Fastholdelse i Lappland

Kemi-Torneå Yrkeshögskolans eLearning Centre tillfrågades att skicka en expert i distansundervisning till ett Nordiskt symposium i Danmark nyligen för att tala om insatserna som yrkeshögskolan gör för att motarbeta avfolkningen i Lappland. Symposiets titel var Utdannelse skaber udvikling och det organiserades av organisationen FLUID. Talare kom från Sverige, Finland, Norge och Danmark och redovisningarna av insatserna från olika länder och landsbygder var mycket intressanta och givande fast kollegorna arbetade på mindre områden än vi gör och med mera eftertryck på lokala inlärningsenheter som medel att hålla folk kvar och dra fler människor till bygden.

Eftersom symposiet var i Nordiskt sammanhang gjordes presentationen på svenska och av den anledningen är också det här blogginlägget på svenska. Bildspelet från presentationen hittar ni nedanför:

Avfolkningen av landsbygden är ett problem som fortskrider än idag. Människor drar bort för att söka utbildning och jobb. I Lappland är problematiken desto mera påtaglig eftersom landskapet är så stort. Kemi-Torneå Yrkeshögskola har arbetat med den här problematiken i åratal. Många är de insatserna som gjordes för att bromsa avbefolkningen. Det danska ordet för sådana insatser är fastholdelse, men det ger kanske intrycket att vi vill göra det omöjligt för Lapplandbor att ge sig av, medan det borde uttrycka att vi vill göra det möjligt för dem att stanna kvar.

Tre faktorer spelar en roll i avbefolkningen: utbildningsmöjligheter, arbetstillfällen och tjänstenivån. Kemi-Torneå Yrkeshögskola har förstås utbildning som huvuduppgift. I mer än tio år har yrkeshögskolan bjudit på distansundervisning som gör det möjligt för människor i Lappland och andra utkantsområden att njuta undervisning där de bor utan behov att resa från och till en skolbyggnad. Utbildning räcker dock inte för att hålla kvar befolkningen om det inte finns arbete för de utexaminerade. Framförallt unga kvinnor drar ifrån utkantsområden till centralorterna i jakt på arbetstillfällen. Det är därför som Kemi-Torneå Yrkeshögskola också engagerar sig i utvecklingen och utbyggnaden av befintliga företag i Lappland samt grundande av nya företag, till exempel, genom innovations- och inkubationsprojekt. Sist men inte minst arbetar yrkeshögskolan också för att upprätthålla tjänstenivån för de invånare som bor kvar i småbyarna, till exempel, genom att utvidga tjänsteutbudet i lokala handelsbodar.

Symposiets deltagare var imponerade av bredden i yrkeshögskolans insatser och intresserade framförallt av inkubationsidén (d.v.s. att hjälpa studenter att grunda småföretag under studietiden som de efter studierna kan fortsätta att driva och utveckla). Vägen framåt, vad fastholdelse angår, leder kanske just dit.

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.