Katsaus kuluneeseen vuoteen 2010

Vuotta 2010 on jäljellä aika tarkalleen vuorokausi ja on aika summata vuoden aikana etä- ja verkko-opintojen tukipalveluiden saralla tapahtunutta.

Ensimmäisinä asioina tuli mieleen etä- ja verkko-opintojen tueksi kehitetyt uudet palvelut, joiden kehitystyö on tehty Lapin etäopetuksen tukipalvelut –hankkeen puitteissa. eTukipalvelut –sivustolta löytyy linkit ja ohjeet opetuksessa ja opiskelussa käytettäviin verkkoympäristöihin sekä etä- ja verkko-opintoja koskettavaa ajankohtaistietoa. Sivusto on vielä beta-versiovaiheessa ja sitä kehitetään koko ajan. eLuennot-palvelu puolestaan kokoaa yhteen kaikki Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian reaaliaikaisen etäopetuksen. Palvelusta opiskelijat näkevät mm. kaikkien ryhmien iLinc-istuntojen nimet ja opettajat, vuorossa olevan tukihenkilön, ja muuta lisätietoa. Palvelu toimii myös tukihenkilöiden työvuorojen suunnittelun välineenä.

Voi sanoa myös, että LappiaBlogi ja LappiaWiki ovat pikkuhiljaa vakiinnuttamassa asemaansa. Ne on otettu käyttöön sekä opetuksessa että muun muussa projekti-, työryhmä yms. viestinnässä. Maininnan arvoinen on myös se asia, että Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun johtoryhmä aloitti bloggaamisen TOKEM Jorynaa-blogissaan loppusyksystä 2010. Bloggaamisesta on sanottava vielä se, että tukipalvelutiimin tuottama Viikon e-vinkin tuottamiseen ovat osallistuneet kaikki tiimin jäsenet, mikä on ihailtavaa! Merkittävä asia on myös kesän ja syksyn aikana tehty iLinc-ohjelman suomenkielinen lokalisointi (käännöstyö). Lisäksi työn alla on ollut Mahara ePortfolion käyttöönottoon valmistautuminen.

Osa voi ihmetellä, miksi puhumme useimmiten sekä etä- että verkko-opinnoista. Näin koska kyseiset termit tarkoittavat meille eri asioita. Lyhyesti kuvattuna termien ero on se, että etäopinnoissa opiskelija opiskelee pääosin kampusalueen ulkopuolelta, kun taas verkko-opinnoilla viitaan verkkoympäristöjen ja –välineiden käyttöön lähiopetuksen rinnalla. Verkko-opintojen osalta merkittävin hanke kuluneena vuonna on ollut Tietokoneet kaikille –projekti, jonka puitteissa on järjestetty runsaasti henkilöstö tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutusta, joka jatkuu keväällä 2011. Kokemuksista voi lukea täältä. Uusia etäopetusavauksia tapahtui lähinnä erikoistumisopintojen saralla.

Yhteistyö lappilaisten koulutusorganisaatioiden välillä etä- ja verkko-opintojen tukipalveluiden saralla on tiivistynyt ja luottamus ”toisen organisaation” palveluihin on kunnossa. Vuoden aikana sai lähtölaukauksen myös Lapin korkeakoulukonsernin yhteisen tukipalvelukeskuksen suunnittelu. Yksi palvelualue on opetuksen kehittämispalvelut, joihin kuuluvat myös etä- ja verkko-opintojen tukipalvelut.

Varmasti jäi monta tärkeää asiaa sanomatta, ja niitä voi esittää vaikkapa kommentteina tähän blogiin :).

Kiitos kaikille kumppaneille yhteistyöstä kuluneena vuonna!
Onnea ja Menestystä Vuodelle 2011!

Hyvää Joulua ja hyvää uutta vuotta/Merry Christmas and a happy New Year!

Hyvää Joulua! Merry Christmas! God Jul! Feliz Navidad!

Hyvää Joulua! Merry Christmas! God Jul! Feliz Navidad! Gelukkig Kerstfeest!

Kemi-Tornion AMK:n ja Ammattiopisto Lappian eOppimiskeskuksen väki toivottaa kaikille Rentouttavaa ja Lämpöisää Joulunaikaa!

The staff of Kemi-Tornio UAS/Vocational College Lappia eLearning Centre sends Season’s Greetings to each and everyone!

Opiskelijoiden nauhoitukset iLincissä

Kaikkia oppimistehtäviä ei tarvitse tehdä kirjallisena, vaikka opiskellaankin verkossa. Opiskelijat voivat tehdä nauhoituksia yksin tai yhdessä iLincin ryhmätyötiloissa ja nauhoitteet voi siirtää esim. Moodleen.

Ennen nauhoituksen alkua on hyvä muistaa tarkastaa äänilaitteet ja ajaa Audio Wizard 🙂

Avaa Session-valikko ja valitse sieltä Record Session…

Record session

Kun nauhoitus on lähtenyt päälle, voi jutustelu alkaa. Lopuksi nauhoitus tallennetaan omalle koneelle. Klikkaa sivun oikeassa alakulmassa olevaa punaista ”pallukkaa” ja valitse Stop Recording.

Seuraavaksi valitaan tallennuspaikka, annetaan tiedostolle nimi ja tallennetaan.

Jos tuntuu, että nauhoitus meni pieleen tai jotain jäi pois, sen voi mennä uusimaan aina tarpeen tullen 🙂

Lappian Wiki: Miten pääsen alkuun?

Wiki wiki on Havaijin kieltä ja voisi tarkoittaa vapaasti käännettynä ”hopi hopi”. Perusideana on, että sivuja voi luoda ja muuttaa nopeasti ja helposti. Joka sivulla on edit/muokkaa -nappi, jota painamalla sivua pääsee muokkaamaan. Vuorovaikutteisuus ja muutosten tekemisen vaivattomuus tekevät wikistä tehokkaan yhteisöllisen opettamisen, opiskelun ja oppimisen työkalun.

Mistä löydän Lappian wikin?

Lappian wiki on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian oma wikiympäristö, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. Sivulta http://www.etukipalvelut.fi/ löydät helposti linkin Lappian omaan wikiin. Miten pääsen kirjoittamaan? Aluksi kannattaa tehdä oma käyttäjätunnus log in/Create account -kohdasta. Lappian wikisivuja voi muokata myös ilman käyttäjätunnusta, mutta silloin wiki kysyy jokaisen tallennuksen yhteydessä matemaattista laskua (esim 12-4=?) spämmien välttämiseksi. Oma käyttäjätunnus on hyvä olla myös esimerkiksi siksi, että opettaja näkee historia/muokkaa –välilehdeltä kuka opiskelija on tehnyt mitäkin juttuja vaikkapa ryhmän yhteisessä wikissä. (Huomio: sivun asetuksista voi määritellä, etteivät ne salli muokkausta, tai ne sallivat muokkaamisen vain omalla tunnuksella kirjautuneilta käyttäjiltä.) Preferences –välilehdeltä voi halutessaan vaihtaa wikin suomenkieliseksi.

Miten saan uuden sivun?

Uuden sivun (dokumentin/artikkelin/wikisivun/entryn) voit yksinkertaisimmillaan aloittaa Haku -toiminnon kautta syöttämällä siihen haluamasi aiheen nimen, jolloin wiki ilmoittaa sinulle löytyykö Lappian wikistä jo ko. hakusanalla sivua. Jos uusi sivu on jo olemassa, mutta siinä ei ole vielä sisältöä, näkyy se punaisella värillä. Luomalla uuden sivun tai edit/muokkaa -toiminnolla pääset kirjoittamaan tekstiä ns. editoriin eli kirjoitusikkunaan. Editoriin voit esimerkiksi kätevästi lisätä sekä sisäisiä että ulkoisia linkkejä. Wikin sisäiset linkit tulevat ”kaksinkertaisten” hakasulkeiden sisään, esimerkiksi [[sosiaalinen media]], jolloin voi hyppiä Lappian wikissä helposti sivulta toiselle. Ulkoiset linkit tulevat puolestaan ”yksinkertaisten” hakasulkeiden sisään [http://www.etukipalvelut.fi]. Wikiin voi myös halutessaan lisätä kuvia, taulukoita ym..

Lappian wikin etusivulla oikeasta ylälaidasta löytyy kategorioittain, koulutuksittain jne. jo olemassa olevia wikisivuja, jonne jokainen voi myös vapaasti tehdä omiaan tarkoitustensa mukaisesti. Etusivulta (alalaidasta) löytyy myös tärkeä wiki-opas, josta löytyy tärkeimmät wiki-koodit, joita käytetään tekstin ”wikittämiseen” eli tekstin muokkaamiseen wiki-muotoon. Sinun tarvitsee siis vain käydä copy/paste –periaatteella hakemassa wiki-oppaasta se wiki-koodi mitä haluat sivullesi saada aikaan (esim. otsikko, alaotsikko, sisennykset, kursivointi jne..) . Wiki-oppaassa on selkeästi kerrottu sivun vasemmassa laidassa Miltä teksti näyttää ja samassa kohtaa, mutta oikeassa laidassa Mitä sinä kirjoitat.