muutttua, PiHaTTo -hankkeen tuloksena.

 

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.