Etäisyydet hallintaan verkostoyhteistyössä

”VERKOSTA VIRTAA” – Etäisyydet hallintaan verkostoyhteistyössä

Helena Kangastie, terveystieteiden maisteri, korkeakoulusuunnittelu, Lapin ammattikorkeakoulu

Lataa PDF-tiedosto

Ammattikorkeakoulun lakisääteisten tehtävien toteuttaminen edellyttää moninaista ja jatkuvaa verkostoyhteistyötä. Niin opetuksen kuin TKI-toiminnan puolella tarvitaan erilaisia yhteistyön muotoja, verkostoja ja kumppanuuksia. Lapin ammattikorkeakoulun opetuksen kehittämisessä toteutetaan myös laajaa TKI-toimintaa niin alueellisella kuin kansallisella tasolla. TKI-toimintaa on kytketty osaamisperustaisten opetussuunnitelmien ja oppimisen organisoinnin kehittämistyöhön.

Strategian painoalojen toimeenpano, kuten esimerkiksi etäisyyksien hallinta, ilmenee opetussuunnitelmissa osaamistavoitteina. Niin opiskelijoiden kuin henkilöstön tulee osata hyödyntää verkko-oppimisvälineitä ja toteuttaa erilaisia työprosesseja verkkoympäristöissä. (Linna ja Kangastie 2016.) Tässä artikkelissa kuvaan yhden opetuksen kehittämiseen integroidun TKI-hankkeen toimintaa, jota on toteutettu ja toteutetaan säännöllisesti erilaisilla etäisyyksien hallinnan välineillä.

Verkostoyhteistyötä verkkoyhteyksin

Olen jo pitkään tehnyt verkostoyhteistyötä eri ammattikorkeakoulujen kanssa ja vuonna 2014 sain jälleen pyynnön tulla mukaan suunnittelemaan yhdessä 14 muun ammattikorkeakoulun edustajan kanssa Verkkovirta- Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä- hanketta.  Verkkovirta-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia malleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen opintopisteiksi. Samalla se kehittää uudenlaisia työtä ja opiskelua yhdistäviä muotoja työharjoitteluratkaisujen rinnalle. Työn opinnollistaminen on uusi, vaihtoehtoinen tapa opiskella ammattikorkeakoulussa. Oppiminen viedään luokkahuoneista työpaikoille. . (http://www.amkverkkovirta.fi/.)

Suunnitteluvaihe eri ammattikorkeakoulujen välillä toteutui kokonaan etäyhteyksin. Pidimme yhteisiä suunnittelukokouksia mm. Adobe Connect Pro:n avulla, jolloin tarkensimme päähankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä sekä esittelimme osahankkeiden sisältöä. Hankkeen saadessa rahoituksen ja toiminnan käynnistyessä pohdimme, miten pidämme suunnittelu- ja työkokouksia. Lapin ammattikorkeakoulun osahankkeessa teemme kuusi työn opinnollistamisen pilottia (Kangastie 2016) ja toteutusvaiheessa oli tärkeää saada päähankkeen evästykset ja ohjaus. Päädyimme järjestämään kuukausittain päähankkeen kanssa yhteisiä työkokouksia hyödyntäen Skype for Business-ympäristöä. Myös yhteisiin seminaareihin pystyimme osallistumaan etäyhteyksin. Hankkeeseen liittyy myös jatkuvaa toimintaprosessin arviointia ja vertaisarviointia. Vertaisarvioinnin perehdytystilaisuudet toteutuivat etänä AC-kokoustilan osoitteessa https://connect.funet.fi/osaava. Paikalla oli edustajat Oulusta, Helsingistä, Lahdesta, Jyväskylästä ja Tampereelta. Perehdytystilaisuus oli erittäin onnistunut ja antoisa tilaisuus keskustella koko hankkeen toiminnan onnistuneisuudesta.

Hankkeen projektipäällikkö Hannu Kotila Haaga-Heliasta kuvaa ajatuksiaan etäisyyksien hallinnasta seuraavalla tavalla: ” Verkkovirta- päähankkeen haasteena on eri osatoteuttajien (14 AMKia) pitäminen mukana koko hankkeen kehityksessä. Skype-neuvotteluiden ja niistä tulleiden muistioiden kautta voidaan tiedonvaihto hoitaa pienemmillä konsultaatiokäynneillä. Tieto kulkee päähankkeelle odotuksista ja päinvastoin. Vuorovaikutus toimii hyvin ja haasteena on lähinnä kokousaikojen sovittaminen projektipäällikön kalenteriin

Lopuksi

Etäisyydet sinällään nykyaikana eivät ole este verkostoyhteistyölle. Uusi teknologia ja uudet välineet mahdollistavat monenlaisen yhteydenpidon ja yhteiset keskusteluareenat. Tarvitaan kuitenkin rohkeutta, asennetta ja oppimisen halua, jotta voi ottaa haltuun myös erilaisia, totutusta poikkeavia yhteydenpidon muotoja.

Lähteet

Kangastie, H. 2016. ”TEHEMÄ POIS” – rohkeasti, reippaasti ja osaavasti. Viitattu 11.11.2016. http://www.amkverkkovirta.fi/%E2%80%9Dtehem%C3%A4-pois%E2%80%9D-%E2%80%93-rohkeasti-reippaasti-ja-osaavasti.

Kotila, H. Sähköposti. Kokemuksia etäisyyksien hallinnasta.9.11.2016.

Linna, E. & Kangastie, H. 2016. Pohjoista tekoa. Lapin ammattikorkeakoulun strategia ja profiloituminen. LAPIN AMK:N JULKAISUJA. Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2016.

Verkkovirta. Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä. Viitattu 11.11.12016 http://www.amkverkkovirta.fi/Asiasanat

Asiasanat: Työn opinnollistaminen, verkostoyhteistyö, etäisyyksien hallinta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *