iLinc muuttui, lue miten

iLinciin suoritettiin viikonlopun aikana muutostyö, jonka tarkoituksena oli muuttaa iLinc kansiorakenne vastaamaan selvemmin uuden Lapin AMK:n toimintaa. Aiemmin iLincissä oli kansiot Kemi-Tornion alla jokaiselle toimialalle ja Rovaniemen alla molemmille kampuksille. Nyt kansiorakenne on muuttunut siten, että LapinAMK kansion alta löytyy 4 osaamisalaa joiden sisällä on opettajien kansiot, riippumatta kampuspaikkakunnasta.

 

iLinc rakenne - osaamisalat

iLinc kansiorakenne – uudessa näkymässä jaetaan toiminta osaamisaloittain.

 

LapinAMK kansiosta löydät myös Oppilaskunta ROTKO:n kokoustilan. Koko ammattikorkeakoulua koskevat opinnot (osaamisalasta riippumatta) sekä opinnot, joihin osallistuu opiskelijoita Lapin yliopistosta sijoitetaan YHTEISET OPINNOT KANSIOON (katso kuva alla).

 

iLinc kansiorakenne

Yhteiset valinnaiset kansio on nykyään Yhteiset Opinnot niminen.

 

Mikäli sinulla tulee kysyttävää tästä muutoksesta, voit olla yhteydessä eOppimispalveluihin vaikkapa sähköpostilla eoppimispalvelut@lapinamk.fi

Mukavaa kevätkautta toivottaa eOppimispalvelut!

Moodle@Lapin amk – matkakertomusta (osa 1)

LapinAMK käyttää oppimisalustana Moodlea. Tämä tarkoittaa uuden opiskelua niin opettajille kuin opiskelijoille Rovaniemen kampusalueella, koska aiemmin käytössä on ollut Optima. Nyt ollaan jo vauhdissa ja Moodle-koulutukset käynnistyivät viime viikolla Rovaniemen kampuksen Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan opettajille.

Aluksi vanhan kertausta

Siirtymäsuunnitelmasta, joka löytyy Moodle-projektin dokumenttikansiosta http://sdrv.ms/1iqUuwM saa tarkempaa tietoa siirtymä- ja koulutusaikatauluista. Optimasta Moodleen siirrytään kolmessa vaiheessa osaamisaloittaittain. Kulloinkin siirtyvälle osaamisalalle järjestetään opettajien koulutukset ja opiskelijoiden perehdytyksen ennen Moodlen käyttöönottoa opetuksessa.  Nyt kun opettajien koulutukset ovat käynnissä, on seuraava tärkeä etappi helmi-maaliskuun vaihteessa kun opiskelijoiden perehdytykset käynnistyvät. Perehdytystilaisuuden aika ilmoitetaan työjärjestyksissä. Opiskelijaperehdytyksiä toteutetaan joko kampuksella tai etänä ja ne ovat aina saman sisältöisiä. Mikäli siis oman ryhmän mukana osallistuminen ei ole mahdollista, voi mainiosti osallistua esim. saman koulutusohjelman toisen ryhmän perehdytykseen. Ensimmäiset Rovaniemen kampuksen opiskelijaryhmät siirtyvät Moodlen käyttöön maaliskuun alussa. Siirtymä koskee kaikkia vuonna 2011 tai myöhemmin aloittaneita opiskelijoita. Tätä aiemmin aloittaneiden opiskelijoiden tarve Moodlen käyttöönottoon arvioidaan erikseen.

Sitten siihen matkakertomukseen

Hyvältä tuntuu, että matka kohti uutta on nyt alkanut. On ollut mukavaa tutustua opettajien kanssa uuteen järjestelmään ja toisaalta huomata, että yhden oppimisympäristön osaaja oppii kyllä toisenkin. Koulutuksissa on kokeiltu käytännössä miten uuden toiminnot käyttäytyvät ja selvitelty porukalla esiin nousseita kysymyksiä. Moodlen käytössä on Optiman käyttäjille paljon uutta, mutta toisaalta myös tuttua ja samankaltaista. Peruskoulutuksissa on ryhdytty heti toimimaan omissa opintojaksotyötiloissa, ”hiekkalaatikoilla”. Tavoite on, että jokaisella opettajalla on koulutusvaiheen päättyessä vähintään yksi valmis opintojaksotila käyttöön otettavaksi.

Koulutuksissa on keskusteltu Moodlesta avoimen lähdekoodin ohjelmana, mikä on samanaikaisesti sekä mahdollisuus että haaste. Myös ympäristön ulkoasu ja sisältöä täynnä olevat sivut ympäristön pääsivulla ja opintojaksotiloissa nousi esille. Jälkimmäisissä eOppimispalveluiden tiimi oli askeleen edellä: kuluvan viikon keskiviikkona ympäristön ilme päivitettiin ja sivujen toimintolohkojen määrää karsittiin. Optimassa käytössä olevaa materiaalivarastoa vastaavaa toiminnallisuutta kaivattiin, mutta todettiin että pilvipalveluita hyödyntämällä voi välttyä saman materiaalin päivittämiseltä erikseen useissa eri opintojaksotiloissa. Moodlen Viestit –toimintoa käytettiin heti ja siinä nähtiin mahdollisuus vähentää sähköpostin käyttöä. Myös Opiskelijoiden Itserekisteröityminen otettiin vastaan ratkaisuna, joka varmistaa että opiskelijat saavat käyttöönsä juuri tarvitsemansa opintojaksotyötilat. Kyllä, tutusta luopuminen on haikeaa mutta siirtymä uuteen ympäristön on alkanut myönteisessä ja tulevaa odottavassa hengessä.

Kaikki Rovaniemen kampuksen opettajat voivat nyt halutessaan kirjautua Moodleen verkkotunnuksillaan ja tilata opintojaksotyötiloja käyttöönsä sähköpostitse eoppimispalvelut@lapinamk.fi Myös lähitukea ja neuvoja uuden oppimisympäristön käyttöön voi tiedustella samasta osoitteesta.

Lopuksi vinkki

Koska LapinAMK henkilöstöä on vasta valokuvattu henkilö- ja käyntikortteja varten on nyt myös mainio tilaisuus päivittää oma valokuva sekä Moodleen että iLinciin. Valokuvia voi tiedustella amkin viestintätiimistä graafikko Pia Kuhalta (etunimi.sukunimi@lapinamk.fi).

 

Tanja Rautiainen, eOppimispalvelut, Rovaniemi

Uusi vuosi – käänteisesti opettaen ja oppien?

Uusi vuosi ja uusi organisaatio, alkanut vuosi tuo mukanaan paljon uutta.  Meillä on sorvattavana lukuisa joukko käytäntöjä, prosesseja ja järjestelmiä yhteisiksi, mutta ottaisiko jokainen meistä vielä yhden haasteen vastaan?  Nimittäin haasteen toteuttaa ainakin yksi verkko-opintojakso soveltaen käänteistä opetusta/oppimista eli flipped classroom –periaatetta.

Käytännössähän tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opettaja jakaa luentonsa etukäteen opiskelijoille Youtuben, Moodlen tai vastaavan kautta. Tällöin jää enemmän aikaa varsinaisella oppitunnilla vuorovaikutukseen oppijoiden kanssa. Ei siis kauheasti mitään uutta, mutta tämähän sopii mainiosti verkko-opintojaksolle, eikö vain?

Tässähän voi hyödyntää jo olemassa olevasta luentotallenteesta pätkää tai tehdä tätä tarkoitusta varten  videonpätkän etukäteen jaeltavaksi ja käyttää arvokas yhteinen aika virtuaaliluokassa  ongelmien ratkaisemiseen, yhteiseen tiedonrakenteluun ja prosessointiin, palautteeseen, ohjaukseen jne. Vuorovaikutuksella on nimittäin iso merkitys. Tutkimusten pohjalta vuorovaikutus on yksi keskeinen opetuksellinen ratkaisu, joka vaikuttaa etäopetuksen opetuksen laatuun ja oppimistuloksiin (ks. lisää täältä).

Käänteisestä opetuksesta voit lukea lisää esimerkiksi täältä. Ja eikun kokeilemaan!

Moodle 2.5, Some New Features

With the creation of Lapland University of Applied Sciences on January 1st, 2014, Lappia Moodle has become Lapin kampus Moodle and its familiar look will be adapted to the new situation. In preparation for these changes the Moodle environment was upgraded to version 2.5. Earlier we already announced some of the new functionality this upgrade would bring. Still, for many users it will take a little while to get used to the changed look and feel.

One of the changes that may confuse some users is the new organisation of the My home/My courses page. In order to shorten the loading time of this page for users with slower computers, the default number of courses on this page has been set at 10. For many teachers and some students this means that a number of their courses will not be displayed on the page (There will instead be a message that ”You have X hidden courses”). It is important to understand that this does not mean that you cannot access these courses anymore! All courses that you have access to will be under My courses in your Navigation block and you can always access them from there. However, it may be so that you want your active courses displayed on your My home/My courses page. That can be achieved by clicking the Customise this page button. This will allow you to Read more »