SmartSet – virtuaalistudioratkaisu opetuksessa

Lataa PDF-tiedosto

Timo Puukko, MA, päätoiminen tuntiopettaja, kaupan ja kulttuurin ala, Lapin ammattikorkeakoulu

Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horizon 2020-ohjelman rahoittama SmartSet-hanke vastaa pääasiallisesti luovien alojen TV-sektorin pk-yritysten tarpeisiin tarjoamalla uraauurtavan ja kustannustehokkaan virtuaalistudioratkaisun, jonka avulla ne voivat parantaa kilpailukykyään markkinoilla. SmartSetin tavoitteena on edistää virtuaalistudioratkaisujen siirtymistä luovien alojen pk-yrityksille, joita tässä hankkeessa edustavat pienet TV-asemat, tuotantoyhtiöt sekä online-uutisia tuottavat sanomalehdet. Tavoitteen saavuttamiseksi ICT-palveluntarjoajien on huomioitava teknologiakustannukset unohtamatta silti potentiaalisten asiakkaidensa maksukykyä. Tämä räätälöinti kattaa laitteistojen ja ohjelmistojen uudelleensuunnittelun, käyttöliittymän yksinkertaistamisen ja myös työkalujen rajauksen siten, että pystytään tarjoamaan kustannustehokas ratkaisu edellä mainituille kohdemarkkinoille. SmartSet-hankkeen päämääränä on kehittää edullinen virtuaalistudioratkaisu, joka on hinnaltaan vain kymmenesosan markkinoiden vastaavista ratkaisuista, mutta pystyy silti tarjoamaan saman laadun ja toiminnallisuuden kuin suurten TV-yhtiöiden tällä hetkellä käyttämät hintavammat vaihtoehdot. Mutta miten tätä teknologiaa voitaisiin hyödyntää myös muilla aloilla, kuten esim. opetuksessa?

Kuva 1. SmartSet-hankkeen logo
Kuva 1. SmartSet-hankkeen logo

Lapin AMK:lla on SmartSet-hankkeessa kahdenlainen rooli: toisaalta kerätä ja analysoida SmartSet-virtuaalistudioratkaisua testaavien käyttäjien (end users) palautetta ja kehittämistarpeita ja toimittaa saatu tutkimusdata virtuaalistudioratkaisun kehittäjille (developers) ja näin ollen toteuttaa tärkeää validointityötä, toisaalta toimia itse myös virtuaalistudioratkaisua testaavana käyttäjänä juuri opetuksen näkökulmasta.

SmartSet-hanke alkoi tammikuussa 2015 ja päättyy joulukuun lopulla 2016. Näiden kahden vuoden aikana Lapin AMK on tuottanut virtuaalistudiosovelluksen avulla erilaisia tuotantoja niin oppilaiden kuin henkilökunnankin tarpeisiin: uutislähetyksiä, yritysten markkinointi- ja pitsausvideoita, haastattelumateriaalia eri hankkeille, opetusta tukevaa audiovisuaalista materiaalia, materiaalia Lapin AMK:n sisäistä viestintää ja markkinointia varten, nauhoitettuja sekä suoria online-luentoja, oppilaiden kurssitöitä, presentaatioita yms. Näiden tuotantojen myötä virtuaalistudioteknologian mahdollistaman ”seuraavan sukupolven” audiovisuaalisen viestinnän edut opetuksessa ovat olleet selkeät. Samalla organisaatiomme on toteuttanut käytännössä ns. digiloikkaa.

SmartSet- virtuaalistudioratkaisu on mahdollistanut opettajan pääsemään lähemmäksi oppilaitaan online-opetuksessa ja näin ollen tehostamaan opetuksensa sanomaa. Virtuaalimaailman visuaalisuus omalta osaltaan tekee opetuksen seuraamisen houkuttelevammaksi varsinkin jos opetuksessa hyödynnetään mm. valokuvien, videoiden, lisätyn todellisuuden(augmented reality) ja 3D-grafiikan tuomat mahdollisuudet unohtamatta erilaisia äänimaailmoja; Full HD -kuvanlaatu (tarvittaessa jopa 4K) ja ammattitasoinen äänenlaatu toimivat varmastikin myös nykypäivän visuaalisille oppijoille. Tärkeää on kuitenkin muistaa opettajan olemus ja esiintyminen tällaisissa opetustilanteissa; onhan hän kuitenkin pääosassa näissä audiovisuaalisissa “teoksissa”.

Kuva 2. Esiintyjät 3D-mallinnetussa ympäristössä
Kuva 2. Esiintyjät 3D-mallinnetussa ympäristössä

 

Kuva 3. Esiintyjä (vasemmalla) teleportattuna jalkapallo-otteluun (augmented reality)
Kuva 3. Esiintyjä (vasemmalla) teleportattuna jalkapallo-otteluun (augmented reality)

Lapin AMK:n kaltaiselle usealla paikkakunnalla toimivalle organisaatiolle virtuaalistudiosovellus tarjoaa mahdollisuuden omien sisäisten viestimiensä kehittämiseen sekä visuaaliseksi työkaluksi vaikkapa erilaisten tietoiskujen, työturvallisuusvideoiden ja muiden esitysten tekemiseen niin tallenteina tai suorina lähetyksinä esim. YouTube live – lähetyksen muodossa. Kyseinen lähetyskanava on toiminut hyvin myös SmartSet-luennoilla jolloin kuka tahansa pystyy missä päin tahansa osallistumaan suoriin lähetyksiin melkeinpä millä tahansa päätelaitteella ilman erillistä ohjelmistoa ja lähetysten ollessa ilmaisia. Edellä mainittuja yritysten sisäisiä virtuaalistudiolähetyksiä tullaan kokeilemaan käytännössä mm. alkuvuodesta 2017 Outokumpu Oyj:n kanssa.

Kuva 4. Lehtori Anthony Okuogume valmiina virtuaaliselle online-luennolleen
Kuva 4. Lehtori Anthony Okuogume valmiina virtuaaliselle online-luennolleen

 

Kuva 5. Tilannekuvia online-luennolta 14.11.2016 (ruudunkaappaus)
Kuva 5. Tilannekuva online-luennolta 14.11.2016 (ruudunkaappaus)

Opetuksen kehittyessä aina vain digitaalisempaan ja visuaaliseen suuntaan uusien digitaalisten opetustyökalujen kehittämisestä on tullut aina vain tärkeämpää; Lapin AMK:ssakin päättyy yksi digitaalinen aikakausi iLincin käytön loppuessa vuonna 2017. Samalla voitaisiin myös ajatella esim. SmartSet-teknologian juuri opetuksen näkökulmasta toimivan hyvänä tuotteena opetusalan markkinoilla. Jos vain Suomen kokoisessa väestömäärältään suhteellisen pienessä maassa on 3483 oppilaitosta ja 1868000 oppilasta (Tilastokeskus, 2015) niin pystyy hyvin hahmottamaan uusien digitaalisten opetus-sovellusten kaupallisen potentiaalin myös vaikkapa Euroopan mittakaavassa. Tärkeätä on kuitenkin muistaa, että uudet digitaaliset työkalut ja virtuaaliset opetusympäristöt vaativat myös pedagogisesti uudenlaista ajattelua jotta niiden tuomat mahdollisuudet osattaisiin hyödyntää eikä nähtäisi nopeasti uusiutuvaa digitaalista teknologiaa opettajien taakkana tai opetuksen uhkana.

SmartSet-hankkeessa kehitettyä teknologiaa onkin tarkoitus kehittää juuri pedagogisista näkökulmista mahdollisen jatkohankkeen myötä.

www.smartsetproject.eu

Asiasanat: digitaalisuus, innovaatiot, opetus

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *